PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

Studia w Poznaniu

pedagogika małego dziecka

Odkryj studia pedagogika małego dziecka w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika małego dziecka studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Nie trzeba być ekspertem, aby zauważyć, że psychika, emocjonalność, sposób analizowania i przetwarzania rzeczywistości małego dziecka i osób dorosłych istotnie się różnią. Celem zrozumienia dzieci, diagnozy ewentualnych zaburzeń rozwojowych oraz wdrażania działań terapeutycznych powstała pedagogika małego dziecka.

Jest to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, korzystająca z takich nauk, jak psychologia, filozofia, pedagogika oraz socjologia. Dzięki niej poznasz najważniejsze teorie rozwoju dziecka i zmian zachodzących w poszczególnych fazach, zrozumiesz zróżnicowane potrzeby edukacyjne jednostek z zaburzeniami rozwojowymi, nauczysz się projektowania zajęć wychowawczych, wspomagających rozwój, a ponadto nauczysz się diagnozowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych.

Gdzie będziesz mógł pracować jako absolwent pedagogiki małego dziecka? Między innymi w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i świetlicach środowiskowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka oraz innych placówkach oświatowych, a także prywatnych i publicznych zakładach opieki, czy własnej działalności, ukierunkowanej na realizację dowolnie określonych celów.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na pedagogice małego dziecka skierowane są w szczególności do osób, które zainteresowane są m.in.: pracą z najmłodszymi dziećmi w zakresie wspierania ich w prawidłowym rozwoju; sprawowaniem opieki nad małym dzieckiem; diagnozowaniem potrzeb dziecka oraz organizowaniem jego opieki rozwojowej i edukacyjnej. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: poszczególnym etapom prawidłowego rozwoju człowieka we wczesnych etapach życia; współczesnym teoriom opieki i wychowania dzieci; organizacji funkcjonowania rodzin i środowisk wychowawczych.

Studenci pedagogiki małego dziecka w trakcie nauki poznają m.in.: modele, funkcje, formy i metody realizacji założeń opieki i wychowania dzieci; prawa i obowiązki opiekuna małego dziecka w zakresie wspomagania rozwoju i opieki pielęgnacyjnej; zasady u normy etyczne w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych w opiece nad małym dzieckiem. Absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani np. do wspierania rozwoju i wczesnej interwencji w aspekcie opieki nad małym dzieckiem; diagnozowania problemów rozwojowych u małych dzieci; opracowywania, przygotowywania i realizowania programu pracy z dzieckiem.

W programie studiów na pedagogice małego dziecka znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Diagnozowanie dziecka i jego potrzeb
 • Metodyka pracy opiekuna-wychowawcy małego dziecka
 • Psychopedagogika małego dziecka
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna małego dziecka
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 • Metodyka zabaw i zajęć edukacyjnych z małym dzieckiem

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: metod i narzędzi diagnozy dziecka oraz jego potrzeb; zobowiązań i ograniczeń opiekuna małego dziecka; zasad przeprowadzania interwencji w zakresie rozwoju dziecka; metodyki pracy z małym dzieckiem.

Absolwenci pedagogiki małego dziecka mogą szukać zatrudnienia m.in. w: żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach socjalizacyjnych, placówkach oferujących rodzicom czasową opiekę nad dziećmi, hotelach, pensjonatach czy w domach wczasowych. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również podjąć pracę np. na stanowisku dziennego opiekuna lub w ramach pomocy nauczyciela w przedszkolu.

Absolwent pedagogiki małego dziecka może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • domy opieki społecznej
 • ośrodki wychowawcze
 • domy dziecka
 • przedszkola, świetlice
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika małego dziecka to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Poznaniu

Pedagogika to kierunek o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in. socjologii, psychologii, antropologii, marketingu i nowych mediów, prawa czy zarządzania. Kompetencje pedagogów cenione są np. w: młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych, aresztach śledczych czy hospicjach. Absolwenci pedagogiki mogą liczyć na zatrudnienie np. w: instytucjach oświatowych, świetlicach, gabinetach pedagogiczno-psychologicznych czy ośrodkach kultury. Ponadto z pomocy pedagogów coraz częściej korzystają m.in. działy rozwoju kadr w korporacjach oraz ośrodki szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)