Bezpieczeństwo lotnicze – studia podyplomowe w Lublinie

Bezpieczeństwo lotnicze – studia podyplomowe w Lublinie

Bezpieczeństwo lotnicze – studia podyplomowe w Lublinie
Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo lotnicze – studia podyplomowe w Lublinie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo lotnicze to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. oceny zagrożeń w środowisku lotniczym, ochrony lotnictwa czy ratownictwa lotniskowego.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek bezpieczeństwo lotnicze - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo lotnicze zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Lublinie mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO LOTNICZE

Studia w Lublinie na kierunku Bezpieczeństwo lotnicze realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo lotnicze możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Bezpieczeństwo lotnicze umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. oceny zagrożeń w środowisku lotniczym, ochrony lotnisk i lotnictwa oraz ratownictwa lotniskowego. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami z zakresu m.in. zarządzania bezpieczeństwem, prawa lotniczego, działalności operacyjnych służb lotniczych czy lotniczego transportu materiałów niebezpiecznych.

Słuchacze tego kierunku mogą również zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa lotniczego, zdobyć umiejętności i wiedzy z zakresu oceny zagrożeń bezpieczeństwa i jego monitorowania w portach lotniczych oraz zapoznać się z działalnością lotniskowych służb bezpieczeństwa.

Kompetencje zdobywane w toku studiów pozwalają studentom zdobyć wiedzę dotyczącą krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych, które dotyczą procedur bezpieczeństwa oraz postępowania z osobami, które naruszają prawo. Mają oni również możliwość zdobycia umiejętności rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem na lotniskach, umiejętności organizowania pomocy i koordynowania działań ratowniczych zagrożonych statków powietrznych oraz kierowania zespołami ludzkimi.

 

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Bezpieczeństwo lotnicze, to m.in.:

  • ochrona lotnisk, infrastruktury lotniskowej oraz systemów informacyjnych,
  • prowadzenie działań ewakuacyjno-ratowniczych pasażerów statków powietrznych oraz osób znajdujących się w portach lotniczych,
  • działalność lotniskowych służb bezpieczeństwa i procedury bezpieczeństwa obowiązujące w portach lotniczych.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO LOTNICZE?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo lotnicze trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO LOTNICZE

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo lotnicze dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w branży lotniczej, m.in. w portach lotniczych oraz służbach operacyjnych i bezpieczeństwa.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo lotnicze:

  • porty lotnicze,
  • służby operacyjne i bezpieczeństwa lotnicze.

Komentarze (0)