Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią - Katowice i woj. śląskie

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią - Katowice i woj. śląskie

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Odkryj kierunek pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią studia Katowice | woj. śląskie

Arteterapia to nowoczesne podejście, które umożliwia terapię przez sztukę. Techniki arteterapeutyczne obejmują sztuki plastyczne, muzyczne, filmowe i literackie i realizowane są w wymiarze terapeutycznym i animacyjnym (animacje czasu wolnego osób niepełnosprawnych). Arteterapia w pedagogice osób niepełnosprawnych stanowi główny obszar terapeutyczny, ale nie jest jednym zakresem kompetencji.

Studia pedagogiczne wymagają od kandydatów komunikatywności i cierpliwości oraz poczucia potrzeby przebywania z drugim człowiekiem oraz kształtowaniem go w tracie całego cyklu rozwoju. Osoby niepełnosprawne wymagają odpowiedniego podejścia i dostosowanych do nich form kształcenia. Arteterapia z kolei stawia na rozwój przez sztukę, dlatego kandydaci muszą wykazywać predyspozycje manualne i uzdolnienia artystyczne.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią w Katowicach?

Kierunki studiów w Katowicach takie jak pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią wymagają od kandydatów pewnych umiejętności artystycznych. Kierunek jest na tyle oryginalny i kładzie nacisk na zupełnie nowe możliwości terapii, że wywołuje duże zainteresowanie osób pragnących realizować się w naukach pedagogicznych.

Kierunek realizowany jest w formie studiów drugiego stopnia, dlatego w procesie rekrutacyjnym uwzględniana jest przede wszystkim ocena na dyplomie ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz średnia ocen uzyskana na studiach. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, uczelnie mogą przeprowadzić konkurs świadectw. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Katowicach.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.07.2020
do 11.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.07.2020
do 11.10.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM

Studia II stopnia

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ?

 

Program studiów i przedmioty

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią to nowoczesny pomysł na to, jak pomóc osobom nieprzystosowanym do życia w społeczeństwie i wykorzystać przy tym sztukę i zdolności manualne. Studia pedagogiczne tego typu możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.

Program kształcenia wypełniony jest zajęciami nie tylko natury dydaktycznej czy psychologiczno-społecznej, ale i zajęciami artystycznymi. Siatka zajęć obfituje w takie przedmioty jak na przykład:

  • taniec i ruch w terapii
  • psychologiczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej
  • teoretyczne podstawy arteterapii
  • komunikacja alternatywna osób z dysfunkcją słuchu
  • podstawy grafiki i struktury wizualne

 

Przyszli studenci muszą swobodnie poruszać się w świecie sztuki, zwłaszcza tańca, muzyki czy rysunku.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA II STOPNIA

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ?

Studia w Katowicach na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią dają bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Abiturienci pracują przede wszystkim w placówkach resortu oświaty, to znaczy w:

  • przedszkolach
  • szkołach
  • ośrodkach szkolno-wychowawczych
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • specjalistycznych poradniach opiekuńczych,edukacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Absolwenci odnajdują się również w pracy w placówkach resortu pracy i polityki społecznej. Prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, zatrudniani są w domach pomocy społecznej, dziennych ośrodkach wsparcia, w ośrodkach, które nakierowane są na opiekę i rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną. Specjalizują się przede wszystkim w pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym.

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskie

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


 

Komentarze (0)