Finanse międzynarodowe

Studia w Warszawie

finanse międzynarodowe

Odkryj studia finanse międzynarodowe w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Finanse międzynarodowe studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dziś możemy zaobserwować internacjonalność rozwoju gospodarczego. Większość dużych firm przestaje działać na rynku lokalnym i przenosi się także na rynek działalności międzynarodowej. Uczelnie w Warszawie obserwują bacznie te tendencje i starają się tworzyć takie propozycje kształcenia, które odzwierciedlać będą aktualne zapotrzebowanie na specjalistów.

Jedną z takich unikalnych propozycji kształcenia są między innymi finanse międzynarodowe. Studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia otrzymają wiedzę na temat funkcjonowania rynków walutowych, poznają nowoczesne instrumenty inżynierii finansowej czy techniki zarządzania ryzykiem kursowym.

Odnajdą oni w programie kształcenia wiele różnorodnych przedmiotów. Można zaliczyć do nich chociażby: finanse międzynarodowe i rynki finansowe, bankowość międzynarodową, rachunkowość międzynarodową, czy biznes międzynarodowy. Specjaliści z tego obszaru zostaną wyposażeni także w pogłębioną wiedzę ekonomiczną i prawniczą. Po zakończeniu nauki czekać na nich będą wszelkie banki komercyjne i spółdzielcze, korporacje trasnarodowe, instytucje rozliczeniowe, czy domy i biura maklerskie.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Finanse międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studenci finansów międzynarodowych zdobywają wiedzę na temat m.in. struktury oraz specyfiki zagranicznych rynków finansowych; przepisów prawnych regulujących działanie międzynarodowych rynków finansowych; sposobu funkcjonowania systemów podatkowych w Polsce i za granicą czy nowoczesnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu finansami podmiotów gospodarczych o zasięgu globalnym.

Studia na tej ścieżce kształcenia poświęcone są problematyce m.in.: organizacji i funkcjonowania rynku walut zagranicznych; technikom zarządzania ryzykiem kursowym; bankowości międzynarodowej; przepływów finansowych w firmach o globalnym zasięgu; inwestycji międzynarodowym; sposobów finansowania bieżących operacji zagranicznych.

W programie studiów na finansach międzynarodowych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Audyt i controlling w korporacjach międzynarodowych
 • Etyka w gospodarcze i biznesie międzynarodowym
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Finansowy projekt doradczy
 • Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe
 • Systemy informatyczne w finansach międzynarodowych
 • Podatki w obrocie międzynarodowym

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: znaczenia różnych walut na międzynarodowym rynku finansowym; specyfiki bankowości międzynarodowej; metod stosowanych w zarządzaniu ryzykiem kursowym.

Absolwenci finansów międzynarodowych wyróżniają się wiedzą oraz umiejętnościami, które cenione są m.in. na stanowiskach operacyjnych czy analitycznych. Swoje kompetencje absolwenci mogą wykorzystać np. w korporacjach transnarodowych, instytucjach rozliczeniowych, domach maklerskich czy instytucjach finansowych w Polsce i w Europie.

Absolwent finansów międzynarodowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw
 • korporacje międzynarodowe
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Finanse międzynarodowe to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę w interdyscyplinarnym zakresie. Ten kierunek studiów poświęcony jest zagadnieniom związanym m.in. z ekonomią, bankowością, prawem i administracją, komunikacją społeczną, zarządzaniem, informatyką czy marketingiem. Studenci finansów i rachunkowości uczą się np. analizowania zjawisk ekonomiczno-gospodarczych, badania rynku finansowego czy budowania strategii finansowej przedsiębiorstwa.

Absolwenci finansów i rachunkowości są gotowi do pełnienia funkcji np. doradczych, analitycznych eksperckich, kierowniczych czy związanych z kontrolingiem, komunikacją w biznesie lub podatkami. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą liczyć na podjęcie pracy np. w biurze maklerskim, firmie kredytowej lub ubezpieczeniowej, urzędzie, przedsiębiorstwie, korporacji czy instytucji finansowej, Ponadto absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)