Ochrona środowiska studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – rekrutacja 2022/2023

Ochrona środowiska studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – rekrutacja 2022/2023

Studia Lublin - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

23.03.2022

Ochrona środowiska studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – rekrutacja 2022/2023

Ochrona środowiska w Lublinie jest kierunkiem studiów kształcącym studentów w zakresie ekologii, prawa, meteorologii czy bioenergetyki. Absolwenci tego kierunku posiadają rozległą wiedzę i przygotowanie do zawodowego zajmowania się ochroną środowiska.

Studia na kierunku ochrona środowiska w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Na kierunku studiów Ochrona środowiska w Lublinie w programie studiów zawarto zagadnienia z zakresu prawa, klimatologii czy ekologii, dzięki czemu studenci w przyszłości będą mogli odnaleźć się w wielu różnych branżach.  

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • meteorologia i klimatologia,
 • chemia z elementami inżynierii procesowej,
 • monitoring środowiska,
 • technologie bioenergetyczne,
 • techniki ochrony i obrony ekosystemów lądowych
 • ekotoksykologia
 • technologie ochrony środowiska

Studenci na kierunku studiów Ochrona środowiska w Lublinie podczas zajęć, rozwijają się w zakresie zagadnień przyrodniczych w tym m.in. ekologii, technologii, produkcji żywności, a także toksykologii. Dodatkowo studenci w czasie studiów uczestniczą w praktykach zawodowych, które przygotowują studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Studia przyrodnicze w Lublinie rozwijają studentów w wielu dziedzinach i kładą nacisk na umiejętności praktyczne, dzięki czemu absolwenci mogą stać się specjalistami w swoich dziedzinach.

Sprawdź także:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki studiów

Lublin kierunki studiów

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Ochrona środowiska zajmują się kształceniem specjalistów w zakresie monitorowania, prowadzenia prac badawczych i projektowych. Absolwenci są gotowi do podjęcia zatrudnienia w fundacjach, przemyśle, a także w urzędach.

Absolwenci ochrony środowiska mogą szukać zatrudnienia m.in. w.:

 • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, za jego jakość i kontrolę jego stanu  
 • laboratoriach badawczych i kontrolnych
 • firmach projektowych i konsultingowych 
 • przemyśle
 • rolnictwie 
 • drobnej wytwórczości 
 • administracji 
 • samorządach terytorialnych 
 • dyrekcjach i zarządach obszarów chronionych
 • organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną 

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, będący jedną z najpopularniejszych uczelni w regionie, oferuje 48 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a w ich ramach oferuje wiele specjalności, które umożliwiają studentom na rozwijanie specjalistycznej wiedzy. Uniwersytet kładzie szczególny nacisk na umiejętności. 

Komentarze (0)