Psychologia studia na Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Psychologia studia na Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Studia Szczecin - Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

09.04.2022

Psychologia studia na Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023 

Psychologia w Szczecinie jest kierunkiem,  który zajmuje się kształceniem przyszłych psychologów, terapeutów, a także specjalistów do spraw marketingu i HR. Specjalizacje oferowane przez uczelnie kształcą specjalistów w wybranych dziedzinach.

Studia na kierunku psychologia w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Psychologia w Szczecinie opiera się na zagadnieniach społecznych oraz psychologicznych.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Historia myśli psychologicznej
 • Neurobiologiczne procesy poznawcze
 • Logika
 • Zdrowie w cyklu życia
 • Psychoonkologia
 • Wprowadzenie do statystyki
 • Psychologia biznesu i reklamy
 • Patologie społeczne
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Psychologia zdrowia
 • Osobowość
 • Statystyka
 • Psychologia społeczna

W programie na kierunku Psychologia w Szczecinie przewidziano również wiele godzin praktyk zawodowych, które studenci mogą odbywać w wielu różnych placówkach.

Studia psychologiczne w Szczecinie poza wiedzą teoretyczną, kładą również szczególny nacisk na umiejętności praktyczne, które są niezwykle ważne przy pracy z drugim człowiekiem.

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie kierunki studiów

Szczecin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Psychologia kliniczna – Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w placówkach medycznych, a także do prowadzenia terapii.

Psychologia edukacyjna – Absolwenci mają rozległą wiedzę z zakresu psychologii, a także pracy z dziećmi i dorosłymi.

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie na kierunku Psychologia kształcą specjalistów w zakresie psychologii, którzy mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako analitycy pracy, psycholodzy, trenerzy personalni, psychoterapeuci, a także specjaliści do spraw HR. Absolwenci są również przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i hospicja
 • ośrodki leczenia uzależnień
 • pracownie testów psychotechnicznych
 • ośrodki szkolno-wychowawczych
 • fundacje i stowarzyszenia
 • agencje reklamowe i public relations
 • ośrodki badawcze i naukowe

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Psychologia na Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie opiera się na kolejności zgłoszeń. Aby przystąpić do rekrutacji, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to prywatna szkoła wyższa, która od 1997 roku kształci wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wielu dziedzin nauki w tym m.in. humanistycznych, społecznych czy politycznych. Uczelnia z pewnością wyróżnia się innowacyjnym podejściem do nauczania, ale także dba o rodzinną atmosferę.

Komentarze (0)