PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Studia w Łodzi

psychologia w biznesie

 

Odkryj studia psychologia w biznesie w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia w biznesie studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Środowisko biznesu często poszukuje specjalistów mogących poszczycić się kompetencjami psychologicznymi i społecznymi, które wpływają na prowadzone interesy. Psychologia w biznesie umożliwia zapoznanie się z zasadami zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach oraz podstawami coachingu i mentoringu.

W trakcie całego procesu kształcenia z pewnością zagłębisz się w psychologiczne ujęcie podejmowania decyzji rynkowych, tworzenie i odbiór reklam, także w reguły, które obowiązują w przypadku przygotowywania szkoleń. Będziesz mógł/mogła zdobyć również umiejętności odnoszące się do komunikacji i budowania relacji wewnątrz organizacji, do mediacji i negocjacji czy planowania rozwoju kadr.

Zawodowo będziesz miał/a duży wpływ na kształtowanie środowiska pracy. Czeka na Ciebie praca między innymi w działach marketingu, agencjach badania rynku, działach zarządzania zasobami ludzkimi różnych organizacji, w agencjach reklamowych, w public relations.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Psychologia stopień: (I)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku psychologia

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Psychologia w biznesie to ścieżka kształcenia, która pozwoli rozwinąć umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach oraz podstawami coachingu i mentoringu.

Program studiów pozwala studentom zdobyć wiedzę z zakresu m.in. podejmowania decyzji rynkowych, tworzenia i odbioru reklam, także w reguł, które obowiązują w przypadku przygotowywania szkoleń.

W programie ścieżki psychologia w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia kliniczna
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychologia wychowania
 • diagnoza psychologiczna
 • psychologia społeczna

Psychologia w biznesie to ścieżka kształcenia, która oferowana jest przez uczelnie w Łodzi i pozwala studentom na zdobycie umiejętności niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej.

Dodatkowym atutem tej ścieżki kształcenia jest przewidywany w programie studiów język obcy na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym.

 

Praca po studiach

Absolwenci ścieżki psychologia w biznesie, którzy ukończyli studia w Łodzi, są przygotowani do pracy w działach marketingu, agencjach badania rynku, działach zarządzania zasobami ludzkimi różnych organizacji, w agencjach reklamowych oraz w public relations. Absolwenci są również gotowi do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia w:

 • publicznych ośrodkach zdrowia
 • prywatnych klinikach
 • klubach sportowych
 • placówkach oświatowych
 • ośrodkach zamkniętych
 • ośrodkach karnych
 • więzieniach

 

Na jakim kierunku

Psychologia w biznesie to studia, które można podjąć w ramach kierunku studiów prawo w Łodzi. 

 

Psychologia studia w Łodzi

Psychologia to kierunek studiów, który znajduje się w ofercie łódzkich uczelni. Studenci w trakcie zajęć poznają zagadnienia z zakresu wielu różnych dziedzin m.in. biologii. Realizując program studenci mają szansę poznać, jak działa ludzka psychika i jakimi mechanizmami człowiek się kieruje.

W trakcie studiów na kierunku psychologia studenci zdobywają wiele umiejętności m.in. zakresu psychologii klinicznej, społecznej czy diganozowania.

Łódzkie uczelnie oferujące kierunek psychologia mają w ofercie również wiele specjalności, dzięki którym studenci mogą zdobywać dodatkową specjalistyczną wiedzę, która pozwoli im na ukierunkowanie się na przyszłą pracę zawodową.

Studenci prawa zobowiązani są również do odbycia praktyk zawodowych, które pozwalają na sprawdzenie nabytych umiejętności w praktyce. Dodatkowo studenci mogą rozwijać się w zakresie wybranego przez siebie języka obcego na poziomie B2.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Łodzi

Zobacz także:

kierunki studiów

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Łodzi

 

Komentarze (0)