Agent celny – studia podyplomowe w Trójmieście

Agent celny – studia podyplomowe w Trójmieście

Agent celny – studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Agent celny – studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Agent celny to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które pracują lub chcą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się realizacją międzynarodowego obrotu towarowego.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek agent celny - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Agent celny zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Trójmieście mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGENT CELNY?

Studia w Trójmieście na kierunku Agent celny realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agent celny możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Agent celny umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. transportu międzynarodowego i spedycji, obrotu towarowego czy umów międzynarodowych w sprawach celnych. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi różnych gałęzi prawa, np. karnego prawa skarbowego, unijnego prawa celnego, prawa administracyjnego i finansowego.

Studenci mogą zdobyć także wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi celnej przedsiębiorstw, podatków pośrednich w obrocie międzynarodowym, podatków w obrocie towarowym. Mają możliwość zapoznania się również z procedurami celnymi, cenami transferowymi w prawie celnym, współczesnymi środkami polityki handlowej.

Słuchacze mogą również poznać współczesne środki polityki handlowej, elektroniczne formy odpraw celnych, zdobyć umiejętności w zakresie rozliczeń transakcji handlowych i spedycyjnych w handlu zagranicznym. Zagadnienia, z którymi mogą zapoznać się studenci, dotyczą też np. międzynarodowej polityki celnej, uregulowań okołocelnych, pochodzenia towarów.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Agent celny, to m.in.:

 • obrót towarowy w ujęciu celnym, podatkowym i statystycznym;
 • elektroniczne formy obsługi zgłoszeń celnych;
 • elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego;
 • instytucje prawa celnego.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGENT CELNY?

Studia na kierunku Agent celny trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGENT CELNY

Kompetencje zdobyte podczas studiów na kierunku Agent celny mogą pozwolić słuchaczom zdobycie pracy m.in. w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach, które zajmują się międzynarodowym obrotem towarów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agent celny:

 • jednostki administracji państwowej, samorządowy wojewódzkie i powiatowe,
 • urzędy celne,
 • agencje obsługi portów rzecznych, lotniczych i morskich,
 • centra logistyczne, przedsiębiorstwa spedycyjne,
 • terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe,
 • międzynarodowe przedsiębiorstwa spedycyjne,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się międzynarodowym obrotem towarami.

Komentarze (0)