PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SOCJOTERAPIA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SOCJOTERAPIA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SOCJOTERAPIA

Studia w Poznaniu

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia

Odkryj studia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia jest innowacyjną propozycją kształcenia, która dzięki swojej interdyscyplinarnej specyfice odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy na arenie międzynarodowej. Jeżeli interesują cię dziedziny społeczne, jesteś empatyczny i posiadasz ponadprzeciętne zdolności komunikacyjne, ta propozycja jest właśnie dla ciebie.

Podczas kształcenia nauczysz się korzystania ze specjalistycznych metod diagnostycznych, będziesz wiedział jak zbudować zaufanie z podopiecznymi, a ponadto dowiesz się, jak opracowywać i realizować projekty dotyczące pracy z osobami i grupami osób.

Absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach, świetlicach środowiskowych oraz instytucjach pomocy społecznej. Jako że zakres wyboru jest szeroki, jako abiturient powinieneś bez problemu znaleźć odpowiednią propozycję dla siebie.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SOCJOTERAPIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia to ścieżka skierowana do osób, które zainteresowane są m.in.: rozwiązywaniem problemów w funkcjonowaniu społecznym dzieci i młodzieży; organizacją pracy placówek oświatowych i organizacji działań pomocowych w ramach systemu opieki oraz wsparcia społecznego jednostkom i grupom; sposobami wdrażania oraz ewaluowania programów pomocowych; diagnozowaniem specyficznych problemów opiekuńczo-wychowawczych w środowisku szkolnym i rodzinnym.

W programie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapii znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: przepisom prawa rodzinnego; metodom pracy opiekuńczo-wychowawczej; zasadom działania opiekuńczo-wychowawczego w różnych zakresach opieki. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie np.: projektowania i animacji działań opiekuńczo-wychowawczych; profesjonalnej współpracy ze specjalistami z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej; prowadzenia grup socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi.

W programie studiów na pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapii znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Podstawy socjoterapii
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej
 • Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej
 • Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapii
 • Pedagogika czasu wolnego z metodyką
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: technik i narzędzi pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami; specyfiki oraz wpływu procesów psychicznych i zachowania się ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych; zasad planowania i organizowania pracy opiekuńczo-wychowawczej; metod stymulowania procesu uczenia się.

Absolwenci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapii są przygotowani w szczególności m.in. do pracy z dziećmi i młodzieżą, które zmagają się z różnorodnymi problemami wychowawczymi lub edukacyjnymi. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia np. w szkołach, świetlicach szkolnych, internatach, bursach, centrach edukacji i kultury, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej czy ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.

Absolwent pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapii może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • placówki i instytucje systemu oświaty
 • instytucje i placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • ośrodki adopcyjne, pogotowie opiekuńcze
 • instytucje i placówki systemu pomocy społecznej
 • centra pomocy rodzinie
 • placówka specjalistycznego poradnictwa
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu oferują studentom pedagogiki liczne ścieżki kształcenia poświęcone różnorodnym aspektom tej dziedziny. Absolwenci pedagogiki mogą aplikować na stanowisko np. nauczyciela, opiekuna, wychowawcy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rodziny, pedagoga szkolnego, dyrektora placówki oświatowej lub specjalisty ds. HR. Ponadto osoby te mogą rozpocząć własną działalność w wybranym sektorze związanym np. z edukacją, kultury czy komunikacją społeczną.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)