AUDYT I KONTROLA FINANSOWA

AUDYT I KONTROLA FINANSOWA

AUDYT I KONTROLA FINANSOWA

Studia w Warszawie

audyt i kontrola finansowa

Odkryj studia audyt i kontrola finansowa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Audyt i kontrola finansowa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Audyt i kontrola finansowa to propozycja kształcenia, która została stworzona z myślą o wyzwaniach współczesnych przedsiębiorstw. Uczelnie w Warszawie bacznie obserwują wszystkie tendencje rynkowe i starają się przygotowywać oferty, gwarantujące wykształcenie nowej kadry. Jeśli i ty chciałbyś w przyszłości związać się właśnie z tym obszarem działalności, to audyt i kontrola finansowa mogą zagwarantować ci sporo intelektualnej satysfakcji.

W programie dydaktycznym odnajdziesz między innymi przedmioty takie jak: ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego, otoczenie prawne i gospodarcze współczesnych organizacji, czy blok rachunkowy i analityczny. Podczas wszystkich semestrów kształcenia otrzymasz praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania oraz tworzenia kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw.

Jako specjalista do spraw audytu i kontroli finansowej nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Będziesz mógł rozwijać swoją karierę w różnorodnych instytucjach. Urzędy skarbowe, urzędy celne, zakłady ubezpieczeń, czy jednostki administracji rządowej i samorządowej – wszystkie te miejsca zatrudnienia czekają na ciebie.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia AUDYT I KONTROLA FINANSOWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci audytu i kontroli finansowej zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które niezbędne są m.in. do: przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego czy określania ich roli w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw i organizacji. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty związane np. z: zarządzaniem, analizą ryzyka, strategiami operacyjnymi czy kontrolą zarządczą.

Studia na audycie i kontroli finansowej poświęcone są m.in.: przepisom prawnym regulującym funkcjonowanie organizacji na współczesnym rynku gospodarczym; ocenom efektywności i gospodarności zarządzania finansowego; technikom i zasadom kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego; podstawom rachunkowości i analizy rynku finansowego.

W programie studiów na audycie i kontroli finansowej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Auditing i kontrola wewnętrzna
 • Metody analizy danych finansowych
 • Informatyczne wspomaganie controllingu
 • Standardy rachunkowości i rewizji finansowej
 • Postępowanie i kontrola podatkowa
 • Analiza i kontrola kosztów
   

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: otoczenia prawnego i gospodarczego współczesnych organizacji; metod kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego; technik komunikacyjnych stosowanych w przeprowadzaniu kontroli wewnętrznej w sektorze finansowym.

Absolwenci audytu i kontroli finansowej są cenionymi specjalistami, którzy mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku gospodarczego lub finansowego. Wiedza zdobyta przez nich w trakcie studiowania przydatna jest na stanowiskach np. kierowniczych, organizacyjnych, doradczych czy analitycznych. Ponadto absolwenci audytu i kontroli finansowej przygotowani są kompleksowo do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent audytu i kontroli finansowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • biura maklerskie i rachunkowe
 • firmy doradztwa finansowego
 • urzędy celne i skarbowe
 • firmy ubezpieczeniowe
 • podmioty sektora administracji publicznej
 • banki, instytucje finansowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Audyt i kontrola finansowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

W trakcie nauki studenci finansów i rachunkowości starają się zrozumieć m.in. przyczyny i skutki występowania różnorodnych zjawisk i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych; strukturę systemu podatkowego w Polsce i na świecie; sposób efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa lub inwestycjami. Absolwenci tego kierunku posiadają także wiedzę dotyczącą m.in.: zasad i procedur rachunkowości i sprawozdawczości finansowej czy przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby analizy finansowej i auditingu wewnętrznego lub zewnętrznego.

Osoby, które ukończyły finanse i rachunkowość, mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze rynku gospodarczego lub finansowego – w Polsce i na świecie. Kompetencje absolwentów tego kierunku studiów są cenione m.in. w: biurach doradczych i maklerskich, firmach i korporacjach międzynarodowych, instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych czy kancelariach prawnych.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)