ANIMACJA KULTURY Z ARTETERAPIĄ

ANIMACJA KULTURY Z ARTETERAPIĄ

ANIMACJA KULTURY Z ARTETERAPIĄ

Studia w Poznaniu

animacja kultury z arteterapią

Odkryj studia animacja kultury z arteterapią w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Animacja kultury z arteterapią studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Animacja kultury z arteterapią jest propozycją kształcenia, która zawiera w sobie szeroki zakres przedmiotów pedagogicznych oraz psychologicznych, uzupełnionych praktycznymi zajęciami warsztatowymi. Wkraczając na ścieżkę edukacji, zyskasz wiedzę ogólno-pedagogiczną, filozoficzną oraz psychologiczną dla możliwie najlepszego zrozumienia natury przyszłych podopiecznych.

Przyszli absolwenci zostaną wyposażeni w kompetencje o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanej na wykorzystanie warsztatu diagnostycznego i terapeutycznego, komunikacji społecznej, działania twórczego oraz szerzenia zainteresowania dorobkiem kultury i sztuki wśród przyszłych podopiecznych.

Jako abiturient animacji kultury z arteterapią zyskasz szansę na zdobycie zatrudnienia w takich instytucjach kultury, jak na przykład teatrach, operach, czy muzeach, podejmiesz pracę w placówkach oświatowych, jak szkoły, przedszkola oraz świetlice ośrodkowe. Dzięki zdobytym kompetencjom będziesz w stanie rozpocząć autorskie działania związane z animacją kultury na prywatnych wydarzeniach.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia ANIMACJA KULTURY Z ARTETERAPIĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na animacji kultury i arteterapii skierowane są w szczególności m.in. do osób kreatywnych, komunikatywnych i otwartych, chcących rozwijać swoje kompetencje w zakresie np.: inicjowania i organizowania kultury w środowisku lokalnym; kształtowania upodobań oraz zainteresowań artystyczno-kulturowych u innych ludzi; rozwijania artystycznej twórczości amatorskiej w zakresie arteterapii. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: podstawom pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa czy zarządzania.

Studenci animacji kultury i arteterapii zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do: tworzenia planu rozwoju kulturowego; oceniania potrzeb i zainteresowań określonych grup wiekowych i społecznych; organizowania ciekawych wydarzeń kulturalnych; prowadzenia efektywnej współpracy z różnymi organizacjami kulturowymi. Uczestnicy zajęć poznają m.in.: techniki biblioterapii, kinoterapii i muzykoterapii; biologiczne, psychologiczne i społeczne aspekty rozwoju człowieka; alternatywne strategie edukacji; zasad projektowania badań w zakresie animacji kultury.

W programie studiów na animacji kultury i arteterapii znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Kultura literacka
 • Arteterapia, biblioterapia, kinoterapia i muzykoterapia
 • Metodyka animacji kultury
 • Warsztat arteterapeuty i etyki działań
 • Terapia przez dramę
 • Sztuka mówienia i emisja głosu
 • Warsztaty teatralne

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: narzędzi diagnozy zachowań oraz analizy dzień artystycznych; technik terapeutycznych i zasad planowania różnych form aktywności kulturowych człowieka; sposobów analizowania i interpretowania problemów psychospołecznych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych; sposobów planowania i organizowania działań animacyjnych i terapii zajęciowej.

Animacja kultury i arteterapia wyposaża absolwentów w kompetencje, które cenione są m.in. w: instytucjach kultury i oświaty, stowarzyszeniach o charakterze społeczno-kulturalnym, placówkach odpowiedzialnych za promocję zdrowia. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą także liczyć na zatrudnienie np. w mediach lub instytucjach samorządowych i pozarządowych. Zajmujących się działalnością kulturalną. Ponadto absolwenci mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą w obszarze animacji kultury.

Absolwent animacji kultury i arteterapii może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • instytucje kultury
 • instytucje oświaty
 • stowarzyszenia społeczno-kulturalne
 • organizacje turystyczne
 • placówki zajmujące się promocją zdrowia
 • ośrodki masowego przekazu
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Animacja kultury i arteterapia to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu oferują studentom pedagogiki liczne ścieżki kształcenia, które poświęcone są różnorodnym zagadnieniom tej dziedziny. Dzięki temu uczestnicy zajęć mogą rozwijać się w zakresie m.in.: resocjalizacji, profilaktyki społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia działalności doradczej, projektowania strategii marketingowej, przeprowadzania interwencji kryzysowej. Absolwenci tego kierunku studiów mogą aplikować na stanowisko np. nauczyciela, opiekuna, wychowawcy, animatora, specjalisty ds PR lub HR, leadera czy doradcy zawodowego lub personalnego.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)