Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe w Lublinie

Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe w Lublinie

Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe w Lublinie
Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe w Lublinie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności związane m.in. z rozpoznawaniem, ocenianiem oraz kontrolowaniem zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Lublinie mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Studia w Lublinie na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. prawa, zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem pracy oraz zagrożeń występujących w środowisku pracy. Program studiów zakłada, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. wymagań i oceny zgodności środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz maszyn i urządzeń.

Słuchacze tego kierunku mogą również zdobyć wiedzę z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia, prawnej ochrony pracy, prawa pracy, a także zdobyć kompetencje personalne i społeczne w zakresie np. organizacji i metodyki szkoleń, zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program studiów kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy zakłada też, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji służby BHP oraz zagrożeń różnego rodzaju występujących w środowisku pracy, np. zagrożeń pożarowych, wybuchowych, wypadkowych czy w transporcie oraz elektrycznych i mikroklimatu.

Słuchacze mogą zdobyć kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, rozpoznawania, oceniania i kontrolowania występujących zagrożeń, a także doradzania w projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy.

 

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Bezpieczeństwo i higiena pracy, to m.in.:

  • ocena zgodności maszyn i urządzeń,
  • szkodliwe czynniki chemiczne,
  • oświetlenie pomieszczeń,
  • psychologiczne problemy człowieka w środowisku pracy.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w zakładowych służbach BHP, na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także z prowadzeniem szkoleń z tego zakresu.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy:

  • zakładowe służby BHP,
  • inspektor,
  • specjalista,
  • główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higiena pracy,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP.

Komentarze (0)