Studia przyrodnicze

Studia przyrodnicze

Studia przyrodnicze

Największy wybór studiów

przyrodnicznych w Polsce

Odkryj ponad 160 kierunków przyrodniczych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2023/2024 

Dodaj do ulubionych

Studia przyrodnicze - 2024

Studia przyrodnicze w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów może zależeć od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

W procesie rekrutacji na studia przyrodnicze w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, fizyka, język obcy, biologia, chemia, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia przyrodnicze to mieszanka różnorodności, dzięki której studenci mogą pozyskać specjalistyczną wiedzę w ramach wybranej dyscypliny. Może to być ochrona środowiska, ogrodnictwo, geotechnologia, leśnictwo. To możliwość zdobycia wiedzy na temat organizacji ochrony przyrody i środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, hodowli roślin i nasiennictwa, budownictwa hydrotechnicznego, czy logistyki transportu wodnego. Studia przyrodnicze to także umiejętności praktyczne, pozwalające pozyskaną wiedzę przekuć w konkretne działanie.

Popularne kierunki przyrodnicze: biologia, bioinżynieria, biotechnologia, behawiorystyka zwierząt, biologia kryminalistyczna, mikrobiologia, ochrona środowiska, psychologia i biologia zwierząt.

Absolwenci studiów przyrodniczych mogą pracować między innymi w parkach narodowych i krajobrazowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, firmach doradczych i eksperckich, stacjach doświadczalnych i hodowlanych, jednostkach akredytacyjnych, zakładach komunalnych, przedsiębiorstwach projektowych.

Różnorodność kształcenia otwiera różnorodność zatrudnienia. Oznacza to, że miejsc w których można wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę jest bardzo wiele.

czytaj dalej wszystko o studiach przyrodniczych

 

KIERUNKI PRZYRODNICZE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Adaptacja zmian klimatu I stopnia stacjonarne
Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
Analityka produktów spożywczych II stopnia stacjonarne
Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka z diagnostyką molekularną I stopnia stacjonarne
Animaloterapia II stopnia stacjonarne
Applied biosences I stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioanalytical technologies II stopnia stacjonarne
Biochemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biokosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia i zdrowie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia kryminalistyczna I stopnia stacjonarne
Biologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia sądowa I stopnia stacjonarne
Biologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
Biology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne I stopnia stacjonarne
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia molekularna II stopnia stacjonarne
Biotechnologia przemysłowa I stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biznes chemiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Diagnostyka ekoprzestępczości I stopnia stacjonarne
Diagnostyka molekularna II stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo ogrodnicze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologia integralna II stopnia stacjonarne
Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
Ekomiasto I stopnia stacjonarne
Ekotechnologie i bioprocesy I stopnia stacjonarne
Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Environmental and plant biotechnology II stopnia stacjonarne
Environmental protection I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etologia i psychologia zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geodezja i geoinformacja I stopnia stacjonarne
Geośrodowisko miasta II stopnia stacjonarne
Global change biology II stopnia stacjonarne
Gospodarka i rozwój zrównoważony I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka odpadami i recykling I stopnia stacjonarne
Green economy - zielona gospodarka I stopnia stacjonarne
Hydrobiology I stopnia stacjonarne
Industrial biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Kryminalistyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Kynologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marine biotechnology II stopnia stacjonarne
Medical biotechnology II stopnia stacjonarne
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikrobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Molecular biotechnology II stopnia stacjonarne
Nauczanie biologii i przyrody I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauczyciel biologii i geografii jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Neurobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nowoczesne technologie w kryminalistyce I stopnia stacjonarne
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego II stopnia stacjonarne
Ochrona klimatu I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona zasobów przyrodniczych I stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
Paleobiologia II stopnia stacjonarne
Psychologia i biologia zwierząt jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Survival i animacja przyrodnicza I stopnia stacjonarne
Sustainable horticulture II stopnia stacjonarne
Sustanability management I stopnia stacjonarne
Technologia biomedyczna I stopnia stacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne
Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie jakością i analiza żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie zasobami przyrody II stopnia stacjonarne
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie II stopnia stacjonarne
Zielarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
Zielona urbanistyka II stopnia stacjonarne
Zielone technologie I stopnia stacjonarne
Zoopsychologia z animaloterapią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zrównoważony rozwój i środowisko I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I stopnia, II stopnia stacjonarne
Żywienie człowieka i dietoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agrobiznes i zarządzanie proklimatyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akwakultura - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Behawiorystyka zwierząt - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bioinformatyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biologia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Biologia molekularna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biologia sądowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biologia w szkole - studia podyplomowe podyplomowe online
Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnostyka agrofagów i ochrona roślin - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnostyka molekularna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnozowanie stanu upraw rolnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Drzewa w mieście – pielęgnacja i utrzymanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytniczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej - studai podyplomowe podyplomowe online
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Ekologia i zrównoważony rozwój - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekologia w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe online
Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka odnawialna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Enologia (winiarstwo) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration – ekologia i ochrona środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Florystyka - sztuka układania kwiatów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Florystyka z elementami dekoracji wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geografia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geografia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe online
Hodowla koni i jeździectwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hodowla lasu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hortiterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hydrogeologia w procedurach administracyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Integrowana produkcja i ochrona roślin - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Integrowana produkcja roślin - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Klimat i ekologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Konopie – od upraw do 50 tys. zastosowań - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka daktyloskopijna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kształtowanie i projektowanie terenów zieleni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kształtowanie, projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - zarządzanie technologiami wodorowymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - zielona transformacja - studia podyplomowe podyplomowe online
Mba – ekologia i ochrona środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menadżer środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżer ochrony środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Miejskie ogrodnictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle spożywczym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mikrobiologia, higiena, środowisko - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Monitoring środowiska przyrodniczego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie biologii - przygotowanie do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie biologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie biologii i chemii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie biologii i geografii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie biologii i informatyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie biologii i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie biologii i wychowania do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie fizyki i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie geografii i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie matematyki i biologii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie plastyki i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przyrody - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie przyrody i biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przyrody w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Naukowe podstawy treningu koni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Neurologopedia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Ochrona środowiska dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Ochrona środowiska w portach morskich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska z elementami zielonej energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym, oceny oddziaływania na środowisko - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Odnawialne źródła energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Odnawialne źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo ochrony środowiska i klimatu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie ogrodów i zieleni we wnętrzach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przyroda dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przyrodnicze aspekty zmiany klimatu z językiem angielskim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rolnictwo ekologiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Skuteczna ochrona środowiska przyrodniczego w teorii i w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Socjologia ekologiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia ochrona przyrody i zarządzanie obszarami natura 2000 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania środowiskowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zioła w diecie, profilaktyce i terapii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologia winiarstwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
The legal technologist - specjalista nowoczesnych technologii w środowisku prawnym - studia podyplomowe podyplomowe online
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami środowiskowymi i zrównoważonego rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - monitoring, diagnostyka, pielęgnacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie siedliskami przyrodniczych obszarów wiejskich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie środowiskiem - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie środowiskowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zdrowie i środowisko - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zdrowie środowiskowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zielarstwo i fitoterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zioła i nutraceutyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
S
T
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOLOGY
BIOTECHNOLOGIA

Pokaż więcej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki przyrodnicze:

BIOLOGIA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA

Aktualności rekrutacyjne

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA PRZYRODNICZE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
P
R
S
T
U
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach przyrodniczych?

Jak wyglądają studia na kierunkach przyrodniczych?

Studia przyrodnicze to szeroki obszar kształcenia, w którym funkcjonują dyscypliny od A do Z. W tej przestrzeni możemy odnaleźć między innymi Agroleśnictwo i Ichtiologię morską, Ogrodnictwo i Zootechnikę, czy Ochronę zasobów przyrodniczych i Zielarstwo i fitoterapię.

Jak widać, zakres studiów przyrodniczych jest niezwykle różnorodny, a dyscypliny posiadające zazwyczaj podstawę w biologii i chemii łączą się z innymi dziedzinami, takimi jak na przykład zarządzanie. Oznacza to, że każdy miłośnik przyrody odnajdzie w tym zbiorze kierunek dla siebie.

Studia przyrodnicze skierowane są do osób, które nie tylko pragną rozwijać w sobie zamiłowanie do natury, lecz także planują nauczyć się wykorzystywać ją, zarządzać, ochraniać, ponieważ kierunki kształcenia z tego obszaru łączą się między innymi ze wspomnianym już zarządzaniem, lecz także budownictwem, medycyną, biologią, czy rolnictwem.

 

Studia przyrodnicze możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Mogłoby się wydawać, że studia przyrodnicze są domeną uczelni rolniczych i przyrodniczych. Owszem, w ich ofertach dydaktycznych znajdziemy najwięcej propozycji kształcenia z tego obszaru, ale również uniwersytety i politechniki poszerzają swoje katalogi o przyrodnicze kierunki. O wybór nie jest zatem tak trudno.

 

Popularne uczelnie gdzie można studiować kierunki przyrodnicze

 
 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach przyrodniczych?

Ile trwają studia na kierunkach przyrodniczych?

Program kształcenia na studiach przyrodniczych zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra)

Długość kształcenia na kierunkach przyrodniczych uzależniona jest od kilku czynników. Przede wszystkim od uczelni oraz konkretnego kierunku. Tak, jak w innych obszarach kształcenia niektóre kierunki realizowane są wyłącznie na jednym stopniu, a niektóre zarówno na pierwszym, jak i na drugim.

Zatrzymując się na chwilę na studiach pierwszego stopnia należy powiedzieć, że istotne jest to, czy kierunki prowadzone są w ramach studiów inżynierskich, czy licencjackich. Na tej podstawie występują rozbieżności odnośnie czasu trwania nauki. Przykład? Kierunek Leśnictwo, prowadzony na studiach pierwszego stopnia, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu trwa 7 semestrów, czyli 3 i pół roku- na studiach stacjonarnych, ale 8 semestrów, a więc 4 lata- na studiach niestacjonarnych.

A ile mogą trwać studia drugiego stopnia? To również uzależnione jest od uczelni oraz kierunku. Zazwyczaj nauka trwa 3 semestry, a więc półtora roku albo 4 semestry, czyli pełne dwa lata.

Zobacz jakie są: studia przyrodnicze I stopnia  |  studia przyrodnicze II stopnia

 

Jakie wymagania? Co zdawać na maturze?

Jakie wymagania? Co zdawać na maturze?

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że fundamentem studiów przyrodniczych jest biologia. Można być nawet największym miłośnikiem przyrody, ale bez dobrej znajomości tego przedmiotu nie uda nam się nawet dostać na wymarzone studia.

Jakie przedmioty bywają istotne? Chemia oraz fizyka – dobre wyniki z ich zakresu znacznie przybliżą nas do celu.

Wiele kierunków z obszaru studiów przyrodniczych to kierunki specjalistyczne, zatem chcąc podjąć studia w ich w zakresie należy solidnie przyłożyć się do każdego maturalnego przedmiotu.

 

W procesie rekrutacji na studia przyrodnicze najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • fizyka / fizyka i astronomia
 • chemia

 

Jaka praca po studiach przyrodniczych?

Jaka praca po studiach przyrodniczych?

Studia przyrodnicze cechują się różnorodnością, zatem uzyskane wykształcenie może otwierać wiele możliwości zawodowych. Na przykład? Kończąc kierunek Ochrona środowiska można pracować w jednostkach naukowo- badawczych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, czy instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Studiując Ochronę przyrody i edukację przyrodniczo- leśną można znaleźć zatrudnienie w biurach projektów przyrodniczych, wydziałach ochrony środowiska, jednostkach administracji Lasów Państwowych.

Posiadając dyplom ukończenia kierunku Ogrodnictwo można podjąć pracę w firmach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, ośrodkach badawczo- rozwojowych, jednostkach doradczych, czy agencjach działających na rzecz rolnictwa. Jednym słowem, wybór jest bardzo szeroki.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • ekspert od ochrony środowiska
 • specjalista ds. fauny i flory
 • biolog terenowy
 • nauczyciel biologii
 • biotechnolog
 • specjalista ds. mikrobiologii
 • diagnostyk laboratoryjny
 • analityk
 • specjalista ds. zapewniania jakości
 • analityk ds. kontroli jakości

 

Czy warto iść na studia przyrodnicze?

Czy warto iść na studia przyrodnicze?

W rozmowach na temat studiów zawsze pojawiają się głosy mówiące, że warto iść na studia oraz głosy mówiące, iż wyższe wykształcenie wcale nie jest tak bardzo potrzebne do szczęścia. Ale w przypadku studiów przyrodniczych oraz zawodów, które można dzięki nim wykonywać odpowiedź może być tylko jedna – warto, a nawet trzeba.

Jak już wspomnieliśmy z naukami przyrodniczymi związane są zawody specjalistyczne, których nie da się podjąć bez solidnego, kierunkowego wykształcenia. Studia mają za zadanie przekazać ogromną wiedzę, a także rozwinąć umiejętności. Połączenie tych dwóch obszarów daje nam kwalifikacje.

Hodowle zwierząt, wytwórnie pasz, służby inseminacyjne, zarządy parków krajobrazowych, inspektoraty ochrony środowiska – to tylko niektóre z miejsc, w których można pracować i które wymagają wyższego wykształcenia i jasno określonej wiedzy. Ale studia przyrodnicze specyficzne są nie tylko na fundamencie poruszanych zagadnień.

Specyficzne są także dlatego, iż nie da się ich podjąć z przypadku, czy braku innych pomysłów. Studia przyrodnicze wybierają prawdziwi pasjonaci, zdeterminowani do rozwijania zainteresowań.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów przyrodniczych:

 • biologia
 • biologia kryminalistyczna
 • biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
 • biotechnologia
 • ekomiasto
 • genetyka
 • industrial biotechnology
 • mikrobiologia
 • ochrona środowiska

 

Co dadzą ci studia na kierunkach przyrodniczych?

Co dadzą ci studia na kierunkach przyrodniczych?

Studia na kierunkach przyrodniczych dają wiedzę na temat tego, co nas otacza. Na pierwszy rzut oka takie stwierdzenie wydaje się banalne, ale gdy zwrócimy uwagę na fakt, jak wiele jest dyscyplin przyrodniczych, czym one się zajmują i jak olbrzymie jest nasze otoczenie, to momentalnie powyższe zdanie robi się bardzo poważne.

Studia przyrodnicze dają specjalistyczną wiedzę i prowadzą do wykonywania niełatwych zawodów. Studia te dają konkret – i jest to słowo klucz, które warto w tym przypadku zapamiętać.

Studenci zgłębiają między innymi takie zagadnienia jak: fizjologia roślin, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, technika ochrony roślin, monitoring produktów GMO, gleboznawstwo, leśnictwo, czy weterynaria. Każde z tych zagadnień jest nie tylko skomplikowane, ale niezwykle istotne – także dla prawidłowego funkcjonowania człowieka.

Czy oznacza to, że na studiach nie istnieje już nic poza nauką? Oczywiście, że nie. Życie studenckie może być niezwykle bogate i interesujące. Studia dają świetną okazję do rozwijania pasji i zainteresowań. Służy temu między innymi aktywne uczestnictwo w działalności kół naukowych.

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach przyrodniczych?

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach przyrodniczych?

Niektórzy kandydaci na studia obawiają się tego, że przez kilka lat wyrazy takie jak: „zajęcia”, „ćwiczenia”, „wykłady” będą odmieniać przez wszystkie przypadki.

Naturalnie, na studiach najważniejsza jest nauka, ale nie oznacza to, że nic poza nią nie istnieje. Zatem, czy studia przyrodnicze nie dadzą nam chwili wytchnienia?

Bez obaw. Dość łatwo pogodzić obowiązki na uczelni z życiem codziennym i małymi bądź większymi przyjemnościami.

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach przyrodniczych?

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach przyrodniczych?

Studia to jeden z najważniejszych i najbarwniejszych okresów życia, zatem powinno podejść się do nich poważnie. Wybór uczelni i kierunku nie powinien być efektem losowania, tylko dobrze przemyślanego procesu. W końcu spędzimy na zajęciach kilka lat i określą one nasze dalsze życie.

Każda szkoła wyższa oferuje wgląd do harmonogramów zajęć, programów, efektów kształcenia. Warto przejrzeć wszystkie informacje związane z byciem studentem, aby przygotować się do niego i być świadomym tego, że nauka na studiach znacznie odbiega od nauki w liceum.

Jednym słowem, im więcej wiemy o studiach, na które się udajemy tym lepiej dla nas. W przypadku studiów przyrodniczych wskazane jest zaznajomienie się z zasadami rekrutacji, aby wiedzieć jak mocno przyłożyć się do nauki przedmiotów innych niż fundamentalna biologia.

Jeśli mamy wątpliwości i wahamy się przed podjęciem ostatecznej decyzji, możemy sprawdzić także jak wygląda sytuacja absolwentów na rynku pracy i jakie dodatkowe umiejętności warto posiąść, aby wyglądała ona lepiej. Oczywiście, wiele spraw wyjdzie na światło dzienne w trakcie nauki, ale sprawdzenie niektórych informacji przygotuje nas do wejścia w nowy, studencki świat.

 

 

Studia na kierunkach przyrodniczych – zaoczne.

Studia na kierunkach przyrodniczych – zaoczne.

Wybrać studia dzienne, czy zaoczne? Które są lepsze? Naturalnie, na wszystkie pytania związane ze studiami musimy odpowiedzieć sobie sami, ale w niektórych przypadkach odpowiedzi podyktuje uczelnia.

Co to oznacza? Nie wszystkie kierunki studiów przyrodniczych realizowane są w trybie zaocznym, zatem po dokonaniu wyboru należy dokładnie sprawdzić, czy wybrana przez nas dyscyplina prowadzona jest w takiej formule.

Niektóre kierunki – na przykład Zootechnika zazwyczaj realizowana jest zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, natomiast takie kierunek jak Medycyna roślin występuje głównie tylko w jednej, stacjonarnej formie. Wszystko zależy od kierunku i konkretnej szkoły wyższej.

Nie warto zakładać i brać za pewnik, że wybrany przez nas kierunek na pewno realizowany jest w trybie zaocznym. Trzeba to dokładnie sprawdzić.

sprawdź studia przyrodnicze niestacjonarne

 

Studia na kierunkach przyrodniczych – opinie.

Studia na kierunkach przyrodniczych – opinie.

Opinie o studiach mogą być różne, wiadomo, ale nie warto słuchać tych, które wypowiadane są przez osoby, które nigdy nie przekroczyły progu uczelni.

Nie można wyrabiać sobie zdania słuchając plotek, albo pustych, nic nieznaczących argumentów. Aby dowiedzieć się, jak naprawdę wyglądają studia przyrodnicze należy zapytać o to samych studentów.

 

Marcelina, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Kierunki przyrodnicze są przyszłościowe. Dlaczego? Ponieważ przyroda i wszystko to, co nam daje określa życie ludzi. „

 

Dominika, studentka Zarządzania zasobami ziemi mówi:

Studia przyrodnicze nie należą do najłatwiejszych, ale wybierają je pasjonaci, zafascynowani światem.Co ważne, studia te nie opierają się wyłącznie na czytaniu setek podręczników i nieustannym zaglądaniu w notatki. Dużo jest zajęć praktycznych i to one są najciekawsze.”

 

Komentarze (0)