PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

Studia w Poznaniu

pedagogika małego dziecka

Odkryj studia pedagogika małego dziecka w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika małego dziecka studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Nie trzeba być ekspertem, aby zauważyć, że psychika, emocjonalność, sposób analizowania i przetwarzania rzeczywistości małego dziecka i osób dorosłych istotnie się różnią. Celem zrozumienia dzieci, diagnozy ewentualnych zaburzeń rozwojowych oraz wdrażania działań terapeutycznych powstała pedagogika małego dziecka.

Jest to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, korzystająca z takich nauk, jak psychologia, filozofia, pedagogika oraz socjologia. Dzięki niej poznasz najważniejsze teorie rozwoju dziecka i zmian zachodzących w poszczególnych fazach, zrozumiesz zróżnicowane potrzeby edukacyjne jednostek z zaburzeniami rozwojowymi, nauczysz się projektowania zajęć wychowawczych, wspomagających rozwój, a ponadto nauczysz się diagnozowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych.

Gdzie będziesz mógł pracować jako absolwent pedagogiki małego dziecka? Między innymi w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i świetlicach środowiskowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka oraz innych placówkach oświatowych, a także prywatnych i publicznych zakładach opieki, czy własnej działalności, ukierunkowanej na realizację dowolnie określonych celów.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)