Analityka finansowa

Studia w Warszawie

analityka finansowa

Odkryj studia analityka finansowa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Analityka finansowa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci analityki finansowej poznają m.in.: teorię ryzyka finansowego; nowoczesne narzędzia zarządzania finansami różnych podmiotów; specyfikę rynku kredytowo-pożyczkowego; rodzaje produktów ubezpieczeniowych; metody oceny zdolności kredytowej; sposoby wyceny mienia i wartości firmy czy podstawy analizy rynku finansowego i ubezpieczeniowego.

Studia na ścieżce kształcenia analityka finansowa skierowane są do osób, które zainteresowane są np.: analityką finansową; stabilnością, rentownością i możliwością inwestowania; zarządzaniem finansami przedsiębiorców; specyfiką funkcjonowania instytucji finansowych i doradczych; ocenie sytuacji finansowej podmiotów i produktów.

Absolwenci analityki finansowej mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku gospodarczego lub finansowego. Analitycy finansowi są przygotowani do pracy np. na wysokich szczeblach zarządzania w instytucjach bankowych i towarzystwach ubezpieczeniowych. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są gotowe do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Analityka finansowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Warszawie szkolą studentów analityki finansowej zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym wymiarze – uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które niezbędne są m.in. do: poprawnej weryfikacji kosztów; planowania budżetu firmy czy uważnego śledzenia zmian ekonomicznych na rynku. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np. efektywności inwestycji w instrumenty finansowe; zastosowaniu księgowości; kontroli kosztów przedsiębiorstwa; poszczególnym etapom postępowania finansowego.

Studenci analityki finansowej poznają najważniejsze mechanizmy, które regulują funkcjonowanie współczesnych rynków finansowych. Absolwenci tej ścieżki kształcenia znają m.in.: metody oraz narzędzia analizowania różnych obszarów rynku finansowego; reguły działania rynków i instrumentów finansowych; specyfikę produktów oferowanych przez instytucje finansowe; sposoby oceny podejmowanych przez przedsiębiorców decyzji; rodzaje i poziomy ryzyka finansowego.

W programie studiów na analityce finansowej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Teoria ryzyka finansowego
 • Narzędzia zarządzania finansami gospodarstw domowych
 • Rynek kredytowo-pożyczkowy i produktów ubezpieczeniowych
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Analiza krytycznych przypadków – analityka finansowa
 • Metody oceny zdolności kredytowej
 • Analiza fundamentalna i techniczna
 • Modele wyceny przedsiębiorstwa
 • Narzędzia analityczne
 • Wycena mienia i wartości firmy

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: narzędzi i produktów rynku finansowego; metod analizy finansowej; sposobów oceny sytuacji finansowej firm i pożyczkobiorców; technik komunikacyjnych stosowanych w poradnictwie finansowym.

Absolwenci analityki finansowej to specjaliści, których kompetencje cenione są zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze rynku gospodarczo-finansowego. Dzięki temu osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: analityk w instytucjach doradczych, produkcyjnych i handlowych; specjalista ds. obrotu nieruchomościami; konsultant rozwoju systemów w zakresie rachunkowości; doradca inwestycyjny czy konsultant.

Absolwent analityki finansowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • biura maklerskie i rachunkowe
 • firmy doradztwa finansowego
 • fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • firmy ubezpieczeniowe
 • podmioty sektora administracji publicznej
 • banki, instytucje finansowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Analityka finansowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość m.in. dokonują trafnego opisu instytucji działających na rynku finansowym (np. banków komercyjnych lub inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, funduszów inwestycyjnych itp.) oraz zarządzają finansami przedsiębiorstw. Studenci tego kierunku studiów poznają np. polskie i unijne regulacje prawa bilansowego i podatkowego, a także poszczególne etapy procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych.

Dzięki specjalistycznej wiedzy oraz analitycznym zdolnościom, absolwenci finansów i rachunkowości cenieni są w różnorodnych środowiskach np. prawniczych, biznesowych, naukowych, doradczych, urzędniczych lub ubezpieczeniowych. Osoby, które ukończyły finanse i rachunkowość, mogą aplikować na stanowiska m.in. kierownicze, doradcze, analityczne, eksperckie czy związane z negocjacjami, podatkami lub kontrolingiem.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)