PEDAGOGIKA PRACY Z BHP

PEDAGOGIKA PRACY Z BHP

PEDAGOGIKA PRACY Z BHP

Studia w Poznaniu

pedagogika pracy z bhp

Odkryj studia pedagogika pracy z bhp w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika pracy z bhp studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Ryzyko związane z zagrożeniem doznania uszczerbku na zdrowiu w miejscach pracy powinno zostać w obecnych czasach całkowicie wyeliminowane. Niestety w wielu przypadkach jest to niemożliwe, ze względu na charakter niektórych zawodów. Pedagogika pracy z bhp powstała, aby wykształcić grono absolwentów, zdolnych do zajęcia się kwestiami bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Jako przyszły absolwent poznasz specyfikę różnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w miejscach pracy, nauczysz się opracowywania skutecznych metod ich eliminacji, a ponadto zdobędziesz praktyczne umiejętności, dzięki którym uzyskasz kwalifikację specjalisty BHP.

Dzięki zgłębionej wiedzy i ugruntowanym umiejętnościom praktycznym, abiturienci pedagogiki pracy z bhp bez trudu odnajdują się w pracy na stanowisku wykładowcy akademickiego, specjalisty do spraw BHP, czy nauczyciela w szkołach podstawowych i średnich.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA PRACY Z BHP

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci pedagogiki pracy z BHP to zazwyczaj osoby, które interesują się np.: kształtowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowy,; umożliwieniem pracownikom osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie nauki uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie m.in.: kształtowania świadomości pracowników w zakresie BHP; projektowania profesjonalnych działań edukacyjnych i szkoleniowych; tworzenia i utrzymywania bezpiecznych warunków pracy.

W programie pedagogiki pracy z BHP znajdują się przedmioty poświęcone np.: wymaganiom prawnym dotyczącym pomieszczeń pracy; czynnikom szkodliwym, niebezpiecznym i uciążliwym, które związane są z infrastrukturą budowlaną w przedsiębiorstwie; aktualnym przepisom prawa i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; sposobom niesienia pomocy psychologicznej w odniesieniu do odpowiednich warunków pracy. Absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani m.in. do: analizy stanu bezpieczeństwa miejsca; zapewniania ergonomicznych warunków pracy; stosowania procedur bezpieczeństwa.

W programie studiów na pedagogice pracy z BHP znajdują się takie przedmioty, jak np.:

  • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
  • Diagnoza i analiza zagrożeń
  • Dydaktyka bezpieczeństwa w szkole i zakładzie pracy
  • Metodyka szkolenia z BHP
  • Ergonomia i projektowanie ergonomiczne
  • Etyka zawodowa w służbie BHP

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniuktóre związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: metod projektowania i zasad przeprowadzania diagnostyki ergonomicznej; sposobów identyfikowania i oceniania skutków zagrożenia bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym ergonomii; metod szkolenia osób dorosłych z zakresu metodyki BHP, działań profilaktycznych i ochronnych w kontekście zagrożeń środowiska pracy.

Absolwenci pedagogiki pracy z BHP mogą rozwijać się zawodowo na stanowisku np. specjalisty ds. BHP, nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa (zgodnie z nową podstawą programową) lub szkoleniowca uprawnionego do przeprowadzania wstępnych i okresowych szkoleń BHP we wszystkich organizacjach i instytucjach publicznych lub państwowych. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent pedagogiki pracy z BHP może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa
  • instytucje edukacyjne, szkoły
  • organizacje i instytucje publiczne
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika pracy z BHP to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Poznaniu

Absolwenci pedagogiki, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia, przygotowani są do pracy m.in. z: dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi, które nie radzą sobie z problemami życiowymi; osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym czy rodzinami znajdującymi się w kryzysie. Ponadto studenci szkoleni są w zakresie np. prowadzenia działań edukacyjnych i związanych z promocją kultury.

Absolwenci pedagogiki są kompleksowo przygotowani do pracy na stanowiskach takich, jak np.: trener, szkoleniowiec, animator, doradca zawodowy, nauczyciel, opiekun, wychowawca czy specjalista ds. HR. Ponadto studia te umożliwiają absolwentom podjęcie zatrudnienia np. w instytucjach kultury i oświaty, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych czy organizacjach pomocy społecznej.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (1)

Marcin odpowiedz

Aktualnie kończę ostatni semestr na WSKZ na kierunku z zakresu kształcenia w zawodzie technik bhp. Studia bardzo dobrze przygotowały mnie do pracy w zawodzie nauczyciela tego kierunku, dużo przydatnej wiedzy, którą na pewno wykorzystam podczas lekcji.