Trener osobisty z dietetyką sportową - Katowice

Trener osobisty z dietetyką sportową - Katowice

Studia na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową w Katowicach i woj. śląskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Trener osobisty z dietetyką sportową stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową

22.02.2024

Trener osobisty z dietetyką sportową - studia Katowice – 2024 | woj. śląskie

Studia na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Trener osobisty z dietetyką sportową - Katowice
Studia na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 15 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | Trener osobisty z dietetyką sportową Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

W ramach kształcenia na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową uczestnicy zdobywają umiejętności oraz wiedzę w zakresie tworzenia czy weryfikowania indywidualnych programów treningowych. Mogą opracowywać także programy dietetyczne czy suplementacyjne.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach umożliwiają absolwentom pracę we wszystkich instytucjach, które oferują usługi w ramach aktywności fizycznej, treningu sportowego czy doradztwa żywieniowego. Mogą również organizować pracę trenera personalnego.

Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów w Katowicach, do których zalicza się trener osobisty z dietetyką sportową, uwzględniają w ramach rekrutacji sumę punktów, jaką kandydat uzyskał w teście kompetencji. Weryfikuje się także średnią ocen uzyskaną na studiach pierwszego stopnia.

Rekrutacja na studia w Katowicach obejmuje ocenę stanu zdrowia – czyli zdolność do podjęcia kształcenia, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim i testem kompetencji złożonym z 50 pytań w zakresie znajomości budowy i funkcjonowania organizmu człowieka.

Test obejmuje również istotę pojęcia zdrowia publicznego, programowania i metod realizacji treningu zdrowotnego, parametrów aktywności fizycznej, współczesnych koncepcji rozumienia zdrowia czy żywienia i suplementacji.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ?

Studia na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową obejmują wszelkie obszary, jakie są niezbędne przy realizowaniu opieki nad podopiecznym w trakcie treningu osobistego. Program kształcenia uwzględnia przedmioty w zakresie programowania treningu, kształtowania zdolności motorycznych, dietetyki sportowej czy treningu mentalnego.

Kształcenie ma charakter praktyczny i jest nastawione na przekazywanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Studenci biorą także udział w zajęciach praktycznych w obiektach sportowych, pracowniach, laboratoriach.

Uczestnicy wybierają również jedną z dwóch specjalności – trenera przygotowania motorycznego oraz coacha w treningu zdrowotnym oraz sportowym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne,
  • studia niestacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Katowicach na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową kształcą absolwentów, którzy wykazują się umiejętnościami i wiedzą w ramach samodzielnego planowania, organizowania oraz kontrolowania efektów treningu fizycznego czy programów żywienia dla podopiecznych w różnym wieku, uwzględniając ich poziom sprawności fizycznej.

Opracowują programy dietetyczne i suplementacyjne w zależności od rodzaju treningu czy obciążeń wysiłkowych. Wyróżniają się umiejętnością kształtowania zdolności motorycznych w sportach indywidualnych, grach zespołowych czy w sporcie dzieci.

Za pomocą narzędzi coachingowych budują i wzmacniają motywację podopiecznych. W trakcie studiów uczestnicy mogą zdobyć również uprawnienia instruktora lub trenera rekreacji ruchowej w wybranej formie aktywności fizycznej.

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek trener osobisty z dietetyką sportową:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Wydział Wychowania Fizycznego AWF w Katowicach) stacjonarne, niestacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ?

Studia na kierunku taniec trener osobisty z dietetyką sportową trwają 2 lata (studia magisterskie).

Trener osobisty z dietetyką sportową w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ

Absolwenci zyskują kompleksowe przygotowanie do organizowania pracy we wszystkich instytucjach zajmujących się świadczeniem usług w zakresie aktywności fizycznej, treningu sportowego oraz doradztwa żywieniowego. Mogą pracować także jako trenerzy personalni we własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową

  • ośrodek sportu oraz rekreacji,
  • siłownie,
  • klub fitness,
  • dietetycy,
  • trenerzy osobiści,
  • ośrodek rehabilitacji,
  • międzynarodowa korporacja.

Studia na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową dzięki praktycznemu charakterowi kształcenia przygotowują absolwentów do podjęcia przyszłej pracy zawodowej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Trener osobisty z dietetyką sportową Katowice i woj. śląskie studia ii stopnia


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową w Katowicach i woj. śląskim

Trener osobisty z dietetyką sportową w Katowicach i woj. śląskim

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia