Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci zarządzania bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwa w trakcie nauki poznają m.in.: standardy zarządzania procesami IT; zasady organizacji przedsiębiorstwa w aspekcie technologicznym; rodzaje ryzyka w branży IT; specyfikę bezpieczeństwa osobowego i fizycznego infrastruktury teleinformatycznej; prawne aspekty funkcjonowania IT.

Uczestnicy zajęć praktycznych rozwijają swoje umiejętności menedżerskie w zakresie np. zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa informatycznego w instytucjach publicznych. Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom zgłębić zagadnienia związane m.in. z: systemami zarządzania bezpieczeństwem, bezpieczeństwem informacji czy kontrolą i audytem wewnętrznym.

 

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Program studiów i przedmioty

Studia na zarządzaniu bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwie pozwalają studentom poznać np.: standardy zarządzania procesami IT; zasady zarządzania ryzykiem w środowisku cyfrowym; prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze IT; rodzaje współczesnych systemów bezpieczeństwa. Ponadto uczestnicy zajęć zgłębiają również tajniki dotyczące m.in. organizacji infrastruktury teleinformatycznej czy obsługi incydentów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa.

W programie studiów na zarządzaniu bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwie znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Zarządzanie ryzykiem IT i cyberbezpieczeństwa
 • Zapewnienie bezpieczeństwa osobowego i fizycznego infrastruktury teleinformatycznej
 • Zarządzanie i obsługa incydentów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa
 • Prawne aspekty związane z funkcjonowaniem IT
 • Standardy zarządzania procesami IT
 • Zarządzanie i organizacja procesami IT

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: systemów zarządzania bezpieczeństwem; specyfiki Cyber Security Leadership; zasad bezpieczeństwa informacji i zarządzania informacją w przestrzeni cyfrowej; podstaw kontroli i audytu IT.

Absolwenci zarządzania bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwa mogą pracować np. na stanowiskach menedżerskich w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej czy specjalistycznym w służbach bezpieczeństwa informatycznego. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są zatrudniane również m.in. w organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach technologicznych czy firmach konsultingowych.

Absolwent zarządzania bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwa może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • przedsiębiorstwa IT
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwo to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania szkolą się w zakresie np.: zarządzania finansami przedsiębiorstwa; projektowania strategii marketingowej; realizowania badań marketingowych; analizy i oceny wyników prowadzonej działalności gospodarczej. Studia z zarządzania pomagają studentom rozwinąć zdolności związane m.in. z: retoryką; autoprezentacją; analizą danych; oceną zjawisk społeczno-gospodarczych i sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego; prowadzeniem negocjacji; wykorzystywaniem technik sprzedaży.

Absolwenci zarządzania wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami miękkimi, które niezbędne są do prowadzenia własnej firmy lub pełnienia funkcji np.: kierowniczych, doradczych lub marketingowych. Osoby, które ukończyły ten kierunek, rozumieją prawidłowości oraz problemy funkcjonowania organizacji i instytucji publicznych. Ponadto specjaliści tej dziedziny rozpoznają i diagnozują problemy związane m.in. z gospodarowaniem różnymi zasobami przedsiębiorstw czy kontrolą jakości obsługi klienta.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

 

Komentarze (0)