Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia - Katowice i woj. śląskie

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia - Katowice i woj. śląskie

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Odkryj kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia?

Studia w Katowicach na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia wzbudzają duże zainteresowanie osób, które chcą być związane z medycyną, ale ich predyspozycje kierownicze i umiejętności matematyczne są silniej rozwinięte.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka, 
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kandydaci powinni spełniać określone wymagania kwalifikacyjne. Nie wystarczy zdanie egzaminów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów (matematyka, język polski, język obcy nowożytny). Istotne są także wyniki z egzaminów dodatkowych (fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie).

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Przedmioty:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
50
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
95
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Kierunki ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

e-commerce
Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA?

Nie ulega wątpliwości, że nawet ochrona zdrowia i wszelkie administracyjne sprawy medyczne wymagają umiejętności menedżerskich, połączenia wiedzy ekonomiczno-prawniczej z wartościami społecznymi. Interdyscyplinarny kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia w Katowicach przygotowuje najlepszych specjalistów, którzy zajmują się finansami i systemem ochrony zdrowia w Polce.

Studia związane z zarządzaniem i finansami wymagają od kandydatów wiedzy ekonomicznej i predyspozycji kierowniczych. Kierunek ma na calu usprawnienie funkcjonowania ochrony zdrowia, dlatego też najlepsi specjaliści dbają o to, by studenci rozwijali najważniejsze umiejętności, chociażby komunikatywność i pracę w zespole. Przyszli absolwenci są zapoznawani z tym, jak działają systemy zdrowia publicznego, gdyż to od nich będzie zależało ich prawidłowe działanie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia w Katowicach możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Uczelnie dbają o dobór profesjonalnej kadry akademickiej, której głównym zadaniem jest wykształcenie młodych specjalistów na finansistów i menedżerów odnajdujących się w tematyce ochrony zdrowia.

Siatka zajęć przepełniona jest przedmiotami takimi jak:

 • podstawy organizacji i zarządzania
 • prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej
 • ekonomika ochrony zdrowia
 • polityka ochrony zdrowia
 • wprowadzenie do finansów publicznych
 • finanse przedsiębiorstwa
 • procedury budżetowe
 • statystyka
 • rachunek kosztów w ochronie zdrowia
 • zabezpieczenie społeczne

 

W programie kształcenia nie brakuje zajęć związanych z naukami społecznymi, ekonomicznymi, a nawet z zakresu bezpieczeństwa czy marketingu.

Ile trwają studia na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia w Katowicach?

Studia na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA?

Kierunki studiów w Katowicach takie jak finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia dają na tyle wszechstronne wykształcenie ekonomiczne i z zakresu zarządzania, że absolwenci mogą liczyć na różne perspektywy zatrudniania. Pracują na stanowiskach związanych z:

 • finansami placówek medycznych
 • organizacją i zarządzaniem zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia
 • zarządzaniem jakością w szpitalach oraz innych podmiotach leczniczych
 • promocją zdrowia
 • sprawami odnoszącymi się do zarządzania ochroną zdrowia w państwowej oraz samorządowej administracji publicznej

 

Absolwenci zatrudniani są działach finansowych, księgowych, zamówień publicznych, w działach zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia i publicznych instytucjach systemu ochrony zdrowia, zarówno państwowych, jak i samorządowych. Zajmują się interpretacją zjawisk społecznych, ekonomicznych oraz procesów zmian organizacyjnych, które w istotny sposób wpływają na sektor ochrony zdrowia. Promują zdrowie, interpretują akty prawne, zajmują się ogólnym funkcjonowaniem ochrony zdrowia.

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)