WSPOMAGANIE ROZWOJU

WSPOMAGANIE ROZWOJU

WSPOMAGANIE ROZWOJU

Studia w Krakowie

wspomaganie rozwoju

Odkryj studia wspomaganie rozwoju w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Wspomaganie rozwoju studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Współczesny świat nakłada na nas wiele rozwojowych i intelektualnych wyzwań. Nie każdy jednak jest im w stanie sprostać w równym stopniu, Wtedy też można śmiało skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże nam odnaleźć się na życiowym zakręcie – niezależnie od tego, ile mamy lat. Jeśli i ty chciałbyś jednym z tych specjalistów, możesz śmiało wybrać propozycję przygotowaną przez krakowskie ośrodki akademickie.

Jest nią psychologia rozwoju. Studenci w jej ramach odnajdą w siatce programowej przedmioty takie jak: psychologia rozwoju moralnego, rewalidacja osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czy psychologia rozwoju w później dorosłości. Warto przypomnieć, że oczywiście największe znaczenie będą mieć umiejętności, jakie uzyskają studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia.

To właśnie dzięki nim abiturienci będą mogli liczyć na aktywny rozwój zawodowy. Czekać na nich będą przede wszystkim wszelkie placówki oświatowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Wszędzie tam psychologowie będą mogli wspierać rozwój swoich podopiecznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Program studiów i przedmioty

Wspomaganie rozwoju to ścieżka kształcenia, która pozwala studentom zdobyć cenne umiejętności oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie psychologii rozwoju. W programie znaleźć można przedmioty poświęcone np.: poszczególnym etapom rozwoju człowieka w ciągu całego życia; specyfice okresu późnej dorosłości; metodom stymulowania rozwoju; diagnozie i wspieraniu rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom rozwinąć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: stymulowania rozwoju dziecka; rewalidacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych; doradztwa edukacyjno-rozwojowego; logopedii i terapii logopedycznej; psychologii języka; komunikacji w środowisku wychowawczym. Ponadto uczestnicy zajęć zdobywają kompetencje, które niezbędne są do prawidłowego niesienia pomocy psychologicznej.

W programie studiów na wspomaganiu rozwoju znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Stosowana psychologia rozwoju
 • Psychologia charakteru człowieka
 • Psychologia języka i komunikacji
 • Komunikacja w środowisku wychowawczym
 • Psychologia rozwoju moralnego
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Wprowadzenie do logopedii i terapii logopedycznej
 • Metapsychologiczna problematyka działania
 • Rewalidacja osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Psychologia rozwoju w późnej dorosłości
 • Stymulowanie rozwoju dziecka
 • Zasady prowadzenia szkoleń i warsztatów

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: charakterystyki poszczególnych etapów rozwojowych człowieka; sposobów stymulowania rozwoju człowieka; podstaw logopedii i terapii logopedycznej.

Absolwenci wspomagania rozwoju mogą liczyć na zatrudnienie w środowisku wychowawczym – osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą są przygotowane do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, osobami starszymi oraz osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto Uczelnie w Krakowie, które oferują tę ścieżkę, przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia działalności np. doradczej, opiekuńczej, wychowawczej lub gospodarczej w zakresie wspomagania rozwoju.

Absolwent wspomaganiu rozwoju może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • ośrodki wychowawcze i resocjalizacyjne
 • instytucje edukacyjne, szkoły
 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Wspomaganie rozwoju to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Krakowie

Psychologia to kierunek, który pozwala studentom zrozumieć naturę człowieka. Uczestnicy zajęć w trakcie nauki poznają m.in. wszelkie mechanizmy i motywacje, które kierują ludzką psychiką i zachowaniem człowieka. Kompleksowe przygotowanie pozwala absolwentom tego kierunku podjąć pracę w różnorodnych środowiskach zawodowych – np. medycznym, biznesowym, marketingowym, medialnym, pedagogicznym, resocjalizacyjnym, społecznym czy kulturowym. Ponadto osoby, które ukończyły psychologię, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub naukowo-badawczą.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)