Ochrona środowiska - Lublin

Ochrona środowiska - Lublin

Ochrona środowiska - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Ochrona środowiska

Odkryj kierunek Ochrona środowiska w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ochrona środowiska studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Lublinie to studia inżynierskie i magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera i magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci kierunku ochrona środowiska zdobędą wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych oraz ekologii. Przede wszystkim nauczą się podejmowania działań związanych z z ochroną środowiska naturalnego. Ponadto poznają zasady racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz nauczą się wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu krajobrazu.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, firmach projektowych, przemyśle rolniczym, jednostkach administracji publicznej oraz w samorządach terytorialnych.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak ochrona środowiska cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, dlatego musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: język obcy nowożytny, wos, biologia, chemia, geografia, fizyka i astronomia, informatyka czy matematyka. Dodatkowe punkty zapewni Ci także udział w konkursach i olimpiadach. Z wymogami rekrutacyjnymi szczegółowo możesz zapoznać się na stronach uczelni w Lublinie.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

OCHRONA ŚRODOWISKA LUBLIN STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

OCHRONA ŚRODOWISKA LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
30
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
95
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku ochrona środowiska (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stacjonarne:
bezpłatne (limit: 30)
niestacjonarne:
4600 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (02.07.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Lublinie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Kierunki ochrona środowiska w Lublinie

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku ochrona środowiska możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli planowałeś studia w formie regularnych spotkań, które wiążą się z systematyczną nauką, warto wziąć pod uwagę tryb dzienny. Jeśli jednak nie masz możliwości, by realizować tryb stacjonarny, warto rozważyć studia zaoczne i spotkania w trybie weekendowym. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Marek Wąsowicz, tłumacząc, skąd wzięła się ochrona środowiska, wyjaśnił: „Bezpośrednią przyczyną jej powstania jest coraz bardziej widoczne i narastające zagrożenie bytu zwiększającej się w zawrotnym tempie ludności Ziemi. Towarzyszy temu degradacja środowiska naturalnego, wywołana m.in. coraz szerszą skalą działalności gospodarczej człowieka". Kierunek ochrona środowiska według Wąsowicza ma zajmować się racjonalnym gospodarowaniem zasobami środowiska naturalnego. Jest to jeden z najważniejszych kierunków studiów ostatnich lat.
Kandydaci na tego typu studia przyrodnicze muszą interesować się naukami ścisłymi i mieć duszę ekologa, który nieustannie chce walczyć o środowisko i neutralizować jej zanieczyszczenia. Jeśli odnajdujesz w sobie tego typu predyspozycje, ten kierunek może być idealny dla Ciebie.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień natomiast to studia magisterskie, które trwają od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku ochrona środowiska to jedne z najważniejszych studiów przyrodniczych, skupiają bowiem uwagę na ekologii całego globu. W Lublinie studia tego typu możesz realizować na Uniwersytecie Przyrodniczym. Jest to kierunek interdyscyplinarny, zawiera w sobie wiedzę z zakresu przyrody, środowiska, techniki, rolnictwa czy leśnictwa.
 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku ochrona środowiska w Lublinie znajdują zatrudnienie w przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, firmach projektowych i konsultingowych, samorządach terytorialnych, laboratoriach badawczych i kontrolnych, administracji (również w administracji rządowej), dyrekcjach i zarządach obszarów chronionych, organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną, a także w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, jakość środowiska i kontrolę stanu środowiska (na przykład Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska).
Studia te zapewniają wiedzę z zakresu odnowy środowiska, ekosystemu czy bioremediacji. Zapewniają wiele możliwości pracy, a absolwenci mogą pracować także w biurach planistyczno-uranistycznych, w laboratoriach, jak również w firmach konsultingowych czy doradczych.
 
5. Program studiów i przedmioty
Program kształcenia opiera się na przedmiotach z zakresu ekologii, biologii, fizyki i chemii.
 
W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • meteorologia i klimatologia,
 • chemia z elementami inżynierii procesowej,
 • monitoring środowiska,
 • technologie bioenergetyczne,
 • techniki ochrony i obrony ekosystemów lądowych
 • i wiele innych.

 

Studia przyrodnicze w Lublinie przewidują szereg ciekawych specjalności, na przykład: ochrona zasobów faunistycznych, zarządzanie zasobami wód i torfowisk, ochrona i kształtowanie krajobrazu, proekologiczne systemy produkcji żywności. Utworzenie się danej specjalizacji zależy od zainteresowań i zapotrzebowania studentów. Zweryfikuj poszczególne oferty zamieszczone na stronach internetowych ośrodków akademickich w Lublinie.
Absolwenci kierunku ochrona środowiska w Lublinie potrafią diagnozować procesy zachodzące w przyrodzie i to, jaki człowiek ma wpływ na środowisko. Zapoznaje się z podstawowymi procesami technologicznymi, zwłaszcza takimi, które są przyjazne środowisku. Rozwijają umiejętności prowadzenia prac badawczych, prac monitorowanych zarówno w laboratoriach, jak i w terenie, a także prac projektowych. Dbają także o bezpieczeństwo badań i efektywne działania, odnoszące się również do pracy w grupie. Studia w zakresie ochrony środowiska to kierunek interdyscyplinarny, zapewniający nieustający rozwój i wiele możliwości zatrudnienia.
Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Lublinie, trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).
Studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia te możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa siedem lub osiem semestrów i kończy się egzaminem inżynierskim. Studia inżynierskie zapewniają niezbędną wiedzę do podjęcia pracy już po ich ukończeniu.
Stopień drugi to studia magisterskie, które uzupełniają wiedzę z zakresu studiów inżynierskich, trwają trzy lub cztery semestry i kończą się egzaminem magisterskim. Studia drugiego stopnia mogą rozpocząć także absolwenci innych kierunków przyrodniczych. Uczelnie w Lublinie oferują kierunek ochrona środowiska także w formie studiów podyplomowych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Lublinie?

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o zanieczyszczeniu naszej planety, dlatego media tak duży nacisk kładą na uświadomienie ludziom tego, jak ważna jest ekologia. Ochrona środowiska pomaga zadbać o wody, gleby, a nawet powietrze. Jest to kierunek dla pasjonatów, którzy chcą poświęcić życie na walkę o bezpieczeństwo ziemi. Nim zdecydujesz o podjęciu tego typu studiów przyrodniczych, zastanów się:
 • Czy w przyszłości chcesz zajmować się środowiskiem i jego ochroną?
 • Czy Twoim życiowym celem jest podjęcie działalności ekologicznej w skali nie tylko krajowej, ale globalnej?
 • Czy masz predyspozycję do nauki przedmiotów ścisłych?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Właśnie dlatego musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a są to: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, język obcy nowożytny. Dodatkowych punktów dostarczy Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zdobywają najwyższe wyniki. Zastanów się nad udziałem na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej czy Olimpiadzie z języka obcego nowożytnego.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje zazwyczaj świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.

 

Jaka praca po kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Jaka praca po kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Absolwenci zajmują się diagnozowaniem procesów zachodzących w przyrodzie oraz weryfikują, jak człowiek wpływa na środowisko. Dzięki temu z powodzeniem znajdują zatrudnienie w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, jakość środowiska i kontrolę stanu środowiska (na przykład Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), w przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, firmach projektowych i konsultingowych, samorządach terytorialnych, laboratoriach badawczych i kontrolnych, administracji (również w administracji rządowej), dyrekcjach i zarządach obszarów chronionych, organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną.
Absolwenci podejmują pracę w biurach planistyczno-urbanistycznych, instytucjach planowania przestrzennego, instytucjach zarządzania mieniem komunalnym, pracowniach projektowych, instytucjach projektujących systemy ochrony wód i gleby, organach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w firmach konsultingowych. Studenci przygotowywani są do pełnienia funkcji planistów, urbanistów, specjalistów od ochrony środowiska i rekultywacji terenu, specjalistów do spraw rozwoju regionalnego i wiele innych. Potrafią także odnaleźć się w pracy laboratoryjnej czy terenowej, mogą rozporządzać zasobami przyrody w działach zakładów przemysłowych i instytucji gospodarki komunalnej.
Kierunek ochrona środowiska w Lublinie kształci specjalistów w swojej dziedzinie, na których zapotrzebowanie nieustannie wzrasta. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu odnowy środowiska, ekosystemu, bioremediacji, zajmują się również nadzorowaniem gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie. Możliwości pracy jest bardzo wiele, stąd niesłabnące zainteresowanie tym kierunkiem.

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Kierunek ochrona środowiska w Lublinie to studia bardzo rozwijające, zapewniające wiele możliwości pracy.

Amelia, studentka trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdziła:

Dbanie o życie ziemi jest niezwykle ważne. Myślę, że od zawsze czułam do tego powołanie. Należy uświadomić społeczeństwu, że jest to nasz glob to nasz wspólny dom, a jego zanieczyszczenie to nasz wspólny problem. Bardzo zachęcam do pogłębiania swojej wiedzy w tym kierunku.

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)