Psychologia – studia online - Łódź

Psychologia – studia online - Łódź

Studia na kierunku psychologia - studia online w Łodzi możesz podjąć na 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Psychologia - studia online +

Filia w Świdnicy  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: online

Studia online AHE w Łodzi  stopień: (I)  (Jednolite) , czas trwania: 3 lata • 5 lat ,
forma: online

Filia w Sieradzu  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: online

Filia w Wodzisławiu Śląskim  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: online

Filia w Jaśle  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: online

Filia w Warszawie  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: online

Filia w Trzciance  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: online

Specjalności na kierunku psychologia - studia online

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Psychologia - studia online stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: online
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Psychologia - studia online stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: online

22.02.2024

Psychologia – studia online - studia Łódź - 2024 | woj. łódzkie

Studia na kierunku psychologia – studia online to studia licencjackie oraz jednolite studia magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć w trybie online.

Psychologia – studia online - Łódź
Studia na kierunku psychologia - studia online w Łodzi
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów online
Poziom studiów studia I stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku psychologia – studia online uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie budowania zespołu i efektywnej pracy w grupie. Dowiadują się również, w jaki sposób wspierać rozwój osobisty oraz społeczny podopiecznych. Uczą się jednocześnie analizowania oraz interpretowania procesów, jakie zachodzą w relacjach międzyludzkich.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi kształcą absolwentów, którzy doskonale odnajdą się w prowadzeniu własnej działalności związanej z udzielaniem kompleksowego wsparcia psychologicznego lub pomocy psychologicznej. Mogą podjąć pracę również w ośrodkach pomocy społecznej czy domach opieki.

Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów w Łodzi, do których należy psychologia – studia online w procesie rekrutacji wymagają od kandydatów dostarczenia świadectwa potwierdzającego zdanie matury na co najmniej poziomie podstawowym. Należy także złożyć komplet dokumentów. Wcześniej jednak warto skontaktować się telefonicznie z uczelnią, aby umówić termin rozmowy organizacyjnej. W trakcie takiego spotkania kandydat otrzymuje do podpisania umowę określającą warunki studiowania.

Rekrutacja na studia w Łodzi wymaga dostarczenia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości, dowodu osobistego do wglądu oraz kolorowego zdjęcia w formacie JPG. Uwzględniane są wyniki maturalne z przedmiotów takich, jak np.:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia – studia online w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA – STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku psychologia – studia online realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej. Zajęcia praktyczne odbywają się jednak w tradycyjnej formie – w ramach zjazdów na Uczelni. Uczestnicy mogą realizować wiele interesujących programów stypendialnych czy odbywać staże za granicą w ramach programu Erasmus+.

Siatka zajęć została przygotowana w taki sposób, aby spełniać oczekiwania bieżącego rynku pracy. Wszystkie przedmioty realizowane są za pomocą nowoczesnych form – warsztatów, projektów itd.

Obligatoryjne zajęcia obejmują podstawy z działów psychologii, a zajęcia fakultatywne umożliwiają rozwój indywidualnych zainteresowań. Uczestnicy mogą wybrać jedną spośród dostępnych specjalności kształcenia – psychologię społeczno-wychowawczą, kliniczną czy biznesu. Każdy z przedmiotów realizuje kadra wykwalifikowanych psychologów, którzy na co dzień pracują w swoim zawodzie i chętnie dzielą się zdobytą wiedzą.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia – studia online możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie),
 • jednolite studia magisterskie.

2. Tryb:

 • studia online.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Łodzi na kierunku psychologia – studia online kształcą absolwentów, którzy potrafią efektywnie budować zespół oraz organizować pracę w grupie. Zarządzają projektami oraz grupami zadaniowymi. Jednocześnie wspierają rozwój osobisty i społeczny podopiecznych.

Wiedzą, w jaki sposób dokonywać analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w relacjach międzyludzkich. Diagnozują problemy czy trudności w indywidualnym oraz społecznym funkcjonowaniu podopiecznych.

Rozpoznają zaburzenia oraz dobierają odpowiednie techniki wsparcia czy terapii. Potrafią także stymulować zachowania kreatywne oraz przedsiębiorcze, motywując do pracy. Poza tym w trakcie kształcenia uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób działają procesy poznawcze i mechanizmy wpływające na zachowania człowieka w odmiennych sytuacjach.

W zależności od wybranej ścieżki dydaktycznej absolwenci przeprowadzają diagnozę trudności wychowawczych oraz w nauce dzieci na tle okoliczności środowiskowych. Wykazują się wiedzą w zakresie prawidłowego rozwoju człowieka czy mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych.

Wiedzą, jakie są związki organizacji z jej otoczeniem oraz problemami zarządzania ludźmi. Wspierają przedsiębiorców w kształtowaniu pozytywnych relacji z pracownikami.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA – STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku psychologia – studia online trwają 3 lata (studia licencjackie) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Psychologia - studia online w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA – STUDIA ONLINE

Studia rozwijają w uczestnikach kompetencje w zakresie prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania nowych członków organizacji. Mogą także diagnozować potrzeby szkoleniowe oraz prowadzić badania nad satysfakcją pracy.

Dzięki zdobytej wiedzy odnajdą się w pracy z osobami mającymi zaburzenia psychiczne, rozwoju lub cierpiącymi na zaburzenia somatyczne. Bez problemu znajdą zatrudnienie także przy prowadzeniu zajęć psychoprofilaktycznych, wczesnej interwencji kryzysowej czy przy rozwiązywaniu konfliktów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku psychologia – studia online

 • placówki oświaty,
 • szkoły wszystkich szczebli,
 • placówki wychowawcze,
 • świetlice socjoterapeutyczne,
 • poradnie rodzinne,
 • służba zdrowia,
 • szpitale ogólne i psychiatryczne,
 • poradnie zdrowia psychicznego,
 • dział personalny i agencja pracy,
 • firmy doradcze oraz szkoleniowe.

Studia na kierunku psychologia – studia online wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu społeczeństwa na usługi psychologów. Absolwenci bez trudu odnajdą się więc na aktualnym rynku pracy.

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia - studia online w Łodzi

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Psychologia - studia online w miastach

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie