PEDAGOGIKA WSPIERAJĄCA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

PEDAGOGIKA WSPIERAJĄCA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

PEDAGOGIKA WSPIERAJĄCA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Studia w Bydgoszcz

pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Odkryj studia pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to moduł kształcenia powstały w odpowiedzi na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Nauczysz się pracować zarówno z uczniami zdolnymi i utalentowanymi, jak i z uczniami z dysfunkcjami.

Studenci zagłębiają się w diagnozę psychopedagogiczną, weryfikują funkcjonowanie uczniów pochodzących ze środowisk patologicznych, a także uczniów borykających się z niepełnosprawnością.

Abiturienci pracują w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wychowania pozaszkolnego, instytucjach organizujących czas wolny, świetlicach środowiskowych, świetlicach terapeutycznych. Zatrudniani są także w placówkach oświatowych, poradniach życia rodzinnego, placówkach resocjalizacyjnych bądź profilaktyki społecznej, instytucjach i stowarzyszeniach na rzecz pomocy rodzinie, w fundacjach i stowarzyszeniach lub w organizacjach pozarządowych, które działają na rzecz pomocy potrzebującym.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA WSPIERAJĄCA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)