Zarządzanie Big Data

Studia w Warszawie

zarządzanie Big Data

Odkryj studia zarządzanie Big Data w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować


 

 

Zarządzanie big data studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie Big Data to ścieżka kształcenia, która pozwala studentom zgłębić tajniki dotyczące np.: ekonomii informacji, systemów operacyjnych, podstaw programowania, obsługi baz danych i repozytoriów, procesów zasilania informacyjnego baz danych, uczenia maszynowego. Studia te skierowane są do osób, które interesują się m.in. ekonomicznymi, informatycznymi i matematycznymi aspektami zarządzania.

Absolwenci zarządzania Big Data są gotowi do pracy m.in. z dużymi bazami cyfrowych danych w dowolnym środowisku biznesowym. W trakcie zajęć studenci szkolą się w zakresie np. identyfikowania różnych typów dokumentów; gromadzenia, porządkowania i przetwarzania informacji; stosowania nowoczesnych i zaawansowanych narzędzi informatycznych w analizach informacji. Osoby po tej specjalizacji mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie Big Data

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Warszawie, które oferują tę ścieżkę kształcenia, przygotowują absolwentów zarządzania do stawiania czoła problemom współczesnego, rozwiniętego technologicznie świata biznesu. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np. pozyskiwania i interpretowania danych na temat m.in.: realizowanych transakcji, przeglądanych witryn, nawyków zakupowych oraz innych zachowań konsumentów, które wpływają na organizację i funkcjonowanie nowoczesnych przedsiębiorstw.

W programie zarządzania Big Data znajdują się przedmioty poświęcone np.: projektowaniu i zarządzaniu bazami SQL; narzędziom IT stosowanym w środowisku biznesowym; specyfice różnych źródeł danych; zastosowaniu machine learning w analizie danych; projektowaniu i administrowaniu systemami komputerowymi służącymi analizie danych; skutecznym narzędziom statystycznym; metodom analizy w środowisku programistycznym; infrastrukturze i narzędziom niezbędnym do zbierania, przechowywania i przetwarzania dużych ilości danych.

W programie studiów na zarządzaniu Big Data znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Ekonomia informacji
 • Systemy operacyjne z podstawami programowania
 • Bazy danych
 • Repozytoria i bazy wiedzy
 • Proces zasilania informacyjnego baz danych
 • Machine learning

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: matematycznych sposobów modelowania procesów gospodarczych; metod i narzędzi służących analizie dużych zbiorów danych; zastosowania analiz danych w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw.

Zarządzanie Big Data przygotowuje absolwentów do pracy np. w przedsiębiorstwie produkcyjnym, firmie telekomunikacyjnej, banku, firmie ubezpieczeniowej czy instytucji międzynarodowej. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są również m.in. w zespołach marketingowych, analitycznych, automatyzujących analizę i przetwarzanie danych czy w zespołach badawczych, które analizują określone dziedziny gospodarki.

Absolwent zarządzania Big Data może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie Big Data to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studia o zarządzaniu poświęcone są zagadnieniom z zakresu różnych dziedzin społecznych – m.in.: prawa, administracji, finansów i rachunkowości, socjologii, psychologii czy ekonomii. W programie kierunku znajdują się przedmioty poświęcone np.: współczesnej gospodarce międzynarodowej i lokalnej; sposobom organizacji pracy; skutecznym technikom negocjacyjnym i perswazyjnym; komunikacji społecznej.

Absolwenci zarządzania przygotowani są do pracy na różnych stanowiskach np. w: urzędach, przedsiębiorstwach, korporacjach czy agencjach doradczych i consultingowych. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą – zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku. Specjaliści tej dziedziny mogą pełnić role np. kierownicze, doradcze lub eksperckie, a także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)