Nauka o materiałach

Nauka o materiałach

Nauka o materiałach

Nauka o materiałach

Nauka o materiałach to przedmiot, z którym spotka się każdy student Mechatroniki. Dlaczego jest on tak istotny? Ponieważ dzięki niemu można poznać dokładną charakterystykę tworzyw metalicznych, polimerowych, ceramicznych, kompozytowych, jak również metody wyznaczania ich właściwości technicznych, a także typowe mechanizmy zużycia i niszczenia elementów. Oprócz tego, studenci zaznajamiają się z optymalizacją doboru materiałów do konkretnego zastosowania.

Nauka o materiałach jest przedmiotem, który dostarcza wiedzy, umiejętności oraz przydatnych kompetencji. To teoretyczne i praktyczne wiadomości w zakresie budowy, właściwości materiałów inżynierskich, zasad racjonalnego ich doboru do konkretnego zastosowania oraz umiejętność analizy struktury typowych materiałów inżynierskich, umiejętność wyznaczania ich cech wytrzymałościowych oraz określania na tej podstawie przydatności do wykorzystania w technice.

A jakie kompetencje można nabyć dzięki temu przedmiotowi? Przede wszystkim zdolność określania korzyści wynikających z efektywnego doboru materiału inżynierskiego oraz wpływu jego zastosowania na środowisko.

idź do kierunku MECHATRONIKA STUDIA POZNAŃ

w Poznaniu - zasady rekrutacji

Komentarze (0)