Studia architektoniczne Bydgoszcz

Studia architektoniczne Bydgoszcz

Studia architektoniczne Bydgoszcz

Największy wybór studiów

architektonicznych w Lublinie

Odkryj kierunki architektoniczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia architektoniczne Bydgoszcz | woj. kujawsko pomorskie

Studia architektoniczne to okazja do tego, aby połączyć różne cechy: wrażliwość estetyczną i dobrą wyobraźnię przestrzenną. A w którym mieście można te cechy rozwijać? W Bydgoszczy, czyli w jednym z największych ośrodków akademickich w kraju, na dodatek z ciekawą architekturą. Projektowanie budynków, czy nawet całych przestrzeni wymaga nie tylko wyobraźni i kreatywności, ale także wysokiej dyscypliny, precyzji oraz umiejętności przewidywania.

Studia architektoniczne w Bydgoszczy należą do wymagających, a lista zagadnień, z którymi należy się zmierzyć jest bardzo długa. Historia i teoria architektury, projektowanie architektoniczne, technologie budowlane, współczesne metody projektowe, fizyka budowli – to tylko niektóre przedmioty, które student musi zaliczyć w toku nauki. Studia architektoniczne rozwijają kreatywność i uczą jak zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi opracować projekt spełniający wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne, który wpłynie na kształtowanie środowiska człowieka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Ukończenie kształcenia to dopiero początek prawdziwych zmagań i wyzwań zawodowych.

Architekt musi zdobywać uprawnienia, co przekłada się na ilość prac, które może wykonywać. Kariera zawodowa to ciągłe doskonalenie się i poszerzanie horyzontów i umiejętności, a w ich skład wchodzi także nauka języków obcych, aby stanowić jak największą konkurencję na rynku. Jeśli dobrze radzisz sobie z matematyką, fizyką i rysunkiem i marzysz o zostaniu architektem, to zrób pierwszy krok. Startuj na studia architektoniczne w Bydgoszczy!

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W BYDGOSZCZY

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BYDGOSZCZY SĄ STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja i wymagania na studia architektoniczne w Bydgoszczy

Studia architektoniczne należą do tych, w których proces rekrutacji wygląda inaczej niż w przypadku pozostałych kierunków, gdyż nie obowiązuje tutaj wyłącznie konkurs świadectw, ale etapy egzaminów praktycznych. Czyli, aby zostać studentem studiów architektonicznych trzeba pochwalić się dobrymi wynikami z matury, oraz zdolnościami manualnymi. Połączenie tych czynników zwiększa naszą szansę na sukces.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach architektonicznych w Bydgoszczy

Będąc absolwentem studiów architektonicznych na pewno nieźle zaprojektujecie swoją przyszłość. A dróg zawodowych, które możecie wybrać jest co najmniej kilka. Zatrudnienie możecie znaleźć, między innymi, w: biurach i firmach projektowych oraz zespołach przygotowujących opracowania i dokumentację architektoniczno- konstrukcyjną, pracowniach architektonicznych, konstrukcyjnych i inżynieryjnych, firmach konsultingowych i doradczych agencjach obrotu nieruchomościami, przedsiębiorstwach i firmach budowlanych, budowlano- montażowych- realizujących roboty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, bądź drogowego, administracji rządowej i samorządowej- w jednostkach zajmujących się budownictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, gospodarką terenami, wytwórniach i przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane, akredytowanych laboratoriach budowlanych i drogowych, organizacjach społeczno- gospodarczych, regionalnych fundacjach i izbach gospodarczych.

A jeśli nie chcesz wykonywać zawodu, będąc przypisanym do konkretne firmy czy przedsiębiorstwa, możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w szeroko pojmowanej branży

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W BYDGOSZCZY

Studia architektoniczne niestacjonarne w Bydgoszczy

Rozmawiając na temat studiów architektonicznych należy powiedzieć, że oprócz wielu zalet posiadają też wady. Najważniejszą z nich jest fakt, iż dość rzadko występują w formie niestacjonarnej. Dlaczego tak jest? Trudno podać jedną przyczynę i aby wywnioskować fundament takiej tendencji należałoby długo krążyć wokół domysłów i przypuszczeń. Studia architektoniczne stanowią połączenie wiedzy teoretycznej i konkretnych umiejętności praktycznych. Niezależnie od tego czy jest to Architektura, czy Architektura wnętrz studia te wydają się specyficzne, ponieważ łączą w sobie wiedzę zarówno techniczną, artystyczną, jak i humanistyczną. Pomimo tego, iż nie są realizowane w formie jednolitych studiów magisterskich, czyli ulegają podziałowi na pierwszy i drugi stopień, to niezwykle rzadko można odnaleźć w ofertach dydaktycznych możliwość nauki niestacjonarnej choćby na jednym z nich.

Jeśli już uda się trafić na wybrany przez nas kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej, warto pamiętać o zasadach, jakie panują w tej formule kształcenia. Studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne i obie formy są formami płatnymi. Oczywiście, nie istnieją stałe koszty dla wszystkich uczelni i kierunków, zatem należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem studiów uczelni, którą wybraliśmy. Studia niestacjonarne to coś więcej niż tylko nauka na zajęciach. To także nauka poza nimi, gdyż wymagają od studentów samodzielności, a także zdolności zarządzania czasem, organizacji pracy własnej, jak również wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Można powiedzieć zatem, że studia niestacjonarne kształcą także wtedy, kiedy zajęcia się nie odbywają. A co robić wtedy, kiedy nie trzeba iść na uczelnię? Można podjąć pracę, nawet najprostszą, aby nie tylko zabić czas oczekiwania na kolejne zajęcia, ale także żeby podreperować studencki budżet. 

STUDIA ARCHITEKTONICZNE W BYDGOSZCZY - PODYPLOMOWE

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH SĄ STUDIA ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

  • Architektura;
  • Architektura wnętrz.  

dowiedz się więcej 

Uczelnia proponuje także studia podyplomowe, a są one powiązanie z Budownictwem. Dostępnymi kierunkami nauczania są: Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, Budownictwo energooszczędne i pasywne- charakterystyka energetyczna budynków i lokali.

 


WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY STUDIA ARCHITEKTONICZNE

  • Projektowanie użytkowe;
  • Komputerowe wspomaganie projektowania.

 


WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI W BYDGOSZCZY STUDIA ARCHITEKTORNICZNE

  • Architektura wnętrz. Specjalności:  Projektowanie wnętrz, Projektowanie mebla, Projektowanie form rzeźbiarskich.

 


KUJAWSKO- POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Na tej uczelni prywatnej, czyli w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej nie znajdziecie kierunku stricte architektonicznego, ale powiązanego z tą dziedziną. Tym kierunkiem jest:

  • Budownictwo. Specjalność: Komputerowe wspomaganie projektowania.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)