Architektura studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Architektura studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

12.04.2022

Architektura studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Architektura jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy zagadnienia techniczne, inżynierskie z artystycznymi i humanistycznymi.

Studia na kierunku architektura w PB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Architektura jest podstawowym i najpopularniejszym kierunkiem reprezentującym studia architektoniczne. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się z historią i teorią architektury, technologiami budowlanymi, fizyką budowli, przepisami techniczno- budowlanymi oraz metodami organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Zaznajamiają się z projektowaniem budynków o różnych funkcjach i różnej konstrukcji, projektowaniem osiedli mieszkaniowych wraz z terenami towarzyszącymi, projektowaniem rozwiązań funkcjonalnych dla budynku, jak również adaptacją istniejących budynków do nowych funkcji użytkowych oraz opracowywaniem programów rewitalizacyjnych.

W programie studiów na kierunku Architektura znajdziesz takie przedmioty jak:

 • geometria wykreślna,
 • teoria architektury i urbanistyki,
 • konstrukcje i materiałoznawstwo budowlane,
 • instalacje budowlane,
 • infrastruktura miasta,
 • rysunek odręczny

 

Program nauczania opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać liczne umiejętności praktyczne. Jakie są to umiejętności? Studenci Architektury nabywają umiejętności między innymi w zakresie stosowania geometrii wykreślnej w projektowaniu architektonicznym, projektowania pojedynczych obiektów architektury, konstruowania i wizualizacji obiektów architektonicznych, projektowania odpowiedniego oświetlenia, projektowania elementów konstrukcyjnych, projektowania zespołów zabudowy, przygotowywania dokumentacji architektoniczno- budowlanej, czy też planowania procesu inwestycyjnego.

 

Sprawdź także:

Politechnika Bydgoska kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Praca po studiach

Studenci Architektury pozyskują obszerną i złożoną wiedzę oraz liczne umiejętności praktyczne. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach projektowania architektonicznego i projektowania urbanistycznego, konstrukcji budowlanych i instalacji budowlanych, ekonomiki procesu inwestycyjnego, architektury krajobrazu, czy organizacji procesu inwestycyjnego oraz prawa budowlanego.

Absolwenci Architektury mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • biura architektoniczne,
 • firmy wykonawcze,
 • firmy deweloperskie,
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej,
 • pracownie konserwatorskie,
 • pracownie projektowania wnętrz

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Architektura w Politechnice Bydgoskiej stanowi konkurs świadectw oraz egzamin praktyczny.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Politechnice Bydgoskiej

Którą uczelnię wybrać planując architektoniczne studia w Bydgoszczy? Odpowiedzią jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, której historia sięga 1951 roku i związana jest z powstaniem pierwszej w Bydgoszczy wyższej uczelni akademickiej - Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Dzisiaj, Politechnika Bydgoska to nowoczesna, wieloprofilowa uczelnia kształcąca licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów, integrująca nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne.

 

Komentarze (0)