Położnictwo studia w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Położnictwo studia w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

07.02.2024

Położnictwo studia w Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Położnictwo to dziedzina medyczna o długiej tradycji i szczególnym zaufaniu społecznym – położne towarzyszą kobietom w całym procesie ciąży, a także sprawują podstawową opiekę nad noworodkiem.

Absolwenci położnictwa przygotowani są kompleksowo m.in. do: udzielania świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych lub związanych z promocją zdrowia w zakresie opieki nad kobietą ciężarną lub rodzącą, niemowlęciem czy rodziną.

Studia na kierunku położnictwo w WUMED WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studenci położnictwa szkolą się np. do: prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie; działania na rzecz planowania rodziny w okresie dojrzewania oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa; prowadzenia porodu fizjologicznego; monitorowania ciąży fizjologicznej.

Położne przygotowane są m.in. do: przyjmowania porodu siłami natury; sprawowania opieki nad matką; badania noworodków i opiekowania się nimi; wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • embriologia i genetyka,
 • zdrowie publiczne,
 • prawo medyczne,
 • anatomia,
 • położnictwo i opieka położnicza,
 • etyka zawodu położnej,
 • fizjologia,
 • badanie fizykalne,
 • podstawy opieki położniczej,
 • podstawy pielęgniarstwa,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • farmakologia,
 • ginekologia i opieka ginekologiczna,
 • organizacja pracy położnej.
   

Sprawdź także:

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Położnictwo to studia medyczne – kierunek ten pozwala studentom rozwinąć kompetencje interpersonalne, niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu położnej. Absolwenci tych studiów wyróżniają się m.in.: poczuciem odpowiedzialności, sumiennością, umiejętnością nawiązywania kontaktów oraz zdolnością podejmowania decyzji.
 

Praca po studiach

Absolwenci położnictwa uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu położnej lub położnego – dyplom uzyskany po ukończeniu studiów uznawany jest na terenie całej Unii Europejskiej.

Specjaliści tej dziedziny przygotowani są m.in. do: współdziałania w zespole terapeutycznym pionu sprawowania opieki nad matką i dzieckiem; propagowania zachować prozdrowotnych; samodzielnego wykonywania zawodu.

Absolwenci położnictwa mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • szpitale i kliniki
 • specjalistyczne ambulatoryjne poradnie specjalistyczne
 • podstawowa opieka zdrowotna
 • sanatoria posiadające jednostki położnicze
 • szkoły rodzenia
 • administracja państwowa i samorządowa
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia na kierunku położnictwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie wymaga od kandydatów złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka

Absolwenci Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie przygotowani są do wykonywania zawodów ściśle związanych ze środowiskiem medycznym oraz promocją i ochroną zdrowia. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru kilka kierunków, oferowanych przez tę niepubliczną szkołę wyższą.

 

Komentarze (0)