Studia ekonomiczne Katowice

Studia ekonomiczne Katowice

Studia ekonomiczne Katowice

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Katowicach

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia ekonomiczne Katowice | woj. śląskie

Choć studia ekonomiczne w Katowicach mogą się wydawać kierunkiem ścisłym, sama nauka ekonomiczna do wyłącznie ścisłych nie należy. Oczywiście, statystyka i analiza matematyczna jest na porządku dziennym, jednak studia ekonomiczne w bardzo dużym stopniu opierają się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii.

Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych. Dlatego studia ekonomiczne w Katowicach zostały stworzone dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich. Warto pamiętać, że studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM

SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
P
Q
R
S
T
U
Z
Rozwiń

KIERUNKI EKONOMICZNE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM

e-commerce
Rozwiń

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby studiować na kierunkach ekonomicznych należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy.

Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo język łaciński.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Katowicach

Kandydaci wybierający studia ekonomiczne w Katowicach na pewno czują zadowolenie, ponieważ w stolicy Górnego Śląska oferta kształcenia w tym zakresie jest bogata, a także daje możliwość wyboru w kontekście trybu nauki. Studia ekonomiczne w formie niestacjonarnej obejmują różne dziedziny, na czele ze sztandarową Ekonomią, ale w propozycjach kształcenia można odnaleźć też Finanse i rachunkowość, Rachunkowość i podatki, czy Przedsiębiorczość i finanse. Pomimo tego, że studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne, to druga forma zdecydowanie dominuje w ekonomicznej przestrzeni. Czym się ona charakteryzuje?

Należy zacząć od tego, że są to studia odpłatne. Koszt nauki uzależniony jest zarówno od danej szkoły wyższej, jak i konkretnego kierunku. Kolejną cechą jest oczywiście to, że zajęcia prowadzone są w ramach tzw. zjazdów, czyli odbywają się weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie. Taki tryb studiowania wymaga od studentów innego podejścia niż w przypadku studiów dziennych. Szeroki program, który obowiązuje w każdym trybie nauczania, należy pojąć w stosunkowo krótszym czasie, toteż należy nastawić się na większą intensywność nauki, a także na obowiązek poszerzania wiadomości również we własnym zakresie. Ekonomiczne studia niestacjonarne w Katowicach, czy też szeroko patrząc na Górnym Śląsku to idealna propozycja dla tych, którzy chcą połączyć edukację z pracą i zdobywaniem cennego doświadczenia jeszcze w trakcie studiów.

STUDIA EKONOMICZNE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - PODYPLOMOWE

A
B
D
E
F
H
I
K
M
R
S
Z
Rozwiń

Praca po studiach ekonomicznych

Kończąc studia ekonomiczne w Katowicach można podjąć pracę w wielu różnorodnych zawodach. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

19 Uczelni w Katowicach i okolicach

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH - STUDIA EKONOMICZNE

Najważniejszą uczelnią na terenie konurbacji górnośląskiej jest z pewnością Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. To tutaj można wybierać z kierunków ekonomicznych na kilku różnych wydziałach. Poniżej przedstawiamy spis wydziałów, kierunków i specjalizacji, które mogą was zainteresować przy wyborze studiów pierwszego i drugiego stopnia.

 

Wydział Ekonomii

Wydział Ekonomii jest z pewnością najbardziej rozbudowaną jednostką uczelnianą, jeśli chodzi o przedmioty ekonomiczne. Tutaj wiodącymi kierunkami są:

 • Ekonomia, ze specjalnościami: Badania rynku - Market research, Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych, Ekobiznes, Ekonomia menedżerska, Gospodarka elektroniczna, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne, Handel zagraniczny, Innowacyjny biznes, Programowanie rozwoju miast, Transport i logistyka (studia licencjackie) oraz Analityk rynku, Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych, Ekobiznes, Gospodarka elektroniczna, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne, Handel zagraniczny, Innowacyjny biznes, Programowanie rozwoju miast, Transport i logistyka (studia magisterskie).
 • Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, ze specjalnościami: Diagnozowanie problemów społecznych i gospodarczych, Public relations w organizacjach, Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej 9studia licencjackie) oraz Public relations w organizacjach, Strategie społecznej odpowiedzialności, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Zarządzanie strategiczne w organizacjach non-profit (studia magisterskie)
 • Gospodarka Przestrzenna, ze specjalnościami: Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami, Studia miejskie i regionalne oraz Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią (studia licencjackie) i lanowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami, Studia miejskie i regionalne, Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią (studia magisterskie).
 • Logistyka (studia inżynierskie), ze specjalnościami: Telematyka transportu i logistyki, Transport w systemach logistycznych.
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, ze specjalnościami: Biznes międzynarodowy (studia licencjackie oraz magisterskie)
 • Przedsiębiorczość i Finanse

dowiedz się więcej>

 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

 • Finanse i Rachunkowość, ze specjalnościami: Analityk finansowy, Bankowość i finanse międzynarodowe, Finance and Accounting for Business (tylko stacjonarne), Finanse i inwestycje, Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie, Gospodarowanie nieruchomościami, Inżynieria finansowa (tylko stacjonarne), Menedżer finansowy, Rachunkowość, Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa, Specjalista bankowy, Strategie podatkowe, Ubezpieczenia, Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (studia licencjackie) oraz Analityk finansowy, Bankowość i finanse międzynarodowe, Controlling, Doradztwo gospodarcze, European Business and Finance (tylko stacjonarne), Finanse i inwestycje, Gospodarowanie nieruchomościami, Innowacje i ryzyko w ubezpieczeniach, Inżynieria finansowa (tylko stacjonarne), Menedżer bankowy, Menedżer finansowy, Rachunkowość, Rachunkowość - ścieżka ACCA (tylko stacjonarne), Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa, Strategie podatkowe, Quantitative Asset and Risk Management (tylko stacjonarne), Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (studia magisterskie).
 • Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (na studiach I stopnia bez specjalności), specjalności: Finanse ochrony zdrowia, Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia, Zarządzanie w ochronie zdrowia (studia magisterskie).

dowiedz się więcej>

 

Wydział Informatyki i Komunikacji

 • Informatyka i Ekonometria, ze specjalnościami: Analityka danych, Biznes elektroniczny, Inżynieria systemów informatycznych zarządzania, Inżynieria wiedzy, Metody i systemy wspomagania decyzji (studia licencjackie) oraz Audyt informatyczny, Biznes elektroniczny, Inżynieria systemów informatycznych zarządzania, Inżynieria wiedzy, Metody i systemy wspomagania decyzji, Zarządzanie badaniami i projektami, Zarządzanie projektami (studia magisterskie).

dowiedz się więcej>

Wydział Zarządzania

 • Analityka Gospodarcza (tylko stacjonarne)
 • Gospodarka Turystyczna
 • International Business (tylko stacjonarne) (studia w języku angielskim)
 • Logistyka, ze specjalnością: Zarządzanie logistyczne (studia licencjackie i magisterskie)
 • Finanse Menedżerskie
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (tylko stacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie biznesem międzynarodowym (studia licencjackie i magisterskie).
 • Zarządzanie, ze specjalnościami: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych (tylko stacjonarne), Menedżer w administracji publicznej, Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach (tylko stacjonarne), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia stacjonarne) oraz Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych (tylko niestacjonarne), Specjalność menedżerska (tylko niestacjonarne), Zarządzanie finansowe (tylko stacjonarne), Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach (tylko stacjonarne), Zarządzanie projektami międzynarodowymi (tylko stacjonarne), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej (tylko stacjonarne), Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia magisterskie).

dowiedz się więcej>

Wydział Biznesu, Finansów i Administracji (ten wydział dotyczy filii w Rybniku)

 • Finanse i Rachunkowość, ze specjalnościami: Analityk Rynkowy i Finansowy, Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Inwestycje Przedsiębiorstw i Gospodarstw Domowych.

dowiedz się więcej>

 


POLITECHNIKA ŚLĄSKA - STUDIA EKONOMICZNE

Wydział Organizacji i Zarządzania

 • Administracja, ze specjalnościami: Administracja publiczna, Samorząd terytorialny (studia I stopnia).
 • Logistyka, ze specjalnościami: Zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych (studia I stopnia).
 • Logistyka (tylko dla inżynierów), ze specjalnościami: Menedżer logistyki, Usługi logistyczne (studia II stopnia).
 • Socjologia, ze specjalnościami: Socjologia regionów przemysłowych, Badania rynku i reklamy, Socjologia biznesu i mediów (studia I stopnia).
 • Socjologia, ze specjalnościami: Komunikowanie społeczne i PR, Socjologia społeczności lokalnych, Socjologia Internetu i społeczności wirtualnych (studia II stopnia).
 • Zarządzanie, ze specjalnościami: Zarządzanie hotelem (tylko stacjonarne), Zarządzanie przedsiębiorstwem - audytor biznesowy, Zarządzanie przedsiębiorstwem - analityk rynków przemysłowych i usług (studia I stopnia).
 • Zarządzanie (dla licencjatów), ze specjalnościami: E-biznes i administracja cyfrowa, Zarządzanie obiektami hotelarskimi (tylko stacjonarne), Zarządzanie projektami i innowacjami, Zintegrowane systemy zarządzania (tylko stacjonarne), Zarządzanie kadrami w administracji publicznej, Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych (tylko stacjonarne) (studia II stopnia).
 • Zarządzanie (dla inżynierów), ze specjalnościami: Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych, Systemy produkcyjne i logistyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym, Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym, Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w przedsiębiorstwie przemysłowym (studia II stopnia).
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, ze specjalnościami: Zarządzanie systemami produkcyjnymi, Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w inżynierii produkcji (studia I stopnia).
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (tylko dla inżynierów), ze specjalnościami: Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych, Systemy produkcyjne i logistyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym (tylko stacjonarne), Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym, Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w przedsiębiorstwie przemysłowym, Zarządzanie systemami produkcyjnymi (tylko niestacjonarne) (studia II stopnia).

dowiedz się więcej>

 


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I OCHRONY PRACY - STUDIA EKONOMICZNE

Wydział Nauk Technicznych

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, ze specjalizacjami: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Logistyka w przemyśle i handlu, Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej, Spawalnictwo oraz Zarządzanie jakością (studia inżynierskie);
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, ze specjalizacjami: Bezpieczeństwo chemiczne, Bezpieczeństwo pożarowe, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych, Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami, Zarządzanie w logistyce (studia magisterskie);

 

Wydział Humanistyczno-Społecznym

 • Zarządzanie, ze specjalnościami: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Psychologia w biznesie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia licencjackie).
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, ze specjalizacjami: Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz Kryminologia i kryminalistyka (studia licencjackie).
 • Zarządzanie, ze specjalizacjami: Coaching i mentoring w organizacji, Kadry i płace oraz Zarządzanie projektami (studia magisterskie).
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, ze specjalizacjami: Bezpieczeństwo w administracji publicznej (studia magisterskie).

 


GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA - STUDIA EKONOMICZNE

Wydziale Zarządzania

 • Zarządzanie. Specjalności I stopnia to: Zarządzanie firmą, Logistyka i spedycja, Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy, Marketing i zarządzanie sprzedażą. Specjalności II stopnia to: Logistyka i spedycja, Psychologia w biznesie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Finanse i rachunkowość w biznesie (specjalność adresowana głównie do absolwentów studiów I stopnia - kierunek Finanse i Rachunkowość), Zarządzanie w administracji publicznej (specjalność adresowana głównie do absolwentów studiów I stopnia – kierunek Administracja oraz kierunek Gospodarka Przestrzenna), Zarządzanie i wycena nieruchomości (specjalność adresowana głównie do absolwentów studiów I stopnia - kierunek Administracja oraz Gospodarka Przestrzenna), Zarządzanie w środowisku korporacyjnym, Marketing i zarządzanie sprzedażą, Architektura krajobrazu i rewitalizacja środowiska
 • Finanse i Rachunkowość (studia I stopnia - licencjackie). Specjalności to: Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

 

Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach

 • Zarządzanie (studia I stopnia – licencjackie), ze specjalnościami: Zarządzanie firmą, Logistyka i spedycja, Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy, Marketing i zarządzanie sprzedażą.
 • Finanse i Rachunkowość (studia I stopnia - licencjackie), ze specjalościami: Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

 


ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA - STUDIA EKONOMICZNE

 • Zarządzanie - studia I stopnia licencjackie oraz uzupełniające II stopnia magisterskie, ze specjalnościami: Zarządzanie jakością w branży motoryzacyjnej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Menadżer sprzedaży, Zarządzanie w sporcie i turystyce, Negocjator w Biznesie. E-biznes oraz Zarządzanie środowiskiem, Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie w administracji publicznej, Controlling w przedsiębiorstwie, Menadżer biznesu międzynarodowego, Project management, Zarządzanie w organizacji kultury, Zarządzanie procesami i usługami logistycznymi, Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu, Zarządzanie w oświacie, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie działalnością opiekuńczo-leczniczą, Menedżer biznesu medialnego, Menedżer wirtualnej organizacji i Menedżer biznesu społecznie odpowiedzialnego.
 • Logistyka - studia inżynierskie o profilu praktycznym, ze specjalnościami: Zarządzanie procesami logistycznymi w branży motoryzacyjnej, Logistyka transportu, Logistyka produkcji, Logistyka lotnicza, Logistyka kolejowa oraz Transport międzynarodowy.

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW - STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach prowadzi studia ekonomiczne na poziomie I stopnia, na kierunkach:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne. Specjalności: Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo finansowe, Bezpieczeństwo informacji, Kryminalistyka, Wywiad ekonomiczny
 • Finanse i rachunkowość. Specjalności: Finanse i rachunkowość firm, Bankowość i ubezpieczenia, Finanse i zarządzanie w biznesie, Język angielski w biznesie, Bankowość i finanse firm, Dziennikarstwo ekonomiczne, Finanse i rachunkowość organizacji samorządowych, Informatyka w biznesie, Ekonomika nieruchomości.

 


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach organizuje zajęcia na studiach ekonomicznych, na kierunkach:

 • Zarządzanie - studia I stopnia, ze specjalnościami: Zarządzanie firmą na rynkach krajowych i zagranicznych, Zarządzanie kadrami, Zarządzanie personelem lotnisk - opcjonalna specjalizacja dla osób zainteresowanych, Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce oraz Zarządzanie sprzedażą i negocjacje.
 • Zarządzanie - studia II stopnia, ze specjalnościami: Zarządzanie firmą na rynkach krajowych i zagranicznych, Zarządzanie kadrami, Zarządzanie personelem lotnisk, Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce oraz Zarządzanie sprzedażą i negocjacje

 


GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - STUDIA EKONOMICZNE

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości prowadzi studia w trybie niestacjonarnym na kierunkach:

 • Ekonomia I stopień, ze specjalnościami: Ekonomia menedżerska, Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Dystrybucja i handel na rynkach krajowych i zagranicznych;
 • Finanse i rachunkowość I stopień, ze specjalnościami: Rachunkowość i podatki, Finanse i inwestycje, Finanse menedżerskie;
 • Zarządzanie studia II stopnia, ze specjalnościami: Efektywny marketing internetowy, Zarządzanie projektami, Zarządzanie rozwojem technologii i produktu, Narzędzia informatyki w biznesie, Zarządzanie firmą, Zarządzanie finansami, Zarządzanie strategiczne, Promocja i techniki sprzedaży.

 


WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI - STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu prowadzi zajęcia na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunkach:

 • Ekonomia, ze specjalnościami: Administrowanie Podmiotami Sektora Publicznego, Audyt Ekonomiczny i Rachunkowość, Ekonomia Menadżerska, Ekonomika Produkcji i Usług, Ekonomika Przedsiębiorstw, Fundusze Unii Europejskiej, Handel Krajowy i Międzynarodowy oraz Informatyka Ekonomiczna.
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, ze specjalnościami: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Zarządzanie gospodarką odpadami, Zarządzanie produkcją, Zarządzanie produkcją sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego i marketing przemysłowy, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Procesie Produkcji, Zarządzanie Jakością i Technologią w Procesie Produkcji, Zarządzanie Ochroną Środowiska w Procesie Produkcji oraz Zarządzanie Transportem i Logistyką w Procesie Produkcji i Usług.

 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA - STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie prowadzi zajęcia na studiach ekonomicznych, na kierunkach:

 • Finanse i rachunkowość – stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami: Bankowość i usługi finansowe, Bankowość i innowacje finansowe, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, International business, Outsourcing usług finansowych, Podatki i finanse publiczne, Finanse i handel elektroniczny, Finanse i handel międzynarodowy, Finanse publiczne i podatki, Marketing i sprzedaż usług finansowych, Międzynarodowe transakcje handlowe i finansowe na rynkach azjatyckich, Rachunkowość budżetowa i finanse samorządowe, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.
 • Inżynieria zarządzania – stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle, Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi, Inżynieria zarządzania projektami informatycznymi, Inżynieria zarządzania środowiskiem oraz Zarządzanie inwestycjami budowlanymi.
 • Logistyka – stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami: Informatyka w logistyce, Logistyka handlu i dystrybucji, Logistyka i spedycja międzynarodowa, Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach, Logistyka w organizacji oraz Zarządzanie usługami logistycznymi.
 • Zarządzanie – stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami: Ekonomia menedżerska, Gospodarowanie nieruchomościami, International business, Media społecznościowe w biznesie, Strategie i techniki sprzedaży, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Logistyka w biznesie, Menedżer BHP oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi, a także Psychologia w zarządzaniu, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Zarządzanie projektami, Zarządzanie w administracji, Zarządzanie w oświacie, Zarządzanie w sporcie i turystyce.

 


GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - STUDIA EKONOMICZNE

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie prowadzi zajęcia na kierunkach: Modern Business – zarządzanie i rachunkowość, Biznes elektroniczny i media społecznościowe, Coaching personalny i biznesowy, Handel i obsługa logistyczna, Kadry i płace, Księgowość i podatki, Psychologia menedżerska, Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi oraz Zarządzanie kulturą i rozrywką. GWSP i. K. Goduli proponuje absolwentom kontynuacje studiów na kierunkach podyplomowych: Elektroniczna administracja publiczna, Menadżer i firma na rynkach międzynarodowych, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Professional Business English, Wycena nieruchomości oraz Zarządzanie nieruchomościami.

 


WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej prowadzi zajęcia na studiach ekonomicznych, na kierunkach:

 • Ekonomia, ze specjalnościami: Bankowość i ubezpieczenia, Ekonomia menedżerska oraz Rachunkowość i podatki.
 • Logistyka, ze specjalnościami: Inżynier jakości, Logistyka i transport, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi oraz Zarządzanie portami lotniczymi.
 • Zarządzanie, studia I stopnia ze specjalnościami: Kadry i płace w praktyce, Marketing i zarządzanie sprzedażą, Menedżer jakości, Psychologia w biznesie, Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zarządzanie projektem i Zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Zarządzanie, studia II stopnia, ze specjalnościami: Coaching i mentoring, International Business, Kadry i płace w praktyce, Konsulting w biznesie, Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Menedżer jakości, Menedżer projektu, Menedżer w administracji publicznej, Prawo w biznesie, Psychologia menedżerska, Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie menedżerskie, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie w administracji publicznej oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)