Studia przyrodnicze

Studia przyrodnicze

Studia przyrodnicze

Największy wybór studiów

przyrodnicznych w Polsce

Odkryj ponad 120 kierunków przyrodniczych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2021 

Dodaj do ulubionych

Studia przyrodnicze - 2021

Studia przyrodnicze w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia przyrodnicze to mieszanka różnorodności, dzięki której studenci mogą pozyskać specjalistyczną wiedzę w ramach wybranej dyscypliny. Może to być ochrona środowiska, ogrodnictwo, geotechnologia, leśnictwo. To możliwość zdobycia wiedzy na temat organizacji ochrony przyrody i środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, hodowli roślin i nasiennictwa, budownictwa hydrotechnicznego, czy logistyki transportu wodnego. Studia przyrodnicze to także umiejętności praktyczne, pozwalające pozyskaną wiedzę przekuć w konkretne działanie.

Popularne kierunki przyrodnicze: biologia, biotechnologia, biologia kryminalistyczna, mikrobiologia, ochrona środowiska, .

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów może zależeć od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Absolwenci studiów przyrodniczych mogą pracować między innymi w parkach narodowych i krajobrazowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, firmach doradczych i eksperckich, stacjach doświadczalnych i hodowlanych, jednostkach akredytacyjnych, zakładach komunalnych, przedsiębiorstwach projektowych.

Różnorodność kształcenia otwiera różnorodność zatrudnienia. Oznacza to, że miejsc w których można wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę jest bardzo wiele.

 

W procesie rekrutacji na studia przyrodnicze najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka.

Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.
 

czytaj dalej wszystko o studiach przyrodniczych

KIERUNKI PRZYRODNICZE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów
A
B
bioanalytical technologies
D
E
F
G
H
hydrobiology
I
J
K
M
N
nauczanie biologii i przyrody
O
ogrodnictwo miejskie i arborystyka
P
psychologia i biologia zwierząt
R
T
technologia biomedyczna
U
Z
Ż
Rozwiń

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
P
S
T
W
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

POPULARNE KIERUNKI PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

STUDIA PRZYRODNICZE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
agroekologia - studia podyplomowe
B
biologia - studia podyplomowe
biologia w terenie - studia podyplomowe
biotechnologia - studia podyplomowe
C
D
dietetyka - studia podyplomowe
E
F
G
geografia - studia podyplomowe
H
hodowla lasu - studia podyplomowe
hortiterapia - studia podyplomowe
K
M
N
neurologopedia - studia podyplomowe
O
P
przyroda - studia podyplomowe
R
S
T
tereny zieleni - studia podyplomowe
Z
Ż
Rozwiń

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach przyrodniczych?

Jak wyglądają studia na kierunkach przyrodniczych?

Studia przyrodnicze to szeroki obszar kształcenia, w którym funkcjonują dyscypliny od A do Z. W tej przestrzeni możemy odnaleźć między innymi Agroleśnictwo i Ichtiologię morską, Ogrodnictwo i Zootechnikę, czy Ochronę zasobów przyrodniczych i Zielarstwo i fitoterapię.

Jak widać, zakres studiów przyrodniczych jest niezwykle różnorodny, a dyscypliny posiadające zazwyczaj podstawę w biologii i chemii łączą się z innymi dziedzinami, takimi jak na przykład zarządzanie. Oznacza to, że każdy miłośnik przyrody odnajdzie w tym zbiorze kierunek dla siebie.

Studia przyrodnicze skierowane są do osób, które nie tylko pragną rozwijać w sobie zamiłowanie do natury, lecz także planują nauczyć się wykorzystywać ją, zarządzać, ochraniać, ponieważ kierunki kształcenia z tego obszaru łączą się między innymi ze wspomnianym już zarządzaniem, lecz także budownictwem, medycyną, biologią, czy rolnictwem.

 

Studia przyrodnicze możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Mogłoby się wydawać, że studia przyrodnicze są domeną uczelni rolniczych i przyrodniczych. Owszem, w ich ofertach dydaktycznych znajdziemy najwięcej propozycji kształcenia z tego obszaru, ale również uniwersytety i politechniki poszerzają swoje katalogi o przyrodnicze kierunki. O wybór nie jest zatem tak trudno.

 

Popularne uczelnie gdzie można studiować kierunki przyrodnicze

 
 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach przyrodniczych?

Ile trwają studia na kierunkach przyrodniczych?

Program kształcenia na studiach przyrodniczych zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra)

Długość kształcenia na kierunkach przyrodniczych uzależniona jest od kilku czynników. Przede wszystkim od uczelni oraz konkretnego kierunku. Tak, jak w innych obszarach kształcenia niektóre kierunki realizowane są wyłącznie na jednym stopniu, a niektóre zarówno na pierwszym, jak i na drugim.

Zatrzymując się na chwilę na studiach pierwszego stopnia należy powiedzieć, że istotne jest to, czy kierunki prowadzone są w ramach studiów inżynierskich, czy licencjackich. Na tej podstawie występują rozbieżności odnośnie czasu trwania nauki. Przykład? Kierunek Leśnictwo, prowadzony na studiach pierwszego stopnia, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu trwa 7 semestrów, czyli 3 i pół roku- na studiach stacjonarnych, ale 8 semestrów, a więc 4 lata- na studiach niestacjonarnych.

A ile mogą trwać studia drugiego stopnia? To również uzależnione jest od uczelni oraz kierunku. Zazwyczaj nauka trwa 3 semestry, a więc półtora roku albo 4 semestry, czyli pełne dwa lata.

Zobacz jakie są: studia przyrodnicze I stopnia  |  studia przyrodnicze II stopnia

 

Jakie wymagania? Co zdawać na maturze?

Jakie wymagania? Co zdawać na maturze?

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że fundamentem studiów przyrodniczych jest biologia. Można być nawet największym miłośnikiem przyrody, ale bez dobrej znajomości tego przedmiotu nie uda nam się nawet dostać na wymarzone studia.

Jakie przedmioty bywają istotne? Chemia oraz fizyka – dobre wyniki z ich zakresu znacznie przybliżą nas do celu.

Wiele kierunków z obszaru studiów przyrodniczych to kierunki specjalistyczne, zatem chcąc podjąć studia w ich w zakresie należy solidnie przyłożyć się do każdego maturalnego przedmiotu.

 

W procesie rekrutacji na studia przyrodnicze najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • fizyka / fizyka i astronomia
 • chemia

 

Jaka praca po studiach przyrodniczych?

Jaka praca po studiach przyrodniczych?

Studia przyrodnicze cechują się różnorodnością, zatem uzyskane wykształcenie może otwierać wiele możliwości zawodowych. Na przykład? Kończąc kierunek Ochrona środowiska można pracować w jednostkach naukowo- badawczych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, czy instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Studiując Ochronę przyrody i edukację przyrodniczo- leśną można znaleźć zatrudnienie w biurach projektów przyrodniczych, wydziałach ochrony środowiska, jednostkach administracji Lasów Państwowych.

Posiadając dyplom ukończenia kierunku Ogrodnictwo można podjąć pracę w firmach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, ośrodkach badawczo- rozwojowych, jednostkach doradczych, czy agencjach działających na rzecz rolnictwa. Jednym słowem, wybór jest bardzo szeroki.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • ekspert od ochrony środowiska
 • specjalista ds. fauny i flory
 • biolog terenowy
 • nauczyciel biologii
 • biotechnolog
 • specjalista ds. mikrobiologii
 • diagnostyk laboratoryjny
 • analityk
 • specjalista ds. zapewniania jakości
 • analityk ds. kontroli jakości

 

Czy warto iść na studia przyrodnicze?

Czy warto iść na studia przyrodnicze?

W rozmowach na temat studiów zawsze pojawiają się głosy mówiące, że warto iść na studia oraz głosy mówiące, iż wyższe wykształcenie wcale nie jest tak bardzo potrzebne do szczęścia. Ale w przypadku studiów przyrodniczych oraz zawodów, które można dzięki nim wykonywać odpowiedź może być tylko jedna – warto, a nawet trzeba.

Jak już wspomnieliśmy z naukami przyrodniczymi związane są zawody specjalistyczne, których nie da się podjąć bez solidnego, kierunkowego wykształcenia. Studia mają za zadanie przekazać ogromną wiedzę, a także rozwinąć umiejętności. Połączenie tych dwóch obszarów daje nam kwalifikacje.

Hodowle zwierząt, wytwórnie pasz, służby inseminacyjne, zarządy parków krajobrazowych, inspektoraty ochrony środowiska – to tylko niektóre z miejsc, w których można pracować i które wymagają wyższego wykształcenia i jasno określonej wiedzy. Ale studia przyrodnicze specyficzne są nie tylko na fundamencie poruszanych zagadnień.

Specyficzne są także dlatego, iż nie da się ich podjąć z przypadku, czy braku innych pomysłów. Studia przyrodnicze wybierają prawdziwi pasjonaci, zdeterminowani do rozwijania zainteresowań.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów przyrodniczych:

 • biologia
 • biologia kryminalistyczna
 • biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
 • biotechnologia
 • ekomiasto
 • genetyka
 • industrial biotechnology
 • mikrobiologia
 • ochrona środowiska

 

Co dadzą ci studia na kierunkach przyrodniczych?

Co dadzą ci studia na kierunkach przyrodniczych?

Studia na kierunkach przyrodniczych dają wiedzę na temat tego, co nas otacza. Na pierwszy rzut oka takie stwierdzenie wydaje się banalne, ale gdy zwrócimy uwagę na fakt, jak wiele jest dyscyplin przyrodniczych, czym one się zajmują i jak olbrzymie jest nasze otoczenie, to momentalnie powyższe zdanie robi się bardzo poważne.

Studia przyrodnicze dają specjalistyczną wiedzę i prowadzą do wykonywania niełatwych zawodów. Studia te dają konkret – i jest to słowo klucz, które warto w tym przypadku zapamiętać.

Studenci zgłębiają między innymi takie zagadnienia jak: fizjologia roślin, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, technika ochrony roślin, monitoring produktów GMO, gleboznawstwo, leśnictwo, czy weterynaria. Każde z tych zagadnień jest nie tylko skomplikowane, ale niezwykle istotne – także dla prawidłowego funkcjonowania człowieka.

Czy oznacza to, że na studiach nie istnieje już nic poza nauką? Oczywiście, że nie. Życie studenckie może być niezwykle bogate i interesujące. Studia dają świetną okazję do rozwijania pasji i zainteresowań. Służy temu między innymi aktywne uczestnictwo w działalności kół naukowych.

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach przyrodniczych?

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach przyrodniczych?

Niektórzy kandydaci na studia obawiają się tego, że przez kilka lat wyrazy takie jak: „zajęcia”, „ćwiczenia”, „wykłady” będą odmieniać przez wszystkie przypadki.

Naturalnie, na studiach najważniejsza jest nauka, ale nie oznacza to, że nic poza nią nie istnieje. Zatem, czy studia przyrodnicze nie dadzą nam chwili wytchnienia?

Bez obaw. Dość łatwo pogodzić obowiązki na uczelni z życiem codziennym i małymi bądź większymi przyjemnościami.

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach przyrodniczych?

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach przyrodniczych?

Studia to jeden z najważniejszych i najbarwniejszych okresów życia, zatem powinno podejść się do nich poważnie. Wybór uczelni i kierunku nie powinien być efektem losowania, tylko dobrze przemyślanego procesu. W końcu spędzimy na zajęciach kilka lat i określą one nasze dalsze życie.

Każda szkoła wyższa oferuje wgląd do harmonogramów zajęć, programów, efektów kształcenia. Warto przejrzeć wszystkie informacje związane z byciem studentem, aby przygotować się do niego i być świadomym tego, że nauka na studiach znacznie odbiega od nauki w liceum.

Jednym słowem, im więcej wiemy o studiach, na które się udajemy tym lepiej dla nas. W przypadku studiów przyrodniczych wskazane jest zaznajomienie się z zasadami rekrutacji, aby wiedzieć jak mocno przyłożyć się do nauki przedmiotów innych niż fundamentalna biologia.

Jeśli mamy wątpliwości i wahamy się przed podjęciem ostatecznej decyzji, możemy sprawdzić także jak wygląda sytuacja absolwentów na rynku pracy i jakie dodatkowe umiejętności warto posiąść, aby wyglądała ona lepiej. Oczywiście, wiele spraw wyjdzie na światło dzienne w trakcie nauki, ale sprawdzenie niektórych informacji przygotuje nas do wejścia w nowy, studencki świat.

 

 

Studia na kierunkach przyrodniczych – zaoczne.

Studia na kierunkach przyrodniczych – zaoczne.

Wybrać studia dzienne, czy zaoczne? Które są lepsze? Naturalnie, na wszystkie pytania związane ze studiami musimy odpowiedzieć sobie sami, ale w niektórych przypadkach odpowiedzi podyktuje uczelnia.

Co to oznacza? Nie wszystkie kierunki studiów przyrodniczych realizowane są w trybie zaocznym, zatem po dokonaniu wyboru należy dokładnie sprawdzić, czy wybrana przez nas dyscyplina prowadzona jest w takiej formule.

Niektóre kierunki – na przykład Zootechnika zazwyczaj realizowana jest zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, natomiast takie kierunek jak Medycyna roślin występuje głównie tylko w jednej, stacjonarnej formie. Wszystko zależy od kierunku i konkretnej szkoły wyższej.

Nie warto zakładać i brać za pewnik, że wybrany przez nas kierunek na pewno realizowany jest w trybie zaocznym. Trzeba to dokładnie sprawdzić.

sprawdź studia przyrodnicze niestacjonarne

 

Studia na kierunkach przyrodniczych – opinie.

Studia na kierunkach przyrodniczych – opinie.

Opinie o studiach mogą być różne, wiadomo, ale nie warto słuchać tych, które wypowiadane są przez osoby, które nigdy nie przekroczyły progu uczelni.

Nie można wyrabiać sobie zdania słuchając plotek, albo pustych, nic nieznaczących argumentów. Aby dowiedzieć się, jak naprawdę wyglądają studia przyrodnicze należy zapytać o to samych studentów.

 

Marcelina, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Kierunki przyrodnicze są przyszłościowe. Dlaczego? Ponieważ przyroda i wszystko to, co nam daje określa życie ludzi. „

 

Dominika, studentka Zarządzania zasobami ziemi mówi:

Studia przyrodnicze nie należą do najłatwiejszych, ale wybierają je pasjonaci, zafascynowani światem.Co ważne, studia te nie opierają się wyłącznie na czytaniu setek podręczników i nieustannym zaglądaniu w notatki. Dużo jest zajęć praktycznych i to one są najciekawsze.”

 

ODKRYJ STUDIA PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Komentarze (0)