Sztuczna inteligencja i data science

Sztuczna inteligencja i data science

Sztuczna inteligencja i data science

Studia w Warszawie

sztuczna inteligencja i data science

Odkryj studia sztuczna inteligencja i data science w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Sztuczna inteligencja i data science studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na sztucznej inteligencji i data science to ścieżka kształcenia skierowana w szczególności do tych osób, które interesują się m.in.: inteligentnymi systemami komputerowymi, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz sposobem pozyskiwania danych i zastosowaniem baz danych w różnorodnych środowiskach zawodowych. Studenci rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: języków i paradygmatów programowania, obsługi baz danych i systemów operacyjnych czy współczesnych technologii sieciowych.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: programowaniu funkcyjnemu, problematyce sztucznej inteligencji i nauczania maszynowego czy biznesowej analizie danych i obsłudze dużych zbiorów danych. Uczelnie w Warszawie oferują studentom sztucznej inteligencji i data science możliwość rozwoju w zakresie jednej z dwóch specjalizacji: aplikacji internetowych lub zarządzania projektami i user experience.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia, niezależnie od ukończonej specjalizacji, są przygotowani m.in. do samodzielnego realizowania zadań z zakresu data science. Mogą oni również aplikować na takie stanowiska jak np.: programista rozwiązań sztucznej inteligencji w koncernach branży IT czy specjalista sztucznej inteligencji w działach IT sektora medycznego, edukacyjnego, kreatywnego, finansowego czy biznesowego.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Sztuczna inteligencja i data science

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studenci sztucznej inteligencji i data science szkolą się w szczególności w zakresie m.in.: wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań inteligentnych oraz tworzenia wizualizacji danych i eksploracyjnego analizowania pozyskanych informacji.

W programie tej ścieżki kształcenia znaleźć można przedmioty poświęcone np. sztucznym sieciom neuronowym czy nowoczesnym metodom deep learning. Studenci sztucznej inteligencji i data science mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalizacji dodatkowych: aplikacje internetowe lub zarządzanie projektami i user experience.

 

Aplikacje internetowe skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem umiejętności oraz wiedzy niezbędnych m.in. do: tworzenia aplikacji internetowych w zakresie front-endu i backendu. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu absolwenci tej specjalizacji np. umiejętnie koordynują zachowania aplikacji oraz zapewniają bezpieczeństwo tworzonym aplikacjom.

W programie studiów na sztucznej inteligencji i data science – aplikacje internetowe znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Programowanie obiektowe w języku JavaScript
 • Tworzenie usług sieciowych w architekturze Rest
 • Wzorzec MVC w tworzeniu aplikacji internetowych
 • Systemy wbudowane
 • Inżynieria oprogramowania
 • Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w warstwie klienta
 • Bezpieczeństwo aplikacji internetowych
 • Tworzenie aplikacji środowisk chmurowych

 

Zarządzanie projektami i user experience poświęcone jest zagadnieniom związanym np. ze skuteczną realizacją projektów informatycznych oraz rozpoznawaniem potrzeb użytkowników nowoczesnych aplikacji. Absolwenci tej specjalizacji są przygotowani również do kierowania projektami zespołowymi w szeroko pojętej branży IT.

W programie studiów na sztucznej inteligencji i data science – zarządzanie projektami i user experience znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Podstawy projektowania produktów cyfrowych
 • Projektowanie interfejsu użytkownika
 • Badania i analiza user experience
 • Systemy wbudowane
 • Inżynieria oprogramowania
 • Metodyki tworzenia oprogramowania
 • Zarządzanie projektem produktu cyfrowego
 • Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw sztucznej inteligencji i nauczania maszynowego; zasad programowania funkcyjnego i obsługi dużych zbiorów danych; sposobów zarządzania złożonymi projektami informatycznymi w zakresie sztucznej inteligencji i baz danych.

Interdyscyplinarny i przyszłościowy charakter studentów sztucznej inteligencji i data scieence pozwala studentom tej ścieżki kształcenia zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji w różnorodnych dziedzinach – m.in. w: medycynie, komunikacji czy handlu. Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą aplikować na stanowisko np.: eksperta w dziedzinie nauki o danych.

Absolwent sztucznej inteligencji i data science może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • zespoły projektowe odpowiedzialne za wdrażanie rozwiązań AI
 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy projektujące strony internetowe
 • firmy wytwarzające systemy internetowe
 • instytucje edukacyjne
 • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
 • własna działalność gospodarcza
 • branża rozrywkowa

 

Na jakim kierunku

Sztuczna inteligencja i data science to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Warszawie

Studia na kierunku informatyka skierowane są do osób zainteresowanych m.in.: nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi; zastosowaniem inteligentnych rozwiązań w różnorodnych środowiskach zawodowych; analizowaniem informacji pozyskanych ze złożonych baz danych. W programie informatyki znajdują się przedmioty poświęcone np.: architekturze komputerów, sieciom internetowym, aplikacjom mobilnym, grafice komputerowej czy automatyce i robotyce.

Absolwenci informatyki są przygotowani do pracy na stanowiskach takich, jak np.: programista, front-end developer, back-end developer, projektant stron internetowych, twórca aplikacji mobilnych i gier komputerowych, tester oprogramowania, administrator sieci komputerowych. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek, są przygotowane do pracy w zespołach IT lub samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)