Psychologia - Szczecin

Studia w Szczecinie

na kierunku psychologia

Odkryj kierunek psychologia w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Psychologia - studia Szczecin 2023 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku psychologia w Szczecinie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku psychologia w Szczecinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

W Szczecinie psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim (USZ) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Psychologia to kierunek o charakterze społecznym, który pozwala studentom rozwinąć cenne umiejętności komunikacyjne i emocjonalne. Absolwenci tego kierunku prawidłowo nawiązują i utrzymują profesjonalne relacje, skutecznie rozwiązują różnorodne konflikty i trafnie analizują różnorodne podłoże problemów, z którymi borykają się ich klienci lub pacjenci.
Studenci psychologii  szkoleni są w zakresie niesienia pomocy innym m.in. w rozwoju osobistym i zawodowym. W trakcie nauki studenci poznają mechanizmy psychologiczne kierujące działalnością człowieka, a także przygotowują się do pracy z klientami, pracownikami firm i korporacji czy zespołami badawczymi.
Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 5378 więcej niż rok wcześniej).
Wśród szczecińskich uczelni publicznych psychologia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (ponad 600 zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku psychologia w Szczecinie: psychologia edukacyjna, psychologia społeczna... specjalności na psychologii w Szczecinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6600 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku psychologia w Szczecinie >
 
Praca po studiach
Absolwenci psychologii wyróżniają się wyjątkowymi zdolnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi. Studenci psychologii przygotowują się do prowadzenia działań w różnorodnych dziedzinach zawodowych. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci tego kierunku mogą kontynuować swoją karierę zarówno w środowisku medycznym, jak i opiekuńczym czy badawczym. Przyszli specjaliści mogą pracować publicznie lub rozpocząć własną działalność gospodarczą. Psychologowie mogą pełnić m.in. funkcje kierownicze, doradcze, coachingowe, terapeutyczne czy badawcze.

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku kryminologia

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Szczecinie

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na psychologię w Szczecinie mogą wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu społecznych i humanistycznych dziedzin, ale również tych o charakterze ścisłym. W procesie rekrutacyjnym na szczecińskie uczelnie brane są pod uwagę najczęściej takie przedmioty jak m.in.: biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie czy fizyka i astronomia.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Szczecinie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować psychologię w Szczecinie

Studia na kierunku psychologia w Szczecinie podjąć można w trybie stacjonarnym na jednej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Szczecińskim.

Psychologię stacjonarnie lub niestacjonarnie studiować można także w dwóch prywatnych uczelniach szczecińskich: w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie.

Ponadto psychologię jako specjalność na innym kierunku oferują dwie uczelnie w Szczecinie:

 • Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (kryminologia)
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie (psychologia w biznesie)

Gdzie studiować psychologię bezpłatnie w Szczecinie

Bezpłatne studia na kierunku psychologia w Szczecinie można rozpocząć tylko na jednej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Szczecińskim. Bezpłatna nauka dotyczy tylko studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym.

Gdzie studiować psychologię niestacjonarnie w Szczecinie

Niestacjonarne studia na kierunku psychologia oferują dwie uczelnie niepubliczne w Szczecinie: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie. Studia niestacjonarne w tym mieście są płatne na wszystkich uczelniach.

Dowiedz się więcej psychologia w Szczecinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na psychologii w Szczecinie

Studia niestacjonarne na kierunku psychologia w Szczecinie są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 6000 zł. ceny - psychologia Szczecin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestacjonarna nauka na psychologii w Szczecinie jest płatna we wszystkich szkołach wyższych. Osoby, które chcą podjąć studia bezpłatne na tym kierunku, mogą to zrobić tylko w trybie stacjonarnym na uczelni publicznej (Uniwersytet Szczeciński).

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Psychologia w Szczecinie

 

Umiejętności analizowania oraz oceniania zachowań ludzkich przydatna jest nie tylko w pracy psychologa, który opiekuje się zdrowiem psychicznym pacjenta lub klienta, ale także w zawodach kierowniczych lub zarządzających. Eksperci psychologii znają najważniejsze mechanizmy kierujące życiem człowieka, a także rozumieją motywacje jego działań czy też emocjonalny stosunek do różnorodnych wydarzeń.

 

1. Wiedza i umiejętności:

Przyszły psycholog dzięki studiom nie tylko umiejętnie konstruuje narzędzia diagnostyczne, ale także skutecznie sprawdza się w dziedzinach związanych z zarządzaniem zespołem, prowadzeniem działalności gospodarczej czy organizowaniem wydarzeń kulturalnych. W dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie stale rośnie zapotrzebowanie na psychologiczne wsparcie.

 

Wiedza

Studenci psychologii w trakcie nauki poznają reguły wpływu społecznego na jednostkę, dzięki czemu mogą świadomie bronić się przed aktami manipulacji. Program przedmiotów teoretycznych kierunku psychologia przewiduje zajęcia poświęcone zagadnieniom z pogranicza m.in. socjologii, filozofii, etyki czy biologii. Studenci poznają szczegółowo poszczególne etapy rozwojowe człowieka, a także starają się wyróżniać objawy wszelkich dysfunkcji w ludzkim zachowaniu.

Absolwenci psychologii znają charakterystykę zaburzeń psychicznych, a także stosują techniki terapeutyczne, które wspierają leczenie pacjentów zmagających się z chorobami. Studenci tego kierunku rozumieją indywidualne różnice występujące wśród ludzi, a także rozumieją rozwój temperamentu i osobowości człowieka.

Wiedza, którą mają absolwenci psychologii:

 • znają reguły wpływu społecznego na jednostkę
 • rozumieją socjologiczne, filozoficzne, etyczne i biologiczne aspekty psychologii
 • znają poszczególne etapy rozwoju człowieka
 • wyróżniają objawy dysfunkcji w ludzkim zachowaniu
 • znają charakterystykę zaburzeń psychicznych
 • stosują techniki terapeutyczne
 • rozumieją indywidualne różnice występujące wśród ludzi


 

Umiejętności

W trakcie studiów uczestnicy zajęć uczą się tego, w jaki sposób przeprowadzać wywiad z pacjentem. Absolwent tego kierunku prawidłowo nawiązuje i utrzymuje relacje z klientami, skutecznie rozwiązuje różnorodne konflikty i trafnie analizuje podłoże emocjonalne problemów, które napotyka w trakcie pracy.

Studenci psychologii mają szansę rozwijać się w różnorodnych specjalizacjach psychologicznych, które mogą dotyczyć aspektów psychologii. Absolwenci mogą spełniać się w zawodach poświęconych m.in. psychologii klinicznej, rodzinnej lub resocjalizacyjnej czy psychologii zarządzania. Psychologowie potrafią diagnozować pacjentów oraz wdrażać indywidualne sposoby leczenia terapeutycznego.

Umiejętności, które mają absolwenci psychologii:

 • umiejętnie przeprowadzają wywiad z pacjentem
 • nawiązują i utrzymują relacje zawodowe
 • skutecznie rozwiązują konflikty o różnorodnym podłożu
 • analizują podłoże emocjonalne problemów
 • sprawnie zarządzają zespołami ludzkimi
 • diagnozują pacjentów i wdrażają indywidualne sposoby leczenia

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku psychologia w Szczecinie realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich i trwają 5 lat. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarna nauka daje studentom szansę na rozwinięcie własnych zainteresowań i profesjonalnych kompetencji na terenie uczelni. Stacjonarne studia mogą utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka pozwala studentom na podjęcie pracy na pełnym etacie. Ograniczony kontakt z wykładowcami oraz innymi uczestnikami zajęć wymaga od studentów samodzielności i systematyczności.

Studenci niestacjonarni mogą rozpocząć studia bez obaw o możliwość pracy na pełnym etacie. Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studia psychologiczne poświęcone są zagadnieniom humanistycznym i społecznym – dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studenci psychologii zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju emocjonalnego człowieka. Psychologia jako kierunek skutecznie przygotowuje uczestników zajęć do pracy w środowiskach m.in. medycznych, wychowawczych, oświatowych czy opiekuńczych.

Kilka przedmiotów, które napotkasz w trakcie swojej przygody z Psychologią, to:

 • Historia myśli psychologicznej
 • Neurobiologiczne procesy poznawcze
 • Logika
 • Zdrowie w cyklu życia
 • Psychoonkologia
 • Wprowadzenie do statystyki
 • Psychologia biznesu i reklamy

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Psycholog musi być wyrozumiały i cierpliwy, a przy tym racjonalny. Studenci psychologii powinni z łatwością nawiązywać kontakty, a także interesować się emocjonalnym podłożem działalności człowieka. Studenci tego kierunku cechują się gotowością do niesienia pomocy oraz zainteresowaniem ludzkim zachowaniem.

Przyszły specjalista powinien być zatem odpowiedzialny i mieć otwarty umysł. Dobrze, by kandydaci umiejętnie przeprowadzali analizy i myśleli logicznie. Studenci, którym marzy się praca badawcza, powinni być zorganizowani i skrupulatni. Psychologowie muszą też być stabilni emocjonalnie i dobrze radzić sobie ze stresem.

Predyspozycje kandydatów na studia na psychologię:

 • wyrozumiałość, cierpliwość, racjonalność
 • komunikatywność, otwartość, tolerancyjność
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • zdolności analityczne i logiczne
 • zainteresowanie naukami społecznymi i humanistycznymi
 • zorganizowanie, odpowiedzialność
 • stabilność emocjonalna, odporność na stres
Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Szczecinie

Program studiów na kierunku ekonomia w Szczecinie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci psychologii przez 10 semestrów rozwijają podstawową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W trakcie studiów uczestnicy zajęć poznają motywacje, które kierują ludźmi, a także zauważają wpływ zewnętrznego środowiska na funkcjonowanie jednostki.

Studia na tym kierunku mają za zadanie wyszkolić szereg specjalistów w dziedzinie psychologii, na którą zapotrzebowanie w stale rozwijającym się świecie rośnie. Eksperci tej dziedziny zajmują się m.in. diagnozą i terapią zaburzeń psychicznych czy prowadzeniem działań w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego.

Absolwenci studiów na kierunku psychologia mogą otrzymać tytuł magistra.

Psychologia w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Szczecinie

Specjaliści kliniczni mogą rozpocząć pracę np. w szpitalach, ośrodkach badawczych czy klinikach terapeutycznych. Studenci psychologii są przygotowani do pracy psychologa nie tylko w kontekście działań psychologiczno-terapeutycznych, ale także badawczych i edukacyjnych.

Dzięki kompleksowemu przygotowaniu absolwenci tego kierunku mają szansę pełnić funkcje doradcze, wychowawcze czy opiekuńcze. Oznacza to, że przyszły psycholog może pracować m.in. w przedsiębiorstwach, szkołach, ośrodkach resocjalizacyjnych czy domach opieki społecznej.

Przykładowe stanowiska dla absolwentów psychologii:

 • analityk pracy
 • psycholog
 • psycholog biznesu
 • psycholog sportowy
 • psychoonkolog
 • psychoterapeuta
 • specjalista ds. HR
 • trener personalny

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych:Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku psychologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Szczeciński oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6600 zł.

 

Psychologia studia w Szczecinie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

 

Limity miejsc

Psychologia w Szczecinie podobnie, jak inne kierunki ograniczona jest limitami miejsc. Uniwersytet Szczeciński na psychologię oferuje 120 miejsc.  

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci psychologii w Szczecinie? Rekrutacja na szczecińskie uczelnie opiera się na konkursie świadectw. Na ich podstawie powstaje lista osób zakwalifikowanych – warto pamiętać, że każdego roku na psychologię jest wielu chętnych, a na studia mogą dostać się tylko najlepsi z kandydatów, dlatego warto zadbać o wyniki maturalne, aby były jak najwyższe.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na psychologię w Szczecinie, to m.in.: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku psychologia w Szczecinie:

 • Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Społecznych): 120

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Psychologia w Szczecinie w trybie stacjonarnym, w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni (prywatnej czy publicznej) są zawsze płatne.

Ceny czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak istnieje również możliwość rozłożenia go na raty, z czego korzysta wielu studentów. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na psychologię w Szczecinie.

Ceny studiów na kierunku psychologia w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Społecznych):
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie: od 6600 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie:

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po tym jak kandydaci zarejestrują się na psychologię w Szczecinie muszą oni czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Szczecinie?

Kandydaci na psychologię w Szczecinie mogą spodziewać się ogłoszenia wyników rekrutacji mniej więcej w połowie lipca. Gdzie można znaleźć wynik?

Przyszli studenci psychologii w Szczecinie informację o zakwalifikowaniu się na psychologię będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów). Jakie informacje są jeszcze dostępne w systemie IRK?

W systemie można również znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, a także jakie dokumenty dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Szczecinie:

 • Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Społecznych): do 12.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po tym jak kandydaci sprawdzą wyniki na psychologię w Szczecinie i zostaną oni zakwalfikowani, będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Uczelnie najczęściej decydują się, aby kandydaci na studia złożyli osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną.  

Kandydaci na psychologię w Szczecinie powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie, a co ważniejsze, aby były kompletne.

Więcej informacji, jakie dokumenty są niezbędne można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni oraz w systemie IRK.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na psychologię w Szczecinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

W jakim terminie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na kierunek psychologia w Szczecinie? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych, na co przyszli studenci mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata na psychologię w Szczecinie istnieje ryzyko skreślenia go z listy zakwalifikowanych, dlatego przyszli studenci powinni być uważni na tym etapie rekrutacji.    

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Społecznych): od 19.07.2022 do 25.07.2022  

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Szczecinie - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Szczecinie

Przed rekrutacją na jakikolwiek kierunek studiów na dowolnie wybranej uczelni warto przede wszystkim dowiedzieć się, jakie przedmioty biorą udział w tym kwalifikacyjnym procesie, a co za tym idzie, zrozumieć potrzeby danego kierunku. W przypadku Psychologii powinieneś zawczasu skupić się na nauce przedmiotów humanistycznych, gdyż to właśnie one odgrywają pierwsze skrzypce w procesie rekrutacji na większości uczelni. Język polski, język angielski, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie i matematyka to dziedziny, na których powinieneś się skupić.

Jeśli poszczęściło ci się na olimpiadzie przedmiotowej z któregokolwiek z wymienionych wcześniej przedmiotów, prawdopodobnie będziesz mógł liczyć na otwarty wstęp do wybranej przez siebie uczelni. Jedyny warunek to otrzymanie świadectwa maturalnego.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki wykonasz w celu przystąpienia do procesu rekrutacji, będzie zgłoszenie swojej kandydatury za pośrednictwem elektronicznej rejestracji kandydatów – w tym celu należy wejść na stronę internetową wybranego instytutu i podążać za przejrzystymi instrukcjami, prowadzącymi aż do wypełnienia formularza aplikacyjnego.

 

Potrzebne dokumenty

Aby zwieńczyć całokształt procedur rekrutacyjnych, jeśli już znalazłeś swoje nazwisko na liście przyjętych na pierwszy rok studiów psychologicznych, staniesz przed najłatwiejszym z możliwych zadań, jakim będzie dostarczenie pliku wymaganych dokumentów na biurko wyznaczonej komisji rekrutacyjnej.

Wraz z fotografią o wymiarach 35X45mm dostarczysz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny, który pobierzesz ze strony internetowej instytutu, oraz świadectwo maturalne wraz z jego kserokopią.

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne i społeczne w Szczecinie

studia psychologiczne i społeczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Szczecinie?

Młody wiek świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich nie sprzyja podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji, których skutki prawdopodobnie odbiją się na całym przyszłym życiu. Dlatego jeśli rozważasz podjęcie studiów psychologicznych, ale wciąż się wahasz, opinie studentów prawdopodobnie pomogą ci w wyborze.

Karolina, studentka pierwszego roku psychologii w Szczecinie, mówi:

„Znajomi od zawsze mieli we mnie powiernika swoich najskrytszych tajemnic i chwalili to, że umiem ich słuchać. Między innymi dlatego zdecydowałam się studiować Psychologię. A dlaczego w Szczecinie? To moje rodzinne miasto, z którego nie wyobrażam sobie wyjeżdżać. Polecam obydwa wybory wszystkim zainteresowanym!”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Szczecin studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Szczecin studia stacjonarne

Psychologia Szczecin studia niestacjonarne

Kierunki psychologiczne i społeczne w Szczecinie

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu