Aplikacje internetowe

Studia w Warszawie

aplikacje internetowe

Odkryj studia aplikacje internetowe w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Aplikacje internetowe studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Postęp technologiczny oraz rozwój narzędzi informatycznych, w tym sieci internetowej, sprzyja rosnącemu zainteresowaniu aplikacjami internetowymi, wykorzystującymi technologię chmurową. Popularność aplikacji internetowych wymaga od specjalistów wiedzy z zakresu m.in.: rozwiązań powszechnie stosowanych w firmach informatycznych, podstaw programowania czy projektowania witryn internetowych i specyfiki komunikacji człowiek-komputer.

Uczelnie w Warszawie oferują studentom aplikacji internetowych możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek specjalnościowych. Pierwsza z nich, poświęcona problemom sztucznej inteligencji i data science, pozwala studentom zdobyć wiedzę w zakresie np. nauczania maszynowego czy programowania funkcyjnego. Druga ścieżka skierowana jest do osób zainteresowanych m.in. systemami mobilnymi czy programowaniem urządzeń mobilnych.

Absolwenci aplikacji internetowych są gotowi do pracy np. w: firmach wytwarzających systemy internetowe, działach IT, które obecne są współcześnie w różnorodnych firmach, przedsiębiorstwach i organizacjach. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Aplikacje internetowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studenci aplikacji internetowych poznają m.in.: metody projektowania nowoczesnych aplikacji internetowych, z uwzględnieniem różnorodnych czynników. Dzięki temu uczestnicy poznają np.: potrzeby indywidualnych klientów, a także znaczenie logiki biznesowej w tworzeniu aplikacji. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: architekturze REST, nowoczesnych frameworkach czy możliwościach technologii chmurowych.

Studia na aplikacjach internetowych są poświęcone np.: podstawom programowania i projektowania witryn internetowych; architekturze systemów komputerowych; zastosowaniu baz danych; technologiom sieciowym i środowiskom chmurowym; bezpieczeństwu aplikacji internetowych. Studenci tej ścieżki kształcenia mogą wybrać drugą specjalność, poświęconą sztucznej inteligencji i data science lub projektowaniu aplikacji mobilnych.

W programie studiów na ścieżce kształcenia aplikacje internetowe – projektowanie aplikacji mobilnych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Wprowadzenie do systemów mobilnych
 • Projektowanie interfejsów do urządzeń mobilnych
 • Języki programowania urządzeń mobilnych
 • Zagadnienia sieciowe w systemach mobilnych
 • Tworzenie hybrydowych aplikacji mobilnych
 • Tworzenie progresywnych aplikacji mobilnych

 

W programie studiów na ścieżce kształcenia aplikacje internetowe – sztuczna inteligencja i data science znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Programowanie funkcyjne
 • Wybrane zagadnienia sztucznej inteligencji
 • Nauczanie maszynowe
 • Biznesowa analiza danych
 • Obsługa dużych zbiorów danych
 • Nauczanie głębokie

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zastosowania baz danych; sposobów projektowania aplikacji mobilnych; specyfiki komunikacji człowieka z komputerem; zasad nauczania maszynowego i głębokiego.

Absolwenci aplikacji internetowych mogą aplikować na stanowisko np.: programisty, projektanta, kodera lub testera w zespołach programistycznych. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są gotowe do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent aplikacji internetowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • instytucje edukacyjne
 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy projektujące strony internetowe
 • firmy wytwarzające systemy internetowe
 • firmy wytwarzające aplikacje na urządzenia mobilne lub systemy wbudowane
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Aplikacje internetowe to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Warszawie

Informatyka to kierunek skierowany do osób, które w szczególności zainteresowane są np.: programowaniem i projektowaniem stron internetowych, gier komputerowych lub aplikacji mobilnych; zapewnianiem bezpieczeństwa użytkownikom sieci; analizowaniem i rozwiązywaniem problemów informatycznych; realizowaniem złożonych projektów developerskich; zarządzaniem bazami danych.

Absolwenci informatyki są przygotowani do pełnienia stanowisk związanych np. z tworzeniem i testowaniem oprogramowania; budowaniem stron WWW i kreowaniem interfejsów użytkowników; projektowaniem grafik komputerowych; produkcją gier komputerowych; koordynowaniem złożonymi bazami danych. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą pełnić rolę np. programisty, grafika, projektanta, webmastera lub developera.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)