Ekonomia studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Ekonomia studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

15.04.2022

Ekonomia studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Ekonomia jest kierunkiem, dzięki któremu można pozyskać wiedzę i umiejętności stanowiące podstawę do pracy między innymi w przedsiębiorstwach o każdym profilu działalności, instytucjach finansowych, czy podmiotach inwestycyjnych.

Studia na kierunku ekonomia w UKW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Ekonomia jest podstawowym i najpopularniejszym kierunkiem reprezentującym studia ekonomiczne. W toku kształcenia studenci poznają kategorie gospodarki rynkowej, zasady rachunkowości, mechanizmy ekonomiczne działające w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych, metody i techniki analityczne w działalności podmiotów gospodarczych, mechanizmy funkcjonowania gospodarki w regionie. Nabywają umiejętności oceny i wyjaśniania zjawisk gospodarczych, diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa, posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz przepisami prawa dotyczącymi gospodarki.

W programie studiów na kierunku Ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak:

 • matematyka w ekonomii,
 • finanse publiczne,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • fundusze strukturalne i system finansowania projektów unijnych,
 • prawo gospodarcze publiczne i prywatne,
 • analiza ekonomiczna

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Ekonomia posiadają obszerną wiedzę i szeroki wachlarz umiejętności. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach bankowości, rachunkowości, polityki społecznej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rynków finansowych, funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, oceny projektów inwestycyjnych, czy społecznej odpowiedzialności biznesu.

Absolwenci Ekonomii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • przedsiębiorstwa handlowe,
 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • biura rachunkowe,
 • biura podatkowe,
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • instytucje finansowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Ekonomia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Którą uczelnię wybrać planując studia w Bydgoszczy w zakresie ekonomii? Odpowiedzią może być Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Oferta bydgoskiego UKW składa się z niemal 60 kierunków, realizowanych na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich, studiów magisterskich uzupełniających oraz studiów doktoranckich .Uniwersytet prowadzi również prawie 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia. 

 

Komentarze (0)