Studia podyplomowe w Żywcu

Studia podyplomowe w Żywcu

Studia podyplomowe w Żywcu

Studia podyplomowe w Żywcu

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W ŻYWCU

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Acca po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym podyplomowe online
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy, online
Akademia profesjonalnego coachingu podyplomowe online
Akademia profesjonalnego mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe podyplomowe online
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Business development - coaching, konsulting, mentoring podyplomowe online
Cloud computing podyplomowe online
Controlling i audit w przedsiębiorstwie podyplomowe online
Data scientist - big data i systemy zaawansowanej analizy danych podyplomowe online
Doradca podatkowy podyplomowe online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Etyka i filozofia dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Hr business partner podyplomowe online
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
Kadry i płace w praktyce podyplomowe zjazdy
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe zjazdy, online
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Logistyka transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia podyplomowe online
Logopedia - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Master of business administration podyplomowe online
Mba w ochronie zdrowia podyplomowe online
Mba w ochronie zdrowia dla pielęgniarek i położnych podyplomowe online
Menedżer jakości podyplomowe zjazdy, online
Menedżer logistyki podyplomowe online
Menedżer w świecie vuca podyplomowe online
Menedżerskie studia podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole podyplomowe online
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy, online
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe online
Prawo w zarządzaniu podyplomowe online
Prawo zamówień publicznych podyplomowe zjazdy, online
Psychologia przywództwa podyplomowe online
Rachunkowość i finanse podyplomowe zjazdy, online
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
Sieci komputerowe i internet rzeczy podyplomowe online
Trener zdrowego stylu życia podyplomowe online
Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem podyplomowe online
Zarządzanie kapitałem ludzkim podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie projektami podyplomowe online
Zarządzanie w oświacie podyplomowe zjazdy, online

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŻYWCU SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Żywcu

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 59 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)