Psychologia dzieci i młodzieży

Psychologia dzieci i młodzieży

Psychologia dzieci i młodzieży

Studia w Warszawie

psychologia dzieci i młodzieży

Odkryj studia psychologia dzieci i młodzieży w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Psychologia dzieci i młodzieży studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na psychologii dzieci i młodzieży są skierowane w szczególności do tych osób, które chcą np. podjąć się pracy terapeutyczno-diagnostycznej z dziećmi i młodzieżą. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie m.in. oceny potrzeb i problemów dziecka, rozwoju umiejętności emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży, a także diagnozowania zawodowych predyspozycji podopiecznych i pacjentów.

W programie psychologii dzieci i młodzieży znajdują się przedmioty poświęcone np.: psychopatologii; metodom diagnozy psychologicznej; podstawom pomocy psychologicznej; etyce zawodu psychologa; psychologii osób niepełnosprawnych; psychologii rodziny; strategiom wychowawczym; rozwojowi psychicznemu dziecka; zaburzeniom rozwojowym dzieci i młodzieży; psychoterapii dzieci i młodzieży; efektywnym grom psychologicznym.

Absolwenci psychologii dzieci i młodzieży mogą szukać zatrudnienia np. w: publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, placówkach edukacyjnych, klinikach i gabinetach psychoterapii, fundacjach i stowarzyszeniach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych lub edukacyjnych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia dzieci i młodzieży

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pokaż więcej
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Psychologia stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii dzieci i młodzieży zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: psychologii rozwoju człowieka; faz rozwoju dziecka; diagnozy zaburzeń rozwoju dziecka; psychopatologii wieku rozwojowego; rozwoju psychoruchowego dziecka. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: troskom młodych ludzi we współczesnym świecie, a także charakterystyce poszczególnych zaburzeń psychicznych oraz sposobom zapobiegania im.

W programie studiów na psychologii dzieci i młodzieży znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Metody diagnozy intelektu dzieci i młodzieży
 • Rozwój psychiczny dziecka
 • Zaburzenia psychologiczno-logopedyczne
 • Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży
 • Psychologia osób niepełnosprawnych
 • Psychologia rodziny i bliskich związków
 • Metody badania dziecka w rodzicie
 • Metody oddziaływań wychowawczych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: etapów rozwojowych dzieci i młodzieży; skutecznych metod udzielania pomocy psychologicznej oraz wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży; organizacji i zakresu działania instytucji wychowawczo-edukacyjnych.

Absolwenci psychologii dzieci i młodzieży nabyte w trakcie studiów kompetencje mogą wykorzystać np. w środowiskach wychowawczych, pracy z rodzicami i nauczycielami, rozwiązywania sytuacji kryzysowych w szkołach. Osoby, które ukończyły studia na tej ścieżce kształcenia, mogą szukać zatrudnienia np. w przedszkolach, szkołach, instytucjach opiekuńczych, poradniach pomocy psychologicznej, sądach czy szpitalach.

Absolwent psychologii dzieci i młodzieży może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • poradnie, kliniki, gabinety
 • fundacje, stowarzyszenia
 • przedsiębiorstwa
 • instytucje kultury, instytucje edukacyjne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia dzieci i młodzieży to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Psychologia jako nauka społeczna stara się poznać i zrozumieć ludzkie motywacje, uczucia oraz emocje, które kierują człowiekiem w jego życiu codziennym. Studenci tego kierunku zdobywają kompleksową wiedzę także z zakresu innych społecznych dziedzin jak np. socjologia, filozofia, antropologia czy zarządzanie. Uczestniczy zajęć, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia, uczą się m.in.: diagnostyki psychologicznej, wdrażania odpowiedniej terapii czy zarządzania projektami, zasobami ludzkimi i informacjami.

Absolwenci psychologii mogą liczyć na zatrudnienie na takich stanowiskach jak np. psycholog, analityk pracy, psychoterapeuta, specjalista ds. HR czy trener personalny. Studenci tego kierunku mają szansę kształcić się w wybranej przez siebie specjalizacji, dzięki czemu mogą oni rozwijać swoje kompetencje w zakresie określonych aspektów współczesnej psychologii – m.in.: edukacyjnych, klinicznych, politycznych, sądowniczych, marketingowych czy przedsiębiorczych).

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)