Neuropsychologia

Studia w Warszawie

neuropsychologia

Odkryj studia neuropsychologia w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Neuropsychologia studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Neuropsychologia to coraz bardziej popularna nauka z pogranicza medycyny i psychologii. Zajmuje się ona opisywaniem związków między układem nerwowym a procesami poznawczymi. To właśnie między innymi zdobycze neuropsychologii pozwalają wracać do sprawności pacjentom po przykładowo przebytych udarach. Jeśli i ciebie fascynują tajniki funkcjonowania ludzkiego mózgu, to propozycja kształcenia, jaką jest neuropsychologia idealnie spełni twoje oczekiwania.

Studenci odnajdą w siatce programowej między innymi przedmioty takie jak: neuropsychologia poznawcza, diagnoza neuropsychologiczna, rozmowa kliniczna, neuropsychologia kliniczna dziecka czy budowa i funkcje mózgu. Oczywiście najważniejsze będą jednak umiejętności, które posiądziesz podczas wszystkich semestrów kształcenia. To one sprawią, że będziesz mógł prowadzić czynności diagnostyczno-terapeutyczne w pracy z osobami z deficytami neuropsychologicznymi.

Neuropsychologia to propozycja kształcenia, która pozwoli w przyszłości na aktywny rozwój zawodowy. Absolwenci znajdą pracę we wszelkich placówkach edukacyjnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, czy domach opieki dla osób, które wykazują schorzenia neurologiczne.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Neuropsychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Studia na neuropsychologii pozwalają studentom zapoznać się z tajnikami m.in. czynności diagnostyczno-terapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą czy osobami dorozłymi, które zmagają się z dysfunkcjami układu nerwowego. W trakcie zajęć uczestnicy badają np.: charakterystykę poznawczego, emocjonalnego, społecznego i zawodowego funkcjonowania takich osób, a także budowę i funkcje mózgu czy kierunki psychologii klinicznej we współczesnym świecie.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: neuroanatomii, neurologii czy neurofizjologii; podstawom rehabilitacji neuropsychologicznej; zasadom diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych; terapii neuropsychologicznej czy zaburzeniom w obrębie układu nerwowego, do których należą m.in. ADHD, autyzm, zespół Aspergera czy FASD. Ponadto uczestnicy zajęć poznają np. podstawy psychofarmakologii, psychosomatyki oraz neuromarketingowi.

W programie studiów na neuropsychologii znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Rozmowa kliniczna
 • Neuropsychologiczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych
 • Neuropsychologiczna diagnoza procesów otępiennych
 • Diagnoza neuropsychologiczna dorosłego
 • Neuropsychologia kliniczna dziecka
 • Neuropsychologia kliniczna dorosłego

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: testowych metod oceny neuropsychologicznej; charakterystyki neuropsychologii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych; zasad diagnozy rodzajów deficytów poznawczych, które towarzyszą zaburzeniom neuropsychologicznym.

Absolwenci neuropsychologii są kompleksowo przygotowani m.in. do pełnienia roli psychologa w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z deficytami neuropsychologicznymi. Osoby, które ukończyły studia na tej ścieżce kształcenia, mogą podjąć pracę np. w: publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia; placówkach edukacyjnych; prywatnych poradniach, klinikach i gabinetach; fundacjach i stowarzyszeniach; poradniach pedagogiczno-psychologicznych; placówkach dla osób nietypowo rozwijających się czy w domach opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne.

Absolwent neuropsychologii może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • placówki dla osób nietypowo rozwijających się
 • domy opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne
 • poradnie, kliniki, gabinety
 • fundacje, stowarzyszenia
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Neuropsychologia to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Interdyscyplinarny charakter psychologii pozwala studentom na zdobycie uniwersalnych kompetencji społecznych i zawodowych. Program kierunku przewiduje liczne przedmioty poświęcone różnorodnym czynnikom kształtującym ludzką psychikę – w trakcie nauki studenci m.in. analizują poszczególne etapy emocjonalnego, społecznego i biologicznego rozwoju człowieka. Ponadto teoretyczne zagadnienia zapoznają studentów z najważniejszymi założeniami prawnymi i etycznymi zawodu psychologa.

Osoby, które ukończyły psychologię, przygotowane są zarówno np. do kontynuowania pracy badawczej, jak i wykonywania zawodu psychologa w środowisku klinicznym, biznesowym, kulturalnym czy marketingowym. Zdolności psychologów cenione są na różnorodnych stanowiskach – absolwenci tego kierunku mogą pełnić funkcje np. kierownicze, doradcze, coachingowe, terapeutyczne czy eksperckie. Ponadto absolwenci psychologii przygotowani są do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)