Logistyka międzynarodowa

Logistyka międzynarodowa

Logistyka międzynarodowa

Studia w Warszawie

logistyka międzynarodowa

Odkryj studia logistyka międzynarodowa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Logistyka międzynarodowa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na logistyce międzynarodowej pozwalają studentom zrozumieć np.: rodzaje międzynarodowych stosunków gospodarczych; podstawy negocjacji i mediacji; zasady przeprowadzania kontroli operacyjnej; specyfikę handlu zagranicznego; podstawy logistyki oraz znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Studenci tej ścieżki kształcenia poznają m.in.: podstawy ekonomiki transportu; mechanizmy i narzędzia wykorzystywane w spedycji; sposoby tworzenia strategii biznesowych; zasady zarządzania relacjami z klientami i wspólnikami; zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w logistyce; strategie konkurencji; charakter transportu i logistyki w mieście; techniki zarządzania łańcuchami dostaw.

Absolwenci logistyki międzynarodowej mogą aplikować na takie stanowiska jak np. operator logistyczny czy spedytor międzynarodowy. Studia na tej ścieżce kształcenia przygotowują te osoby do pełnienia ról m.in. doradczych, organizacyjnych, kierowniczych, analitycznych czy eksperckich. Ponadto uczelnie w Warszawie umożliwiają studentom zdobycie umiejętności oraz wiedzy, które niezbędne są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Logistyka międzynarodowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Logistyka stopień: (I)  (II)
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studenci logistyki międzynarodowej zdobywają cenne umiejętności, które wykorzystywane są np. w celu doskonalenia procesów i systemów obsługi transportowo-logistycznej. W trakcie zajęć uczestnicy poznają m.in. specyfikę rynku krajowego i międzynarodowego, a także szkolą się w zakresie np. projektowania procesów logistycznych czy rozwiązywania problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwie logistycznym.

W programie studiów na logistyce międzynarodowej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Transport i logistyka miejsca
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • Strategie konkurencji
 • Ekonomika transportu i spedycji
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Podstawy negocjacji i mediacji
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Controlling operacyjny
 • Handel zagraniczny
 • Podstawy logistyki

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: charakterystyki środowiska logistycznego na współczesnym rynku gospodarczym; ekonomicznych i prawnych aspektów prowadzenia działalności; strategii logistycznych współczesnych organizacji międzynarodowych.

Osoby, które ukończyły studia logistykę międzynarodową, mogą liczyć na zatrudnienie np. w nowoczesnych przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, centrach logistycznych czy instytucjach rządowych i samorządowych, które związane są z procesami logistycznymi. Ponadto absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent logistyki międzynarodowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Logistyka międzynarodowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: finansów i rachunkowości, ekonomii, socjologii, psychologii, marketingu, komunikacji społecznej, prawa czy administracji. Ten kierunek studiów umożliwia studentom rozwinięcie nie tylko kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych i analitycznych, ale także zdolności związanych np. z obsługą nowoczesnych programów informatycznych czy prowadzeniem negocjacji.

Absolwenci zarządzania mogą aplikować np. na stanowisko menedżerskie średniego lub wyższego szczebla w dowolnej organizacji rządowej lub pozarządowej. Kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, cenione są m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach, korporacjach, instytucjach międzynarodowych, urzędach czy agencjach reklamowych i biurach doradczych. Ponadto absolwenci zarządzania mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)