Psychopedagogika kreatywności

Psychopedagogika kreatywności

Psychopedagogika kreatywności

Studia w Warszawie

psychopedagogika kreatywności

Odkryj studia psychopedagogika kreatywności w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Psychopedagogika kreatywności studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychopedagogika kreatywności, to jedna z tych propozycji dydaktycznych, która zaadresowana jest do osób, chcących rozwinąć interdyscyplinarne zainteresowania związane z pedagogiką i naukami pokrewnymi takimi jak psychologia, socjologia, czy nawet… filozofia. Zastanów się jednak, czy posiadasz niezbędne predyspozycje, które aktywnie pozwolą ci realizować się w roli pedagoga. Powinna cechować cię przede wszystkim otwartość, tolerancja oraz przede wszystkim kreatywność. Jeśli dostrzegasz te cechy u siebie, nic nie stoi na przeszkodzie, byś rozwijał się w tym zakresie.

Psychopedagogika kreatywności wyposaży cię w gruntowną wiedzę, która pozwoli na rozwój niezbędnych zawodowych kwalifikacji. Można zaliczyć do nich: identyfikację, stymulowanie i wspieranie zdolności twórczych przede wszystkim dzieci i młodzieży. Warto podkreślić, że podczas nauki uczestniczyć będziesz przede wszystkim w ćwiczeniach warsztatowych – one pozwolą na łącznie teorii z praktyką. Po ukończeniu kształcenia czekać będą na ciebie nie tylko placówki oświatowe, lecz także działy marketingu i media.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychopedagogika kreatywności

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Studenci psychopedagogiki kreatywności nie tylko zdobywają wiedzę z zakresu dziedzin takich, jak np.: pedagogika, psychologia, komunikacja społeczna czy zarządzanie, ale również rozwijają swoją kreatywność, pomysłowość czy komunikatywność. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: technikom twórczego i projektowego myślenia; zasadom pracy z grupą; animacji społeczno-kulturalnej czy metodyce kształcenia.

Studia na psychopedagogice kreatywności mają charakter interdyscyplinarny. Studenci tej ścieżki szkolą się w zakresie np.: rozpoznawania i stymulowania kreatywności dzieci, młodzieży i osób dorosłych; prowadzenia treningów edukacyjnych; projektowania autorskich programów dydaktycznych; wykorzystywania różnorodnych narzędzi do rozwiązywania problemów.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: znaczenia innowacyjności w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych lub wychowawczych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych; podstaw diagnozy pedagogicznej; zasad twórczego i kreatywnego myślenia.

Osoby, które ukończyły studia na psychopedagogice kreatywności, mogą wykorzystać nabyte w trakcie nauki umiejętności oraz wiedzę w zakresie pracy np. z dziećmi i młodzieżą lub osobami dorosłymi. W zależności od zainteresowań, absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą aplikować na stanowiska takie, jak m.in.: pedagog twórczości, metodyk kształcenia twórczego, instruktor i animator zajęć, trener, specjalista ds. organizacji szkoleń, moderator sesji twórczego rozwiązywania problemów czy projektant usług edukacyjnych.

Absolwent psychopedagogiki kreatywności może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • domy opieki społecznej
  • instytucje kulturalne
  • ośrodki opiekuńcze
  • instytucje oświatowe
  • świetlice i kluby środowiskowe
  • ośrodki adopcyjne, domy dziecka
  • ośrodki resocjalizacyjne
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychopedagogika kreatywności to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Studenci pedagogiki uczą się np. tego, w jaki sposób pracować z dziećmi, dorosłymi oraz osobami starszymi, znajdującymi się na dowolnym etapie rozwoju wychowawczego. Studia te przygotowują m.in. do prowadzenia działań edukacyjnych i kulturowych w różnorodnych warunkach, bazując na najważniejszych mechanizmach społecznych i psychologicznych. W trakcie studiów uczestnicy zajęć rozwijają nie tylko swoją naturę badawczą, ale także zdolności komunikacyjne oraz empatię.

Absolwent pedagogiki potrafi m.in. skutecznie pracować zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi lub starszymi, które zmagają się z problemami wychowawczymi, edukacyjnymi lub socjalizacyjnymi. Program studiów na kierunku pedagogika przewiduje przedmioty, dzięki którym studenci będą mogli zapoznać się np. ze społecznym, etycznym i prawnym kontekstem pracy pedagoga. Absolwenci tego kierunku są przygotowani m.in. do planowania oraz organizowania wydarzeń czy zajęć o charakterze dydaktycznym lub wychowawczym.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (2)

Marta odpowiedz

Jestem absolwentką tej specjalności (PKR) - studia licencjackie. Powiem tak, studia były świetne, a teraz jestem na innej specjalności na studiach dwuletnich magisterskich i widać totalną przepaść. Traktowanie partnerskie, dużo warsztatów i taka jakby nieszablonowość, to chyba najlepsze określenia. No i cudowna kadra! Polecanko

Marcin odpowiedz

Witam wszystkich, ja już jestem absolwetem kierunku Psychopedagogika na WSKZ, długo szukałem uczelni w której całość zajęć odbywa się online i będę miał dobry kontakt z obsługą klienta, zawsze to sobie cenię przy wspopracy z jakąkolwiek uczelnią.