Turystyka historyczna - Katowice

Turystyka historyczna - Katowice

Studia na kierunku turystyka historyczna w Katowicach i woj. śląskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Turystyka historyczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

22.02.2024

Turystyka historyczna- studia Katowice 2024 | woj. śląskie

Studia na kierunku turystyka historyczna to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć stacjonarnym.

Turystyka historyczna - Katowice
Studia na kierunku turystyka historyczna w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku turystyka historyczna w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 28 lipca 2024 r. | Turystyka historyczna Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

W ramach kształcenia na kierunku turystyka historyczna uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie planowania, organizowania oraz realizowania przedsięwzięć, które opierają się na dziedzictwie kulturowym oraz historycznym regionu czy Europy.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach kształcą absolwentów, którzy mogą rozpocząć pracę w szeroko rozumianym zakresie upowszechniania historii oraz dorobku kulturowego.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kierunki studiów w Katowicach, do których zalicza się turystyka historyczna to propozycja dla osób po szkole średniej legitymujących się świadectwem dojrzałości z takich przedmiotów, jak np.:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia.

Rekrutacja na studia w Katowicach obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z części pisemnej.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA HISTORYCZNA?

Studia na kierunku turystyka historyczna to praktyczny program kształcenia, który przeznaczony jest dla osób pragnących podwyższyć swoje umiejętności w ramach efektywnego planowania oraz organizowania przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu.

W programie zajęć uwzględniono głównie treści obejmujące edukację historyczną, a także nauki społeczne, prawne czy blok języków obcych. Siatkę dydaktyczną dopasowano do potrzeb potencjalnych pracodawców, aby umożliwić uczestnikom lepsze odnalezienie się na rynku pracy.

Integralną część programu stanowią praktyki zawodowe, których celem jest weryfikacja i możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy z wymaganiami rynku pracy. Kształcenie łączy ze sobą wiele dyscyplin naukowych – historię, geografię czy nauki o Ziemi. Każda z nich oscyluje wokół historii jako dyscypliny głównej.

Turystyka historyczna będzie świetnym kierunkiem studiów dla osób zainteresowanych szlakami wiodącymi przez dane miejsca, zbytki czy trasy i będących świadectwem odległej przeszłości.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku turystyka historyczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Katowicach na kierunku turystyka historyczna, kształcą specjalistów, którzy wyróżniają się szerokorozumianą wiedzą w zakresie historii oraz umiejętnościami prowadzenia badań historycznych. Absolwent potrafi komunikować się z otaczającym go środowiskiem za pomocą terminologii typowej dla nauk humanistycznych.

Ma przekrojową wiedzę w obszarze dziejów cywilizacji od czasów starożytnych aż po współczesność. Zna zagadnienia sztuki, kultury i geografii miasta. Wie, jakie są podstawowe przepisy prawa oraz obsługi turystycznej.

Absolwenci samodzielnie planują i organizują imprezy turystyczne, których celem jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego i krajoznawczego. Znają metody poznawania, propagowania i popularyzowania tego dziedzictwa w skali regionu Polski czy Europy.

Animują różne formy działań społecznych i organizacji lokalnych, aby promować region. Pracują w zespole, uwzględniając specyfikę środowiska wielokulturowego oraz wielonarodowego. Koordynują współpracę różnych instytucji kulturalnych – galerii sztuk czy domów kultury.

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek turystyka historyczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Humanistyczny UŚ) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA HISTORYCZNA?

Studia na kierunku turystyka historyczna trwają 3 lata (studia licencjackie).

Turystyka historyczna w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TURYSTYKA HISTORYCZNA

Kształcenie przygotowuje uczestników do prowadzenia badań i różnej działalności z zakresu kultury czy turystyki. Mogą podjąć zatrudnienie także w lokalnych stowarzyszeniach oraz organizacjach pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju i wspierania dziedzictwa kulturowego.

Mają niezbędne kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystyki. Sprawdzą się również przy oprowadzaniu i pilotowaniu wycieczek krajowych oraz zagranicznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku turystyka historyczna

 • pilotaż wycieczek,
 • organizowanie imprez turystycznych,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • promowanie dziedzictwa kulturowego,
 • biura podroży,
 • punkty informacji turystycznej,
 • muzea,
 • instytucje kultury,
 • agencje promocji,
 • media,
 • administracja publiczna związana z turystyką.

Studia na kierunku turystyka historyczna, wychodzą naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na pilotów i przewodników wycieczek raz znawców w ramach public history, którzy uwzględniają w pracy tradycje historyczne oraz dorobek kulturowy regionu.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Turystyka historyczna Katowice i woj. śląskie studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Turystyka historyczna Katowice i woj. śląskie studia stacjonarne

Turystyka historyczna w Katowicach i woj. śląskim

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia