PSYCHOLOGIA KONFLIKTU I PRZEMOCY

PSYCHOLOGIA KONFLIKTU I PRZEMOCY

PSYCHOLOGIA KONFLIKTU I PRZEMOCY

Studia w Poznaniu

psychologia konfliktu i przemocy

Odkryj studia psychologia konfliktu i przemocy w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia konfliktu i przemocy studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Różne czynniki mogą doprowadzać do konfliktów, a te z kolei często generują przemoc. W rozwiązywaniu tak niekorzystnych z socjologicznego i psychologicznego punktu widzenia sytuacji mogą pomóc absolwenci psychologii konfliktu i przemocy. Propozycja ta skupiona jest na prezentowaniu technik komunikacji, ćwiczeniu rozmów diagnostycznych, a także zgłębianiu teorii funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych i związanych z więziennictwem.

Jeżeli wkroczysz na drogę kształcenia, jaka jest wyznaczana przez psychologię konfliktu i przemocy, dowiesz się wiele na temat takich dziedzin, jak psychologia, socjologia, pedagogika i resocjalizacja. Interdyscyplinarny program kształcenia zaoferuje ci możliwość uzyskania szerokich kompetencji, dzięki którym staniesz się prawdziwym specjalistą w kwestii naprawiania relacji międzyludzkich i resocjalizacji.

Po ukończeniu psychologii konfliktu i przemocy będziesz mógł pracować między innymi w prywatnych gabinetach psychologicznych, poradniach zdrowia psychicznego, placówkach resocjalizacyjnych oraz w więziennictwie.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA KONFLIKTU I PRZEMOCY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Psychologia konfliktu i przemocy poświęcona jest zagadnieniom związanym np.: ze źródłami oraz konsekwencjami przemocy; różnymi perspektywami postrzegania sprzeczności interesów i poglądów; skutecznymi sposobami rozwiązywania konfliktów oraz zapobiegania przemocy; mediacją i negocjacją. Studenci tej ścieżki kształcenia poznają m.in.: specyfikę relacji ofiara-sprawca przemocy; wpływ stresu oraz wsparcia psychologicznego na rozwój konfliktów; strategie radzenia sobie z negatywnymi efektami przemocy.

W programie psychologii konfliktu i przemocy znajdują się przedmioty poświęcone np.: komunikacji interpersonalnej; zasadom i normom etycznym w zakresie pomocowym w sytuacji kryzysowej lub konfliktowej; metodom pomocy psychologicznej; procedurom stosowanych w sytuacjach kryzysowych i konfliktogennych; typom zachowań agresji i przemocy. Absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani m.in. do: zarządzania konfliktami; zapobiegania przemocy fizycznej i emocjonalnej; obrony przed technikami manipulacji psychologicznej; dokonywania obserwacji i interpretacji zagrożeń środowiskowych.

W programie studiów na psychologii konfliktu i przemocy znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Efektywne zarządzanie konfliktami
 • Osobowościowe predyspozycje do stania się ofiarą
 • Portret psychologiczny sprawcy przemocy
 • Interakcje ofiara-sprawca przemocy
 • Techniki manipulacji psychologicznej
 • Przemoc emocjonalna

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: typów przemocy oraz objawów agresji; zasad zarządzania konfliktami w różnorodnych środowiskach; technik komunikacyjnych stosowanych w rozwiązywaniu konfliktów; psychospołecznych czynników wpływających na powstawanie oraz rozwój sytuacji kryzysowych, konfliktogennych lub przemocowych.

Absolwenci psychologii konfliktu i przemocy mogą podjąć pracę np. na stanowisku specjalisty ds. relacji społecznych, konsultanta ds. rozwiązywania konfliktów pracowniczych czy edukator w zakresie mediacji i negocjacji. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą być zatrudnione m.in. w: poradniach zdrowia psychicznego; placówkach resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych; systemie więziennictwa; prywatnych gabinetach psychologicznych; instytucjach i organizacjach publicznych; organizacjach pozarządowych odpowiedzialnych za zapobieganie przemocy.

Absolwent psychologii konfliktu i przemocy może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • zakłady karne i poprawcze
 • ośrodki psychoterapii
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • domy opieki społecznej
 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia konfliktu i przemocy to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Studenci psychologii rozwijają cenne umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, a także zarządcze lub związane z poradnictwem. Studia na tym kierunku pozwalają studentom zgłębić tajniki np. socjologii, pedagogiki, zarządzania, marketingu, bezpieczeństwa wewnętrznego czy komunikacji społecznej. Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia np. na stanowiskach doradców personalnych i zawodowych, szkoleniowców, specjalistów ds. HR i PR, psychoterapeutów czy badaczy.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)