Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Studia w Warszawie

doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Odkryj studia doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Współcześnie towarzyszy nam nieustanny obrót pieniądzem, a my żyjemy w społeczeństwie zmaterializowanym. Jest to poniekąd powód do niepokoju – zamiast jednak ubolewać nad kondycją naszych wartości, zastanówmy się, jak dobrze inwestować pieniądze. Nie są to łatwe decyzje, dlatego też czasami warto skorzystać z pomocy specjalisty. Uczelnie w Warszawie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i przygotowały ofertę kształcenia, w której znalazło się doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe.

To idealna propozycja kształcenia dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat różnorodnych produktów finansowych. Odnajdą one w programie kształcenia szereg różnorodnych przedmiotów. Można odnaleźć wśród nich chociażby: zarządzanie instytucjami kredytowymi, europejski rynek finansowy, private banking, prawo finansowe czy strategie podatkowe i ubezpieczeniowe.

Studenci otrzymają także interdyscyplinarną wiedzę chociażby z zakresu prawa. Ich rozbudowane kompetencje sprawią, że w przyszłości będą oni mogli liczyć na dynamiczny rozwój zawodowy w różnorodnych instytucjach finansowych. Czekają na nich banki, fundusze inwestycyjne, czy biura doradztwa finansowego i podatkowego.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Studia na doradztwie finansowym, podatkowym i ubezpieczeniowym skierowane są do osób, które zainteresowane są m.in.: prawem podatkowym; produktami ubezpieczeniowymi; zarządzaniem finansami; mechanizmami działania najważniejszych instrumentów finansowych. W programie znajdują się przedmioty związane np. ze specyfiką efektywnych portfeli inwestycyjnych lub instrumentów finansowych.

Studenci tej ścieżki kształcenia szkoleni są w zakresie np.: tworzenia raportów, stawiania prognozy finansowej dla klientów, prowadzenia działań doradczych, obliczania obciążeń podatkowych czy oceniania rentowności oraz płynności finansowej przedsiębiorstwa. Absolwenci doradztwa finansowego, podatkowego i ubezpieczeniowego znają m.in.: sposoby oszczędzania i inwestowania środków pieniężnych; źródła pozyskiwania finansów na rynku krajowym lub międzynarodowym; narzędzia umożliwiające zarządzanie ryzykiem finansowym.

W programie studiów na doradztwie finansowym, podatkowym i ubezpieczeniowym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Europejski rynek finansowy
 • Strategie podatkowe i ubezpieczeniowe
 • Prawo bankowe i prawo papierów wartościowych
 • Private banking
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
 • Prawo finansowe

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki rynku finansowego w Polsce i w Europie; przepisów prawnych związanych z bankowością lub obrotem papierami wartościowymi; skutecznych strategii podatkowych i ubezpieczeniowych.

Osoby, które ukończyły doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe, mogą również przystąpić do zintegrowanego kursu na samodzielnego księgowego lub do certyfikowanego kursu księgowości. Dzięki zdobytym w trakcie nauki kompetencjom absolwenci tej ścieżki kształcenia przygotowani są do podjęcia pracy w szeroko rozwiniętym sektorze finansowym

Absolwent doradztwa finansowego, podatkowego i ubezpieczeniowego może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw
 • korporacje międzynarodowe
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • instytucje specjalizujące się w usługach finansowych
 • firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci finansów i rachunkowości poznają m.in. zasady analizy ekonomicznej i finansowej; sposoby analizowania wyników finansowych lub inwestycyjnych; prawne regulacje rachunkowości w kraju; oprogramowania informatyczne stosowane w księgowości; techniki komunikacyjne stosowane w biznesie; sposób działania oraz strukturę polskiego i europejskiego systemu podatkowego. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę z zakresu m.in.: rachunkowości, bankowości, zarządzania czy prawa.

Absolwenci finansów i rachunkowości są kompleksowo przygotowani m.in. do prowadzenia własnych działalności gospodarczych. Finansiści mogą szukać zatrudnienia także np. w biurach rachunkowych czy doradztwie finansowym. Osoby, którym zależy na objęciu stanowiska audytora, rewidenta lub dyplomowanego księgowego, mogą zdecydować się na uzyskanie prestiżowego uprawnienia zawodowego.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)