Zarządzanie w IT i digital design

Zarządzanie w IT i digital design

Zarządzanie w IT i digital design

Studia w Warszawie

zarządzanie w IT i Digital Design

Odkryj studia zarządzanie w IT i Digital Design w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować


 

 

Zarządzanie w it i digital design studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie w IT i Digital Design to ścieżka kształcenia, która umożliwia studentom poznanie np.: efektywnych strategii zarządzania przedsiębiorstwem technologicznym; sposobów dostarczania wartości przez IT; zasad zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w firmie; prawnych aspektów zarządzania w branży technologicznej; podstaw projektowania aplikacji cyfrowych; zastosowania mediów cyfrowych w rozwoju przedsiębiorstw.

W programie zarządzania w IT i Digital Design znajdują się przedmioty, które poświęcone są problematyce związanej m.in. z: zarządzaniem projektami informatycznymi; informatycznym wspomaganiem procesów zarządzania; analizowaniem procesów biznesowych;szeroko pojętą informatyzacją procesów w przedsiębiorstwie.

Absolwenci zarządzania w IT i Digital Design mogą liczyć na zatrudnienie np. w technologicznych przedsiębiorstwach, nowoczesnych korporacjach, instytucjach międzynarodowych, firmach konsultingowych czy w organach administracji publicznej. Ponadto osoby te są gotowe do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie w IT i digital design

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Program studiów i przedmioty

Studia na zarządzaniu w IT i Digital Design poświęcone są zagadnieniom związanym np. z: dopasowaniem strategicznym przedsiębiorstwa technologicznego; informatycznymi narzędziami zarządzania procesami w firmie; informatyzacją procesów biznesowych. Studenci tej ścieżki kształcenia poznają m.in.: różne systemy IT; zasady kontroli i audytu IT; aspekty prawne zarządzania IT; oczekiwania współczesnego rynku sektora IT; informatyczne narzędzia analizy danych; specyfikę wartości dostarczanych przez IT.

W programie zarządzania w IT i Digital Design znajdują się przedmioty poświęcone np.: sposobom projektowania i wdrażania systemów informatycznych; metodom projektowania aplikacji cyfrowych; jakości i bezpieczeństwu zarządzania IT; tendencjom rozwoju technik komputerowych i informacyjnych; nowym formom edycji i prezentacji obrazów elektronicznych. Studenci tej ścieżki kształcą się w zakresie m.in. planowania i organizowania czy zarządzania projektami informatycznymi, a także projektowania aplikacji o charakterze użytkowym, edukacyjnym lub informacyjnym.

W programie studiów na Zarządzaniu w IT i Digital Design znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w IT;
 • Aspekty prawne zarządzania IT
 • Pracownia mediów cyfrowych
 • Projektowanie aplikacji cyfrowych i utworów
 • Dopasowanie strategiczne oraz dostarczanie wartości przez IT
 • Zarządzanie zasobami i zdolnościami IT

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki systemów IT w biznesie; zasad i narzędzi zarządzania informatycznymi procesami w przedsiębiorstwie; prawnych aspektów zarządzania IT.

Zarządzanie w IT i Digital Design przygotowuje absolwentów do pełnienia roli np. menedżersko-informatycznej, doradczej, analitycznej lub eksperckiej. Dzięki temu osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na zatrudnienie na stanowisku takim, jak m.in.: menedżer IT, analityk systemowy, projektant aplikacji cyfrowych czy negocjator założeń informatycznych i celów biznesowych. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują tych absolwentów do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku technologicznym.

Absolwent zarządzania w IT i Digital Design może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie w IT i Digital Design to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Osoby, które marzą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, powinny poznać m.in. specyfikę polskiego i międzynarodowego rynku gospodarczego czy prawne, administracyjne i ekonomiczne aspekty prowadzenia własnej firmy. Takie kompetencje mogą zdobyć studenci zarządzania, którzy w trakcie zajęć nie tylko poznają najważniejsze metody, techniki i narzędzia wykorzystywane we współczesnym biznesie, ale również rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne i organizacyjne.

Absolwenci zarządzania nie tylko umiejętnie prowadzą działalność gospodarczą, ale również wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami, które niezbędne są do pełnienia funkcji np. doradczych, eksperckich lub analitycznych w nowoczesnych organizacjach. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą również rozwijać się w zakresie np. marketingu i reklamy, finansów i rachunkowości czy audytu wewnętrznego.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)