RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU

RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU

RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU

Studia w Krakowie

rachunkowość w zarządzaniu

Odkryj studia rachunkowość w zarządzaniu w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Rachunkowość w zarządzaniu studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Rachunkowość w zarządzaniu to jedna z propozycji, która znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich. Została ona stworzona z myślą o studentach, którzy chcieliby połączyć ze sobą te dwa obszary intelektualnego rozwoju. Pamiętaj, że jeśli ta oferta wzbudzi twoje zainteresowanie, powinieneś zastanowić się najpierw, czy matematyka nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu.

To bowiem na tej potężnej dyscyplinie opierać się będzie nauka rachunkowości w zarządzaniu. Jej studenci wejdą w posiadanie unikalnego zakresu kompetencji – jest on związany z zarządzaniem finansami, ekonomiką przedsiębiorstwa, czy nawet prawem finansowym. Musisz być zatem przygotowany na intensywny czas kształcenia.

Możesz mieć jednak pewność, że przekuje się on w stabilną pracę. Specjaliści do spraw rachunkowości w zarządzaniu są wciąż bowiem intensywnie poszukiwani na aktualnym rynku zatrudnienia. Na abiturientów rachunkowości w zarządzaniu czekać będą przede wszystkim działy HR i księgowości przedsiębiorstw.

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci rachunkowości w zarządzaniu zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: kompleksowego zarządzania w podmiotach gospodarczych; tworzenia nowych koncepcji wykorzystywania dostępnych narzędzi rachunkowości; podejmowania świadomych decyzji ekonomicznych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: zasadom i instrumentom zaawansowanej rachunkowości zarządczej, finansowej i podatkowej; metodom kontrolingu i rewizji finansowej; zasadom przeprowadzania audytu wewnętrznego.

Uczestnicy zajęć poznają m.in.: poszczególne etapy procesu planowania finansowego; zastosowanie narzędzi kontrolowania rozwiązań zarządczych; podstawy teorii rachunkowości; zasady harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w skali światowej. Studia na tej ścieżce kształcenia umożliwiają studentom rozwinięcie kompetencji, które niezbędne są np. do samodzielnego planowania i budowania systemów rachunku kosztów; określania centrów odpowiedzialności i źródeł budżetowania.

W programie studiów na ścieżce rachunkowość w zarządzaniu znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Rachunkowość spółek kapitałowych
 • Zaawansowana rachunkowość zarządcza
 • Teoria rachunkowości
 • Zaawansowana rachunkowość podatkowa
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw a dotacje unijne
 • Rachunkowość międzynarodowa
 • Rewizja finansowa (gospodarcza)
 • Audyt wewnętrzny

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad organizacji i metod controllingu operacyjnego; metod przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach gospodarczych; krajowych i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

Absolwenci rachunkowości w zarządzaniu są przygotowani do pełnienia roli np. kierownika ds. finansowych, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej, specjalisty ds. spraw kontrolingu, menedżera w zakresie rachunkowości. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również zdobyć uprawnienia certyfikowane lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent rachunkowość w zarządzaniu może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • agencje marketingowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Rachunkowość w zarządzaniu to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Krakowie

Studenci zarządzania szkolą się w zakresie m.in.: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk lub procesów zarządzania w skali mikro- i makroekonomicznej; oceny wpływu otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa; podejmowania decyzji zarządczych o charakterze strategicznym; organizowania pracy grupowej; kierowania zespołami pracowniczymi; komunikowania się i negocjowania.

Absolwenci zarządzania mogą liczyć na zatrudnienie w dowolnym przedsiębiorstwie lub organizacji – osoby, które ukończyły ten kierunek, mogą podjąć pracę w charakterze np. specjalisty organizacji i zarządzania czy menedżera średniego lub wyższego szczebla w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Ponadto uczelnie w Krakowie wyposażają absolwentów tego kierunku w wiedzę oraz umiejętności, które ułatwiają prowadzenie własnej działalności gospodarczej w kraju lub za granicą.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)