Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe – studia podyplomowe w Trójmieście

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe – studia podyplomowe w Trójmieście

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe – studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe – studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. bezpieczeństwa narodowego czy założeń systemu bezpieczeństwa narodowego na różnych szczeblach.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Lublinie mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Studia w Lublinie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. systemu bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego oraz praktycznych aspektów bezpieczeństwa. Program studiów zakłada również, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. teorii bezpieczeństwa, funkcjonowania organów i instytucji bezpieczeństwa państwa, służb specjalnych, a także poznają rolę informacji w systemie bezpieczeństwa.

Słuchacze tego kierunku mogą również zdobyć wiedzę z zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa informacji państw Unii Europejskiej, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a także zdobyć umiejętności w zakresie negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

Program studiów kierunku Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe zakłada też, że studenci zapoznają się z charakterystyką przestępczości pospolitej i gospodarczej oraz ze sposobami ich zwalczania czy zdobędą umiejętności w zakresie imprez masowych i ich zabezpieczania.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe, to m.in.:

  • system ochrony osób i mienia,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
  • media w zarządzaniu kryzysowym,
  • system zarządzania kryzysowego w Polsce,
  • interwencje psychologiczne w sytuacjach kryzysowych,
  • Policja w systemie bezpieczeństwa narodowego.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w instytucjach, które zajmują się bezpieczeństwem narodowym obywateli, a także w zespołach reagowania kryzysowego zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe:

  • jednostki administracji publicznej,
  • jednostki służb mundurowych,
  • zespoły reagowania kryzysowego na szczeblu regionalnym i centralnym.

Komentarze (0)