Rachunkowość

Studia w Warszawie

rachunkowość

Odkryj studia rachunkowość w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Rachunkowość studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Rachunkowość to obecnie jedna z bardziej popularnych propozycji kształcenia. Została ona stworzona z myślą o osobach, które chciałyby swoją karierę zawodową rozwijać przede wszystkim w sektorze bankowym. Pamiętaj jednak, że jeśli rozważasz właśnie naukę o tym profilu, musisz mieć doskonale opanowane podstawy matematyki. To bowiem na tej dyscyplinie opiera się większość założeń rachunkowości.

Studenci odnajdą w siatce kształcenia między innymi przedmioty takie jak: podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, sprawozdania finansowe, rachunkowość finansową, bankowość, czy ubezpieczenia. Możesz mieć pewność, że przed tobą czas intensywnej nauki. Warto jednak poświęcić jej trochę czasu, ponieważ w przyszłości przekłuje się ona w satysfakcjonujące perspektywy zatrudnienia.

Na specjalistów do spraw rachunkowości czekać będzie przede wszystkim prężnie rozwijający się sektor finansowy. Abiturienci znajdą pracę w bankach komercyjnych, spółdzielczych, domach maklerskich, czy biurach doradztwa podatkowego finansowego. Mogą oni występować także w rolach eksperckich.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Finanse i rachunkowość +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studia na rachunkowości pozwalają studentom zdobyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in. prowadzenia pełnej lub uproszczonej ewidencji dowolnej działalności gospodarczej. Uczestnicy zajęć w trakcie praktycznych ćwiczeń np. analizują i interpretują wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz rozwiązują powszechne problemów przedsiębiorców w zakresie finansów i rachunkowości.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które są poświęcone np. sposobom podejmowania decyzji menedżerskich i ich konsekwencjom finansowym; uwarunkowaniom wartości przedsiębiorstwa; systemom finansowo-księgowym w przedsiębiorstwach; narzędziom planowania podatkowego w przedsiębiorstwie.

W programie studiów na rachunkowości znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Organizacja rachunkowości
 • Wartość przedsiębiorstwa i jego wycena
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Planowanie finansowe i budżetowanie w przedsiębiorstwie
 • Systemy informatyczne w rachunkowości
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Sprawozdania finansowe
 • Podatki w działalności gospodarczej
 • Realizowanie świadczeń pracowniczych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in. międzynarodowych standardów rachunkowości; nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w rachunkowości; strategiom planowania finansowego i budżetowania w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Absolwenci rachunkowości są przygotowani do pełnienia różnych ról np. w przedsiębiorstwach, instytucjach, korporacjach lub urzędach. Dzięki temu osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą aplikować na stanowisko m.in. księgowego, kierownika ds. finansów, kontrolera finansowego czy pracownika działu audytu lub kontroli wewnętrznej. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów rachunkowości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent rachunkowości może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw i instytucji publicznych
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Rachunkowość to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają kompleksowe przygotowanie m.in. w zakresie realizowania strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami finansowymi czy materialnymi podmiotów gospodarczych, a także prognozowania rynku ekonomiczno-gospodarczego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Absolwenci tego kierunku studiów są kompleksowo przygotowani do pracy np. w: biurach konsultingowych, firmach ubezpieczeniowych, korporacjach międzynarodowych, bankach czy jednostkach administracji publicznej.

Absolwenci finansów i rachunkowości są przygotowani kompleksowo do pracy na stanowisku np. analitycznym, urzędniczym, kierowniczym, organizacyjnym, eksperckim lub związanym z komunikacją w biznesie, negocjacjami, kontrolingiem czy podatkami. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych, bankach czy jednostkach administracji publicznej.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)