PEDAGOGIKA ZDROWIA Z PSYCHODIETETYKĄ

PEDAGOGIKA ZDROWIA Z PSYCHODIETETYKĄ

PEDAGOGIKA ZDROWIA Z PSYCHODIETETYKĄ

Studia w Poznaniu

pedagogika zdrowia z psychodietetyką

Odkryj studia pedagogika zdrowia z psychodietetyką w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika zdrowia z psychodietetyką studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Chciałbyś zdobyć szerokie wykształcenie, obejmujące dziedziny społeczne i medyczne? Cenisz zdrowie, a w dodatku jesteś empatyczny, dlatego chciałbyś zająć się szeroko rozumianą promocją zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa? Psychodietetyka jest obszarem, który cię interesuje? Jeśli tak, to pedagogika zdrowia z psychodietetyką może okazać się propozycją kształcenia skrojoną na miarę twoich potrzeb.

Przyszli absolwenci tej wszechstronnej dziedziny będą zorientowani w różnych uwarunkowaniach zdrowia, między innymi biomedycznych i psychospołecznych, poznają techniki komunikacyjne z osobami potrzebującymi pomocy i wsparcia psychologicznego, a także odnajdą się w środowisku młodzieży borykającej się z problemami żywieniowymi natury psychologicznej.

Co będziesz mógł robić po ukończeniu pedagogiki zdrowia z psychodietetyką? Zatrudnisz się na stanowisku opiekuna w placówkach szpitalnych, pomyślisz o podjęciu pracy w placówkach lecznictwa i pomocy społecznej lub rozważysz związanie przyszłości z jednostkami zajmującymi się szerzeniem profilaktyki zdrowotnej w obszarze psychodietetyki.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA ZDROWIA Z PSYCHODIETETYKĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci pedagogiki zdrowia z psychodietetyką zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie takich dziedzin jak np.: psychologia, dietetyka, pedagogika, zarządzanie czy kultura zdrowia. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: różnorodnym przyczynom zaburzeń zdrowia u dzieci i młodzieży lub osób dorosłych czy sposobom rozpoznawania i leczenia chorób dietozależnych.

Uczestnicy zajęć praktycznych szkolą się w zakresie np.: projektowania działań w zakresie promocji zdrowia; propagowania prawidłowych zachowań żywieniowych; prowadzenia edukacji profilaktycznej i terapeutycznej z zaburzeniami w odżywaniu lub chorobami dietozależnymi. Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają poznać m.in.: typy zagrożeń zdrowia i życia człowieka; standardy żywieniowe; fizjologię żywienia; metody analizy zaburzeń odżywiania.

W programie studiów na pedagogice zdrowia z psychodietety znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Dietetyka z profilaktyką
 • Edukacja żywieniowa
 • Psychopedagogika zdrowia
 • Trening personalny
 • Zaburzenia odżywiania
 • Sport i rekreacja w pedagogice

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: metod planowania i prowadzenia treningu indywidualnego w zakresie pedagogiki zdrowia; sposobów identyfikowania problemów pacjentów i grup społecznych; zasad przygotowywania i wdrażania programów profilaktyczno-zdrowotnych lub planów odnowy biologicznej.

Absolwenci pedagogiki zdrowia z psychodietetyką mogą być zatrudniani m.in. w: szkołach i przedszkolach, wydziałach zdrowia i opieki społecznej, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, sanatoriach, uzdrowiskach, domach pomocy społecznej czy w firmach świadczących usługi szkoleniowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są również przygotowane do pracy np. w mediach w roli specjalisty i propagatora zdrowia, a także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent pedagogiki zdrowia z psychodietetyką może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • domy opieki społecznej
 • ośrodki wychowawcze
 • instytucje oświatowe
 • ośrodki sportowe, sanatoria
 • świetlice i kluby środowiskowe
 • ośrodki adopcyjne, domy dziecka
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika zdrowia z psychodietetyką to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Poznaniu

Pedagogika poświęcona jest zagadnieniom charakterystycznym dla takich dziedzin jak np.: psychologia, zarządzanie, socjologia, antropologia, filozofia, marketing, komunikacja społeczna czy etyka. Studia na tym kierunku przygotowują studentów do pracy m.in. z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, rodzinami lub osobami niedostosowanymi czy wykluczonymi społecznie. Uczelnie w Poznaniu oferują liczne ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika.

Pedagog odnajdzie się na takich stanowiskach, jak np.: nauczyciel, opiekun, wychowawca, specjalista ds. HR, doradca zawodowy, trener czy szkoleniowiec. Kompetencje absolwentów pedagogiki cenione są m.in. w: szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, działach kadr, centrach pomocy rodzinie, instytucjach kulturowych, domach opieki społecznej, ośrodkach adopcyjnych czy instytucjach międzynarodowych.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)