Psychologia, neuromarketing

Psychologia, neuromarketing

Psychologia, neuromarketing

Studia w Warszawie

Psychologia, neuromarketing

Odkryj studia psychologia, neuromarketin w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

 

Psychologia, neuromarketing studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci Psychologii, neuromarketingu poznają m.in.: filozoficzne podstawy społecznych problemów; reguły komunikacji społecznej; rolę państwa, prawa i polityki; teorię organizacji i zarządzania; podstawy ekonomii; skuteczne metody przeprowadzania badań w naukach społecznych; specyfikę i rodzaje procesów poznawczych; biologiczne podstawy zachowań; zastosowanie neuromarketingu we współczesnych dziedzinach zawodowych.

Studia na tej ścieżce kształcenia skierowane są w szczególności do osób zainteresowanych m.in.: psychologią osobowości, psychologią społeczną, marketingiem, reklamą, wpływem emocji i motywacji na decyzje człowieka, różnicami indywidualnymi, neuropsychologią, badaniami marketingowymi czy sprzedażą. W programie Psychologii, neuromarketingu znajdują się przedmioty poświęcone np.: diagnozie psychologicznej, psychopatologii, badaniom neuromarketingowym i marketingowym, etyce zawodu psychologa czy psychologii ekonomicznej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia, neuromarketing

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Psychologia stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studenci Psychologii, neuromarketingu szkolą się w zakresie m.in. badań nad konsumpcjonizmem – w tym badań nad rozwiniętym rynkiem produktów i usług, a także nad charakterystycznymi zachowaniami klientów w różnych branżach. Uczestnicy zajęć poznają np. mechanizmy rządzące ludzką psychiką oraz te, które wpływają na decyzje zakupowe ludzi. Ta ścieżka kształcenia może szczególnie trafić do gustu osobom, które interesują się szeroko pojętą psychologią oraz marketingiem.

W programie studiów na psychologii, neuromarketingu znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Badania marketingowe – techniki EEG
 • Psychologia ekonomiczna
 • Podstawy pomocy psychologicznej
 • Psychometria
 • Etyka zawodu psychologa
 • Diagnoza psychologiczna
 • Psychopatologia
 • Badania neuromarketingowe – techniki Eyetracker

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: technik badawczych stosowanych w psychologii i marketingu; psychologicznych mechanizmów towarzyszących klientom; zasad etycznych, prawnych i społecznych, które opisują zakres działania psychologa.

Absolwenci Psychologii, neuromarketingu wyróżniają się wiedzą oraz umiejętnościami, które niezbędne są np. do prowadzenia rzetelnych badań marketingowych w oparciu o podstawy psychologiczne. Dzięki temu osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na zatrudnienie np. w ośrodkach badawczych, agencjach marketingowych, firmach międzynarodowych czy agencjach reklamy. Ponadto absolwenci Psychologii, neuromarketingu mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie psychologii i marketingu.

Absolwent psychologii, neuromarketingu może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • agencje marketingowe
 • agencje reklamy
 • firmy międzynarodowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia, neuromarketing to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Dzięki mnogości ścieżek kształcenia, które oferują uczelnie w Warszawie, absolwenci psychologii mogą spełniać się w zawodach poświęconych m.in. psychologii klinicznej, rodzinnej, społecznej, zwierzęcej, seksualnej czy resocjalizacyjnej, a także psychologii zarządzania czy psychologii interwencyjnej. Uczestnicy zajęć zapoznają się m.in. z najnowszymi technikami oraz narzędziami stosowanymi przez profesjonalne środowiska.

Absolwent psychologii może aplikować na stanowisko, które związane jest z niesieniem wsparcia psychologicznego zarówno w zakresie emocjonalnym, jak i organizacyjnym. Ekspercka wiedza w dziedzinie psychologii odnajduje zastosowanie w zawodach wymagających nawiązywania oraz utrzymywania kontaktu z drugim człowiekiem. Oznacza to, że osoby, które ukończyły psychologię, mogą liczyć na zatrudnienie np. w środowisku medycznym, socjalnym, wychowawczym, edukacyjnym, kulturalnym, resocjalizacyjnym i penitencjarnym, artystycznym, interwencyjnym czy medialnym i marketingowym.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)