Ekonomia w Warszawie - terminy rekrutacji

Ekonomia w Warszawie - terminy rekrutacji

Ekonomia w Warszawie - terminy rekrutacji


Terminy rekrutacji na uczelniach 2024/2025

Uczelnie

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 15.03.2024
do 30.10.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 15.03.2024
do 30.10.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 15.03.2024
do 30.10.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 15.03.2024
do 30.10.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 08.04.2024
do 30.09.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 08.04.2024
do 30.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 08.04.2024
do 30.09.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 08.04.2024
do 30.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 06.05.2024
do 30.09.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 06.05.2024
do 30.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 06.05.2024
do 30.09.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 06.05.2024
do 30.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 03.06.2024
do 10.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 01.08.2024
do 28.08.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 01.08.2024
do 28.08.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 01.08.2024
do 28.08.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 29.05.2024
do 10.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 29.05.2024
do 10.07.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 29.05.2024
do 10.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 29.05.2024
do 10.07.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 22.04.2024
do 30.09.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 22.04.2024
do 30.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 22.04.2024
do 30.09.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 22.04.2024
do 30.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 07.06.2024
do 11.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 07.06.2024
do 11.07.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 07.06.2024
do 11.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 07.06.2024
do 22.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 06.06.2024
do 10.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 06.06.2024 Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 06.06.2024 Termin rekrutacji II stopnia:od 06.06.2024 Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito Warszawa Uniwersytet WSB Merito Warszawa stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 27.03.2024
do 16.10.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 27.03.2024
do 16.10.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 27.03.2024
do 16.10.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 27.03.2024
do 16.10.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Warszawska Uczelnia Ekonomiczna Warszawska Uczelnia Ekonomiczna stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 31.05.2024
do 01.10.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 31.05.2024
do 01.10.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 31.05.2024
do 01.10.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 31.05.2024
do 01.10.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 25.06.2024
do 11.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 25.06.2024
do 11.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Harmonogram rekrutacji +

Rekrutacja na studia zaczyna się na ogół jeszcze długo przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych. Uczniowie i absolwenci szkół średnich mogą rejestrować swoje zgłoszenia w systemie internetowym i wybierać te kierunki, którymi są zainteresowani. Liczy się jednak przede wszystkim to, ile punktów zdobędą w rekrutacji, a nie kolejność zgłoszeń (studia stacjonarne w uczelniach publicznych). Uczelnie w Warszawie przygotowały w tym roku bardzo interesującą ofertę studiów ekonomicznych, dlatego warto odpowiednio wcześnie zastanowić się, na który z tych ośrodków kształcenia wyższego kandydować.

Pierwszy etap rekrutacji trwa w lipcu i kończy się na ogół po tym, gdy kandydaci otrzymają wyniki z egzaminów maturalnych. Informacje o przyjęciu na studia pojawiają się na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Taki system mają także uczelnie w Warszawie. Warto jednak pamiętać, że rekrutacja na studia może mieć kilka tur. Osoby, które nie zakwalifikowały się od razu, mogą spróbować swoich sił podczas rekrutacji, która odbywa się na przełomie września oraz sierpnia (jeśli pozostały wolne miejsca).

Wszelkie szczegółowe informacje odnośnie do harmonogramów zawsze znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Pamiętaj, żeby nie zaniedbać żadnego z tych terminów, ponieważ twoje zaniedbanie również może sprawić, że nie zostaniesz przyjęty na wymarzone studia na kierunku ekonomia w Warszawie.

Dokumenty rekrutacyjne +

Kolejnym ważnym etapem podczas rekrutacji jest terminowe dostarczenie do dziekanatu zestawu podstawowych dokumentów. Osoby, które dostały się na studia i nie przygotowały teczki z dokumentami, mogą mieć problem, ponieważ zostaną skreślone z listy osób przyjętych. Informacje o terminach składania dokumentów znajdziesz na stronach uczelni. Pamiętaj, że wśród nich muszą się na ogół znaleźć:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (kopie oraz oryginały do wglądu);
  • świadectwo lub inny dokument, który zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia do zdjęcia do legitymacji;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli dokonywałeś jej na poczcie lub za pośrednictwem banku;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Bardzo często jest tak, że uczelnie w Warszawie wymagają, by dokumenty dostarczane były w opisanej, papierowej teczce.

Opłaty rekrutacyjne +

Składanie swojej kandydatury na uczelnie w Warszawie wiąże się na ogół z dokonaniem konkretnej opłaty rekrutacyjnej. Możesz tego dokonać przy pomocy systemu płatności elektronicznych, za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego. Nie zapomnij o tym, by w procesie rekrutacji poświadczyć, że takiej opłaty dokonałeś. Na ogół kandydaci muszą dostarczyć klasyczne potwierdzenie przelewu. Opłata rekrutacyjna na studia ekonomiczne w Warszawie waha się od 85 do 100 zł. Dokonaj jej odpowiednio wcześnie, ponieważ w procedurze rekrutacyjnej liczy się czas księgowania przelewu bankowego i to ta data jest wiążąca.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Kandydaci na studia w Warszawie na kierunku ekonomia powinni odpowiednio wcześnie dowiedzieć się, jakie obowiązują ich wymagania rekrutacyjne. To właściwie powinien być początek przygotowań do procedury rekrutacyjnej. Na ogół liczy się bowiem liczba punktów, jakie kandydaci otrzymali z poszczególnych przedmiotów maturalnych. W przypadku studiów ekonomicznych musisz szczególną uwagę poświęcić przedmiotom takim jak: matematyka, WOS, czy nawet historia oraz filozofia (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni). Studia na kierunku ekonomia są wymagające i od kandydatów już na poziomie rekrutacji wymaga się, by zaprezentowali bardzo rozległą wiedzę.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Czym jest przelicznik punktów kwalifikacyjnych? To indywidualny system każdej uczelni, który wiąże się z przeliczaniem punktów maturalnych, w zależności od tego, jakie przedmioty i na jakim poziomie zostały zdawane przez przyszłych studentów. Niezależnie od kierunku liczy się to, czy dany przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym. Oczywiście kandydaci, którym zależy na znalezieniu się na listach osób przyjętych, powinni wybrane przez siebie przedmioty zdawać na poziomie rozszerzonym. To bardzo zwiększy ich szanse i uatrakcyjni kandydaturę.

Olimpiady oraz konkursy +

Ambitni uczniowie szkół średnich powinni odpowiednio wcześnie pomyśleć o tym, jakie studia wyższe chcą wybrać. To być może pomoże im podjąć decyzję o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Należy podkreślić jedynie, że wiedza osób, które postanawiają wziąć udział w takim prestiżowym konkursie, powinna znacznie wyróżniać się na tle innych osób. Przyszli kandydaci na studia na kierunku ekonomia w Warszawie powinni zatem rozważyć olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Matematyczna;
  • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
  • Olimpiada Statystyczna;
  • czy szczegółowa Olimpiada Ekonomiczna.

Nie zapominaj o tym, że bycie laureatem olimpiady nie zwalnia cię z przystąpienia do egzaminu dojrzałości. To on bowiem określa, czy możesz wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej.

Komentarze (10)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (8)

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Hania W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Zastanawiam się nad Waszą uczelnią, aczkolwiek czy macie jakieś swoje akademiki ?

Klara W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula ja chciałabym zapytać o praktyki, czy takowe są w programie, w jakim wymiarze i czy uczelnia pomaga znaleźć staże?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Hania odpowiedz

Witaj, Hania! Uczelnia nie posiada swojego akademika, ale współpracuje z kilkoma prywatnymi domami studenckimi. Wszystkie opcje zakwaterowania dostępne są na hosteluv.com.pl. Jakim kierunkiem jesteś zainteresowana? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

kaktus W odpowiedzi do: Hania odpowiedz

@hania ja też się zastanawiam aczkolwiek akademiki nie są dla mnie :) można coś na własną rękę zalatwić. @doradco czy jest możliwość opłaty ratalnej?

Jeremi W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy można uzyskać dofinansowanie do takiego zakwaterowania?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: kaktus odpowiedz

Witaj, kaktus! Pytasz o płatności za czesne? Jeśli tak, istnieje możliwość rozłożenia kwoty na raty. Możesz zapłacić z góry za cały rok bądź semestr lub rozłożyć kwotę na 10 równych rat. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Klara odpowiedz

Witaj, Klara! Stawiamy przede wszystkim na wiedzę praktyczną, dlatego też i na tym kierunku możesz się podjąć praktyk. Nie są one obowiązkowe, jednak bardzo polecamy je wszystkim studentom. Zadaniem Biura Karier jest pomoc w znalezieniu ciekawych ofert :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Klara W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A czy praktyki nie są obowiązkowe tylko na tym kierunku czy ogólnie dotyczy to wszystkich, które oferujecie? @DoradcaOnlineVistula A czy wybierając opłatę ratalną płacimy więcej w skali całego semestru czy cena jest niezmienna niezależnie czy płacimy z góry czy na raty?

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula