OHCRONA INFORMACJI Z ELEMENTAMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA

OHCRONA INFORMACJI Z ELEMENTAMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA

OHCRONA INFORMACJI Z ELEMENTAMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Studia w Warszawie

ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa

Odkryj studia ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

 

Ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa to ścieżka kształcenia skierowana w szczególności do osób, które interesują się np.: nowoczesnymi technologiami służącymi przetwarzaniu danych; bezpieczeństwem użytkowników cyberprzestrzeni; szeroko pojętą informatyką śledczą; ochroną własności intelektualnej czy zwalczaniem przestępczości komputerowej. Studia te poświęcone są m.in.: podstawom sieci IT oraz metodom, narzędziom i technikom stosowanym w kryptologii.

Absolwenci ochrony informacji z elementami cyberbezpieczeństwa mogą liczyć na zatrudnienie np. w nowoczesnych przedsiębiorstwach technologicznych czy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są również zatrudniane m.in. w instytucjach finansowych, agencjach ochrony osób i mienia czy w szeregach służb mundurowych i służb specjalnych. Kompetencje absolwentów są cenione również np. w agencjach detektywistycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci ochrony informacji z elementami cyberbezpieczeństwa zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. zarządzania bezpieczeństwem w przestrzeni cyfrowej. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: idei bezpieczeństwa; zasadom pracy zespołowej w zakresie cyberbezpieczeństwa; zagrożeniom cyfrowym; realiom społecznym środowiska technologicznego.

W programie studiów na ochronie informacji z elementami cyberbezpieczeństwa znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

  • Podstawy sieci IT
  • Podstawy kryptologii
  • Zwalczanie przestępczości komputerowej
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Informatyka śledcza

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: rodzajów i sposobów zastosowania sieci IT; metod rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania przestępczości w środowisku cyfrowym; zasad informatyki śledczej.

Absolwenci ochrony informacji z elementami cyberbezpieczeństwa mogą liczyć na zatrudnienie np. na stanowiskach specjalistycznych, doradczych czy kierowniczych w komórkach organizacyjnych w różnych typach organizacji sektora przedsiębiorstw i w sektorze publicznym. Oznacza to, że osoby, które zakończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć pracę np. w Policji, administracji rządowej i samorządowej, agencji ochrony osób, mienia i informacji czy przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie przetwarzania danych.

Absolwent ochrony informacji z elementami cyberbezpieczeństwa może szukać zatrudnienia m.in. w:

  • służbach mundurowych i specjalnych
  • jednostkach administracji publicznej i prywatnej
  • agencjach ochrony osób i mienia
  • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Krakowie

Uczelnie w Krakowie, które oferują studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, kładą duży nacisk na specjalistyczne i wieloaspektowe przygotowanie absolwentów do pełnienia różnorodnych funkcji np. doradczych, kierowniczych, analitycznych czy eksperckich w organizacjach odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo osób, mienia, przestrzeni, państwa czy informacji. Ponadto absolwenci są przygotowani do pełnienia usług m.in. detektywistycznych, kontrolnych, organizacyjnych.

Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia np. w Policji, wojsku, więzieniu, administracji rządowej i samorządowej, agencji detektywistycznej, Straży Granicznej, straży pożarnej, firmie ochroniarskiej, instytucji finansowej, przedsiębiorstwie czy firmie odpowiedzialnej za organizację imprez o charakterze masowym. Absolwenci potrafią m.in.: gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Dowiedz się więcej: bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)