DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE

DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE

DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE

Studia w Poznaniu

diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe

Odkryj studia diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Żyjemy w świecie zmechanizowanym. Fakt ten nie podlega żadnym dyskusjom, dlatego popyt na specjalistów – inżynierów nie maleje. Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe to interdyscyplinarna, pragmatyczna propozycja kształcenia, adresowana do osób dążących do uzyskania wszechstronnej wiedzy i umiejętności, nieocenionych na dzisiejszym rynku pracy.

Jako że diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe zajmują się trzema aspektami, program kształcenia może okazać się rozbudowany. Przyszli absolwenci zajmą się analizą racjonalnego użytkowania maszyn i systemów produkcyjnych, dowiadując się tym samym, w jaki sposób działa przemysł maszynowi i projektowy. W czasie kształcenia poznasz również techniki pomiarowe, projektowanie i eksploatację systemów zarządzania, czy diagnostykę techniczną i termalną.

Perspektywy zawodowe, związane z wybraną ścieżką kształcenia, są istotne dla wielu osób. Co będziesz mógł robić po ukończeniu diagnostyki maszyn i systemów pomiarowych? Przedsiębiorstwa maszynowe związane z projektowaniem i praktycznym aspektem tworzenia, biura analityczne oraz własna działalność to tylko niektóre z czekających cię perspektyw.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci diagnostyki maszyn i systemów pomiarowych poszerzają swoją wiedzę w zakresie m.in.: diagnostyki technicznej czy podstaw elektrotechniki, miernictwa i technologii informatycznych. W trakcie nauki uczestnicy zajęć pogłębiają zagadnienia związane np. z systemami i urządzeniami diagnostycznymi, które stosowane są we współczesnej produkcji. Absolwenci tej ścieżki kształcenia potrafią m.in.: dobierać odpowiednie metody badań diagnostycznych, w tym badań NDT do detekcji oraz identyfikacji wad i uszkodzeń, a także konfigurować systemy diagnostyczne.

W programie diagnostyki maszyn i systemów pomiarowych znajdują się przedmioty poświęcone np.: systemom monitorującym stan techniczny maszyn i urządzeń; cechom, zaletom, wadom oraz ograniczeniom systemów i urządzeń diagnostycznych; podzespołom maszyn oraz ich strukturom; zasadom analizy i interpretacji badań diagnostycznych; metody konstruowania zaleceń eksploatacyjnych. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się również w zakresie m.in.: projektować struktury oraz nadzorować maszyny i systemy diagnostyczne, a także oceniać przydatność urządzeń i systemów diagnostycznych czy metod i technik wykrywania wad i uszkodzeń maszyn oraz ich podzespołów.

W programie studiów na diagnostyce maszyn i systemach pomiarowych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Systemy diagnostyki maszyn
 • Badanie i diagnostyka obrabiarek
 • Bazy danych w zastosowaniach technicznych
 • Obliczenia inżynierskie w języku Python
 • Wizualizacja danych naukowych
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: sposobów projektowania, wdrażania, eksploatowania oraz oceniania maszyn, urządzeń oraz ich podzespołów; specyfiki systemów diagnostycznych maszyn i urządzeń; zasad konfigurowania i uczenia systemów diagnostycznych.

Absolwenci diagnostyki maszyn i systemów pomiarowych mogą związać swoją karierę zawodową np. z projektowaniem i wdrażaniem maszyn oraz narzędzi, a także z controllingiem i zarządzaniem diagnostyką maszyn i systemów. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia np. w biurach projektowych, instytutach badawczych czy firmach diagnostycznych. Ponadto uczelnie w Poznaniu, które oferują diagnostykę maszyn i systemów pomiarowych, mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent diagnostyki maszyn i systemów pomiarowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • biura projektowe i konstrukcyjne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • instytuty badawcze, uczelnie techniczne
 • przedsiębiorstwa montażowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn.

 

Mechanika i budowa maszyn studia w Poznaniu

Mechanika i budowa maszyn pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie np.: automatyki, robotyki, materiałoznawstwa czy informatyki. Studia na tyk kierunku są poświęcone zagadnieniom związanym np. z organizacją i inżynierią produkcji, projektowaniem zespołów oaz podzespołów maszyn czy zarządzaniem procesami automatyzacji w przedsiębiorstwach różnego rodzaju.

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn mogą aplikować na stanowiska np. kierownicze, organizacyjne, analityczne, doradcze, eksperckie lub projektanckie. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, wyróżniają się specjalistyczną wiedzą i technicznymi umiejętnościami, które cenione są zarówno w kraju, jak i za granicą. Studia te przygotowują także do samorzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w branży np. produkcyjnej lub technologicznej.

Dowiedz się więcej: mechanika i budowa maszyn studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)